2019. augusztus 17., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Maros Művészegyüttes Búzásbesenyőn

Először viszi színpadra Búzásbesenyőn Tegnap a Gyimesben jártam… című előadását a Maros Művészegyüttes. A marosvásárhelyi hivatásos népi együttes produkciójában Erdély több szórványvidékének táji tagoltságát és sokszínűségét mutatja be egyedi néptáncok és népdalok segítségével. Amint azt az együttes előadás-ismertetőjében megjegyzik, Erdélyben a magyarok és románok a történelem folyamán sajátos vonásaikat megőrizve, de egymással szoros kölcsönhatásban fejlesztették ki ezt a rendkívül gazdag népi kultúrát és népszokásokat. Az együtt élő népek kölcsönhatása vidékenként különböző módon érvényesült, s ez nem csak a nép tudatában, hanem viseletében, táncában és zenéjében is érezhető. 

A folklór-összeállításban nagyobbrészt gyimesi, de mezőségi és szilágysági vidékek táncait is feldolgozzák, e vidékek múltjának népszerűsítését is elősegítendő. A vegyes lakosságú Gyimesben sok olyan kis faluval, néhány száz településsel találkozhatunk, melyekben magyarok és románok élnek együtt. Elkülönülésüket néhol megőrizték, másutt teljesen egybeolvad a kultúrájuk. A gyimesi csángók népviselete majdnem megegyezik a román népviselettel, viszont földrajzi és etnikai elszigeteltségük folytán a magyarság legrégibb kultúrájú népcsoportját alkotják. Ők a régi székely tánczene leghívebb őrzői, s a táncaik sokfélesége tekintetében kiemelkednek a magyar népcsoportok közül.

A mintegy 300 magyar, román és szász települést magába foglaló Mezőség régies, de gazdag és fejlett tánc- és zenekultúrája több tényező együtthatásának köszönhető. Ez a közép-erdélyi tájegység őrzött meg a legtöbbet az erdélyi reneszánsz és barokk örökségéből, s ezt fejlesztve alakította ki a sajátos újabb erdélyi tánc- és zenestílust. A táncok és a népdalok állandó cseréje következtében a Mezőségen teljesen összemosódnak a magyar és román jellegzetességek határai, s valódi zenei és táncbéli kétnyelvűség érvényesül.

Érdekes témát boncolgat a Tegnap a Gyimesben jártam… című előadás – a szórvány falvainak gazdag folklórkincsén keresztül egy egyedi, archaikus világot tár elénk. A Maros Művészegyüttes nagy hangsúlyt fektet a szórványmagyarság népi kultúrájának felfedezésére és népszerűsítésére, ezzel lehetőséget adva a néptánc és népzene kedvelőinek megismerni ezen kiemelkedő táncokat. 

Az előadásra február 17-én, vasárnap este 7 órától kerül sor a búzásbesenyői Rátonyi János Művelődési Házban. Jegyek a helyszínen kaphatók. Koreográfusok: Varga János és Sára Ferenc, zenekarvezető: Moldován-Horváth István, tánckarvezető: Farkas Sándor Csaba és Törzsök Zsuzsánna, énekel: Kásler Magda, igazgató: Barabási Attila Csaba.