2020. szeptember 21., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Felvételi a Sapientiára

A nagy érdeklődés mellett zajló nyári felvételit követően ősszel is ingyenesen és kizárólag online, a felveteli.sapientia.ro oldalon lehet jelentkezni a Sapientia EMTE képzéseire, amelyek a 2020/2021 tanév első félévében, a jelenléti és digitális oktatás kombinációja révén, hibrid oktatási rendszerben fognak zajlani. 

A Csíkszeredai Karon a világ- és összehasonlító irodalom – angol nyelv és irodalom, az általános közgazdaság, agrár- és élelmiszeripari gazdaság, élelmiszeripari mérnök, génsebészet, turisztikai mérnök-menedzser és a humánerőforrás szakokon hirdetnek meg tandíjmentes helyeket. Az alapképzés valamennyi szakán maradtak tandíjas helyek. A fenntartható biotechnológiák, valamint vezetés és szervezés mesterszakokon kizárólag tandíjas helyek maradtak, míg a kommunikáció és közkapcsolatok, fordító-tolmács, alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy mesterszakokon tandíjmentes helyekre is várják a jelentkezőket. 

A Kolozsvári Karon a reál- és humántudományok kedvelői is találhatnak nekik való szakot. Alapképzésen vannak még tandíjmentes helyek a környezettudomány, illetve a nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakon, és akik nyáron lemaradtak, tandíjas helyre még felvételizhetnek a kétnyelvű jogászképzésre is. A kar őszi felvételijén már a filmtudomány mesterire is lehet jelentkezni, így ezen és a diplomácia és interkulturális tanulmányok szakon vannak meghirdetve tandíjmentes helyek. Akik pedig a reáltudományok területén érzik otthon magukat, a környezetvédelem és monitoring mesterképzésen jelentkezhetnek tandíjas helyekre.

A Marosvásárhelyi Karon a mechatronika, az infokommunikációs hálózatok és rendszerek, a gépészmérnöki szakra, a sepsiszentgyörgyi agrármérnöki és az új képzésként induló erdőmérnöki szakokon tandíjmentes helyekre is lehet felvételizni. A fennmaradó szakok esetében kizárólag költség-hozzájárulásos és tandíjas helyekre lehet jelentkezni. Növényorvos mesterszakon az összes hely betelt, szoftverfejlesztés mesterszakon pedig tandíjmentes helyek maradtak. A számítógépes irányítási rendszerek és fejlett mechatronikai rendszerek mesterszakok esetében tandíjas és tandíjmentes helyek is vannak. 

Beiratkozási időszak:  Kolozsvári Kar: szeptember 2-10; Csíkszeredai Kar: szeptember 2-8; Marosvásárhelyi Kar szeptember 4-7.

Részletes információk az egyetem honlapján, illetve a karok honlapjain találhatók. 

Fotó: Nagy Tibor (archív)