2020. október 30., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Mérleg és tervek

Ha visszagondolok a rendszerváltás utáni első látogatásunkra, amikor Nagyernyében és a község falvaiban tapasztalt gondokat vettük számba, a település mai arculata, legalábbis a központ, szinte nem marad el egy kisvárosétól. Nagy változáson mentek át Ernye mellékutcái is. A vállalt feladatot, hogy szebbé, élhetőbbé fejlesszék a települést és a hozzá tartozó falvakat, a helyi önkormányzat, élén Jánosi Ferenc polgármesterrel és Siklódi Csongor alpolgármesterrel, a lehetőségeket kihasználva felelősséggel, hozzáértéssel, a „tapasztalaton alapuló önbizalommal” teljesítette. 

A polgármesternek és helyettesének, akik elégedettek csapattá összeérett munkatársaik tevékenységével is, nincs kihívója a következő évekre szóló mandátumot illetően. Ottjártunkkor arra kértük őket, hogy tegyék mérlegre az elmúlt négy év eredményeit, és vegyük számba a jövőre vonatkozó terveket is.

– Kezdjük tehát az eredményekkel!

– A Maros menti LEADER Egyesület alapító tagjaként községünk több pályázatot nyert és valósított meg, ilyen például a községgazdálkodás korszerűsítését és hatékonyságának növelését szolgáló géppark bővítése (sószóró, döngölőgép, fúrófejek és három m2-es tűzoltótartály). Ezenkívül műgyepes focipályát építettünk és üzemeltetünk Székelykálban – kezdi a felsorolást Jánosi Ferenc. 

Folyik a vízvezetés Sáromberkén
Fotó: Nagy Tibor


A Vidékfejlesztési Alapnál (PNDR) nyert pályázatból elkezdődött a székesi művelődési ház felújítása és korszerűsítése, amit a község saját költségvetéséből folytatunk. Megvalósult a Sáromberki Általános Iskola modernizálása, a tetőtér beépítése, a laboratóriumok felszerelésének bővítése. Hasonlóképpen a községközpont utcáinak leaszfaltozása, a bejárati hidak és a járdák kiépítése, a sáncok medrének lebetonozása. Újabb pályázatot nyújtottunk be a kimaradt ernyei, valamint a székelykáli és iklandi utcák aszfaltozására. A sáromberki iskola mellett telket és épületet vásároltunk az óvoda bővítésére, felújítottuk a tűzoltószertárat. Ernyében korszerűsítettük a helyi rendőrség székházát, Dacia Duster személygépkocsit vásároltunk számukra, kiépítettük a kültéri megfigyelőrendszert 47 kamerával.

 Hétszemélyes haszonjárművet vettünk a községgazdálkodás hatékonyságának a növelése érdekében.

 A Régiófejlesztési Alapnál (POR) elnyertük a napközi otthon építésének finanszírozását az ernyei Apafi Mihály Általános Iskola szomszédságában, a napokban nekifogunk az építésnek. 

Nehezebben mérhető annak a lakossági elvárásnak a teljesítése, hogy gyors, szakszerű és jó minőségű közigazgatási szolgáltatást biztosítsunk. Az erre való törekvés jellemezte munkánkat, és továbbra is az a célunk, hogy a hivatalból elégedetten távozzanak a község lakói. 

Hosszú lenne felsorolni, de a művelődési események sem hiányoztak az elmúlt időben, ezek a rendezvények megszólították a felnőttek mellett a gyermekeket is. 

Jánosi Ferenc polgármester és Siklódi Csongor alpolgármester 
  Fotó: Nagy Tibor


– Terveik, elképzeléseik a következő időszakra?

– A stratégiai fejlesztési terv elkészítése, területvásárlás egy hagyományos gyepes sportpálya kialakítása érdekében a községközpontban, a székesi művelődési ház munkálatinak befejezése és a berendezés beszerzése, Székelykál, Erdőszengyel, Ikland, Székes közvilágításának korszerűsítése, multifunkcionális művelődési központ kiépítése Nagyernye községben. 

A Vidékfejlesztési Alapnál (PNDR) megnyertünk egy pályázatot a kimaradt mezei utak aszfaltozására Ernyében és Sáromberkén (tíz kilométeres szakaszon), de mégsem biztosították a finanszírozást, ezért abban reménykedünk, hogy az új kormánynál több sikerrel járunk. 

Amint a főút mentén látható, teljes gőzzel folyik az ivóvízhálózat kiépítése Sáromberkén. A három hónapja elkezdett, és 27 hónapra tervezett munka költsége több millió lej, amit saját forrásokból finanszírozunk, és amint elkészül, lehetővé válik a sáromberki szennyvíztelep beüzemelése is, ami három falut, Sáromberke mellett Gernyeszeget és Körtvélyfáját fogja kiszolgálni.

Tervben van a közterületek telekelése az egész községben.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a vonatkozó kormányprogram keretében sikerült 50.000 maszkot beszerezni, amit a kisnyugdíjasoknak, hátrányos helyzetű családoknak, szociális segélyben részesülőknek osztunk ki – tájékoztatott Jánosi Ferenc polgármester, aki azt vallja, hogy „senki sem dolgozhat helyettünk, saját munkánk a megtartó erőnk”. 

Ottjártunkkor a földalapú támogatás igénylésére benyújtott iratcsomók aláírása folyt rendezetten, az APIA képviselői ugyanis a hivatalban fogadták a földtulajdonosokat.