2021. október 27., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

„Marton Márta-Ágota e zajos életben keresi önmaga igazságát. Keresi a béke szigetét, ahol nyugalom és melegség vesz körül…” A tavaly karácsonykor elhunyt Kedei Zoltán festőművész mondta ezt közel másfél évtizeddel ezelőtt, amikor a marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templom Bözödi György termében a tárlatnyitóra gyűlt közönség figyelmébe ajánlotta fiatal pályatársa képeit. Marton Márta-Ágota volt a történész költőről elnevezett tanácsterem első kiállító vendége, azóta számos más élményteljes kulturális esemény zajlott le ott. A koronavírus elleni védekezés okozta kényszerszünet után a Bözödi terem is újra eleget tesz galériaszerepének is, ismét kiállításra várja a művészetkedvelőket. És megint Marton Márta-Ágota állt közönség elé. Csak nem festményekkel vall önmagáról, mint 2007-ben, hanem grafikákkal. „Márta festőalkat, pikturális szemléletű a meglátása – idézzük Kedei méltatását. – Hangulatot teremt. Visszafogott színeiben a női lélek finom rezdülései jelennek meg, nem lázonganak, nem kiabálnak, végzik feladatukat, csitítják az ember gyakran előforduló kirohanásait…” A már akkor is idős mester meglátásaiból sok minden érvényes a kiállító mai alkotásaira is, de itt nem a művész festői énje jelentkezik. Fekete-fehérben, tus- és szénrajzokon, vegyes technikájú grafikákon vetíti ki magából lélekrezdüléseit. Ezekben is a béke és nyugalom szigetét keresi ég és föld között. De egy nyughatatlan, önmagával is gyakran vitába szálló lélek nem könnyen talál nyugvópontokat. Az élet sem gondtalan, és tehetsége sokirányúsága sem hagyja nyugodni. Ezért is kalandozik hol egyik, hol a másik műfaj területére. Mint mondja, még plasztikai próbálkozásai is vannak. Hogy a grafika is közel áll szemléletéhez, azt ezek a képek jól érzékeltetik. Így is könnyen rá tud hangolódni a tájra, de úgy is fogalmazhatunk, hogy eget, földet szervesen összekapcsolva, hangulataihoz igazítja azt. Ismerős a vidék, amit fölvillant, a falukép, ami felsejlik, mégis az a szemlélő benyomása, hogy álomkép, a képzelet szülte látomás jelenik meg szemei előtt egy olyan térben, ahol minden lehetséges, akár Chagall szürreális festményein, vagy mint Saint-Exupéry Kis hercegének bolygóján. Igen, Marton Márta-Ágotát más művészeti ágak, más művek is megihletik. Munkái a Kövesdombon október végéig még megtekinthetők. 

Marton Márta-Ágota tusrajza