2020. október 30., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A fehéregyházi csata mezején való elhunyta előtt két évvel írta meg egyik emblematikus versét Petőfi Sándor, címe: Egy gondolat bánt engemet. Mindannyiunk számára ismertek a verssorok: „Legyek fa, melyen villám fut keresztül,/ Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;/ Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe/ Eget-földet rázó mennydörgés dönt le…”

Benedek Istvánt is a „csata mezején” érte a halál, kiemelkedő orvosi hivatásának már-már hősi gyakorlása közben. „Az orvos a nehéz helyzetben is legyen orvos” – nyilatkozta a világjárvány kitörését követően. A költő által megidézett villámsújtott faként, avagy a mennydörgés által mélybe döntött kőtömb módjára úgy zuhant alá, hogy nekünk, pályatársainak és betegeinek, rokonainak és barátainak mindenkor példát nyújt az orvosi hivatásról és hitvallásról.

Emléke legyen áldott!