2020. május 30., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Főhajtás a hősök előtt

Itt, Erdélyben tudatában vagyunk annak, hogy ünnepeink, megemlékezéseink nemcsak a múltról szólnak, hanem támpontot is kell nyújtsanak a ma és a jövő nemzedékének, hogy évszázadok múlva is legyen, aki emlékezhessen – emelte ki vasárnap délben a fehéregyházi Petőfi-múzeumkertben tartott beszédében Szabó József, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke.

A 170. évforduló alkalmával idén is az Ispán-kúttól indította a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és az RMDSZ fehéregyházi és segesvári szervezete hagyományos Petőfi-ünnepélyét, arról a helyről, ahol utoljára látták Petőfi Sándort. Igét hirdetett Imecs Lajos nagybúni református lelkész, majd elhelyezték a tisztelet és a kegyelet koszorúit. Koszorúzott Kiskunfélegyháza városa, Kiskőrös városa, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, az Országos Petőfi Sándor Társaság, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Székelykeresztúr városa, a brassói Petőfi Egyesület és RMDSZ-szervezet, a fehéregyházi RMDSZ-szervezet. Széll Róbert-Pál diák elszavalta Petőfi Sándor Ha férfi vagy, légy férfi… című versét. Befejezésként a résztvevők elénekelték a magyar és a székely himnuszt.

Az ünnepség 10 órától a fehéregyházi millenniumi unitárius templomban ünnepi istentisztelettel folytatódott. Igét hirdetett Solymosi Alpár csíkszeredai unitárius lelkész. Ezt követte 11 órától a koszorúzással egybekötött megemlékezés a Petőfi-múzeumkertben.

Fotó: Nagy Tibor


Koszorúzás és egy perc néma csend

A múzeumkertben Fehéregyháza fennállásának 788. esztendejében, a Petőfi-ünnepélyek 122. évfordulóján, az 1848–49-es szabadságharc, a fehéregyházi csata és Petőfi Sándor halálának 170. évfordulója emlékére szervezett ünnepély a román és magyar himnusszal kezdődött Kövecsi Csaba karmester irányításával, a fúvósok előadásában. Tóth Ákos kiskunfélegyházi előadóművész tárogatón adott elő dalokat, Karacs Mónika, a sárospataki 8kor színház művésze nyitotta meg az eseményt, amelyet Varga Gergő XII. osztályos diák szavalata követett, majd koszorúzással folytatódott.

A koszorúzást követően a virágkoszorúkkal elborított tömegsír előtt egy perc csenddel adóztak az 1848–49-es szabadságharcban elesett hősök emlékének.

Az emlékünnepélyen részt vett Percze László konzul Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről, Kiskunfélegyháza alpolgármesterei, Rosta Ferenc és Balla László, valamint a város küldöttsége, Pohankovics András, Kiskőrös város alpolgármestere és küldöttsége, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Demeter Szilárd, Kispálné dr. Lucza Ilona, az Országos Petőfi Sándor Társaság elnöke, dr. Tarjányi József, a kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság elnöke, Harkó Irén, az egyesület brassói vezetője, Raffai Emil, Székelykeresztúr polgármestere, Tóth Tivadar, Segesvár alpolgármestere, Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, egyházi méltóságok, az erdőszentgyörgyi VI. Württemberg huszárezred huszárjai. 


Vigyáznunk kell templomainkra, iskoláinkra

Beszédében Szabó József azokra emlékezett, akik életüket áldozták a világszabadság eszméiért, majd azok előtt is fejet hajtott, akik „20 éve mindent megtettek azért, hogy Petőfi-szobor állhasson a fehéregyházi múzeumkertben, és a költő ércalakja hirdesse: szelleme él”. De megemlékezett azokról az eltávozottakról is, akik a több mint százéves Petőfi-ünnepélyek során lehetővé tették az emlékezést.

Hangsúlyozta: „Vigyáznunk kell templomainkra, iskoláinkra, nem feledve egy percig sem temetőinket, véráztatta rögök felett létrehozott emlékhelyeinket. (…) Adjon Isten számunkra erőt abban a küzdelemben, melyet az elődjeink által megteremtett emlékhely megőrzésében és fejlesztésében vívunk, néha kockázatok árán is.”

Az ünnepi rendezvényen önálló műsorral lépett fel Kilyén Ilka, Magyar Örökség díjas művésznő, fellépett a kiskunfélegyházi kórus, valamint a sárospataki 8kor Színház társulata.

Szabó József


Elismerés azoknak, akik munkájukkal segítették az egyesület és az emlékhely működését 

A megemlékezésen Szabó József a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület nevében oklevéllel köszönte meg azok támogatását, akik munkájukkal sokat segítették az egyesület és az emlékhely működését. Idén hárman részesültek kitüntetésben: Kispálné dr. Lucza Ilona, az Országos Petőfi Sándor Társaság elnöke, Harkó Irén, az egyesület brassói vezetője és Gáll Ernő, az RMDSZ Segesvár kerületi elnöke.

A műsorvezető Nagy Judit volt. Az ünnepség befejezéseként elénekelték a székely himnuszt. 

A rendezvényt a magyar kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alap, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, valamint az RMDSZ és Communitas Alapítvány támogatta.

Gáll Ernő