2020. augusztus 13., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az elmúlt napokban több téves vagy pontatlan információ látott napvilágot.

Az elmúlt napokban több téves vagy pontatlan információ látott napvilágot a nyárádszeredai önkormányzat legelőhasználattal kapcsolatos terveiről.

 

Egyes gazdák azt terjesztették, hogy az önkormányzat vissza akarja venni a tulajdonában lévő, helyi gazdáknak bérbe adott legelőterületeket, mely állítást Nyárádszereda alpolgármestereként határozottan cáfolni szeretném.


A helyzet tisztázása érdekében ugyanakkor az alábbiakat pontosítanám:


– A nyárádszeredai önkormányzat a város, illetve a hozzá tartozó falvak legelőit nem kívánja elvenni senkitől, csupán a földalapú támogatások kezelése kerül át egy olyan szarvasmarhatartó egyesülethez, amelyet a tanács átláthatóan tud ellenőrizni, irányítani, hogy a támogatásból befolyó összeg valóban arra a célra legyen elköltve, amelyre adják.
– Minden gazda használhatja tovább a legelőt ugyanúgy, mint eddig.


– A döntés nyomán a gazdák érdekei semmiképp nem sérülnek, inkább előnyük származik ebből, hiszen a valóság azt bizonyítja, hogy a legelőkre szánt támogatást eddig nem minden alkalommal, sőt, a legtöbb alkalommal nem legelő-karbantartásra költötték el.


– A legtöbb Nyárádszeredához tartozó településen a gazdák örültek a döntésnek, hiszen senki sem tudta szó nélkül hagyni, hogy egyes falubeli gazdák hogyan herdálják el a támogatás összegét.


– A helyszíni szemlék során sok helyen azt tapasztaltuk, hogy méteres és annál nagyobb kökénybokrok vannak a legelők területein, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy az illető legelőket nem tartották karban kellőképpen, annak ellenére, hogy ezen területekre felvették a támogatást.
– Több szomszédos községben évek óta működik ez a módszer, és ott a gazdák végzik a maguk dolgát, a legelő-karbantartás adminisztratív kérdéseivel pedig az önkormányzat foglalkozik.


– Sajnálattal kellett tapasztalnom, hogy a nyárádszeredai tanács március 30-i ülésén megjelent gazda láthatóan egyik-másik tanácsosunk álláspontját „tolmácsolta”, akik ebből próbálnak szavazati tőkét kovácsolni maguknak.


Ezt a magatartást nem tartom helyesnek és célravezetőnek a kérdés hatékony és mindenki számára megfelelő megoldása szempontjából.


Tóth Sándor,
Nyárádszereda alpolgármestere