2021. október 17., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A cím már jelzi, nem szokványos kötettel van dolgunk. A háromszáz oldalas, kétnyelvű kiadvány* a napokban látott napvilágot. Megjelenését a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának vezetősége kezdeményezte még a világjárvány kitörése előtt, alkalmat kínálva az alakulat tagjainak a nyilvános bemutatkozásra. A karantén, illetve a járványügyi megkötések lelassították a megjelentetés folyamatát, a Markó Béla és Eugeniu Nistor szerkesztette könyv csak most hagyhatta el a nyomdát. Rendhagyónak tekinthető, hiszen a Marosvásárhelyi Fiók felépítése is egyedülálló a Romániai Írószövetség keretében, külön román és magyar tagozata van. Jelenleg negyven tagot számlál az előbbi, negyvennégyet az utóbbi. Amint a szerkesztők közlik a kötet zárszavában, elsősorban Maros, Hargita, Kovászna és Beszterce-Naszód megye írói tartoznak ide, de máshonnan is iratkoztak ebbe az alakulatba román és magyar költők, írók, irodalomkritikusok, irodalomtörténészek, műfordítók. A Fiók sajátos kétnyelvűsége a rendezvényeiken is megnyilvánul, rendszeressé tett tanácskozások is szorgalmazzák ezt, ilyen a Román-magyar irodalmi interferenciák című konferencia. Következetesen ösztönzik is a kölcsönös fordítást, díjazzák is a tolmácsolásban kitűnt román és magyar műfordítókat.

A könyv összeállítására a szerkesztők verset, próza- vagy esszérészletet kértek a kollégáktól, ebből adódik az önarckép jelleg. Az írásokat Demény Péter ültette át magyar nyelvre, illetve Kocsis Francisco románra. A közzétett szövegeket életrajzi adatok, rövid pályarajzok, a kiadott művek listája előzi meg. Az íróközösség nem mindenik tagja tett eleget a felkérésnek, ők hiányoznak a kötetből, és néhány új írószövetségi tag sem kerülhetett már be a kiadványba. Így is hasznos, információgazdag, reprezentatív és hiteles pillanatképet nyújt a két tagozat íróinak munkájáról, az önvallomásszerű szövegek pedig egyfajta sajátos, tetszetős grafikai köntösben jelentkező (borító: Eperjesi Noémi) antológiának is tekinthetők.

*Cărţi de vizită. Autoprotrete literare/Névjegyek. Irodalmi önarcképek, Editura Ardealul, Marosvásárhely, 2021