2019. szeptember 17., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Marosvásárhelytől Temesvárig

Szekernyés János művészeti író Ferenczy Józsefről, a múlt század kezdetének kiváló festőjéről szóló kismonográfiáját a szerző és a könyv szerkesztője, Bodó Barna mutatja be Marosvásárhelyen, a festő szülővárosában június 17-én, hétfőn este 6 órától a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében. Verset mond Kilyén Ilka színművésznő. A kötetet a temesvári Szórvány Alapítvány adta ki.

Ferenczy József meghatározó személyisége volt Temesvárnak a 20. század első évtizedeiben. A legjelesebb portréfestőnek számított, a temesvári közélet legjelesebbjeinek festette meg a portréit. Kiváló falfestményeit a piarista gimnázium templomában csodálhatjuk meg. 

1902-ben a brassói városházának festett I. Ferenc József-portré hozta meg számára az elismerést. 1910-ben festőiskolát alapított, majd művészettörténeti előadás-sorozatot indított. Egyéni kiállításaival bejárta a szomszédos országokat és a történelmi Bánság legfontosabb településeit. Harminc alkotását őrzi a helyi művészeti múzeum.

Ferenczy József helye és szerepe kimagasló Temesvár művészeti életében, illő, hogy a szerző és a szerkesztő szülővárosába is elhozza a róla szóló, életének és munkásságának szentelt kismonográfiát. 

Feltételezhetően a festő édesanyjáról készült rajz