2019. december 14., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Bár a várakozásoktól elmarad az 1990/118-as kárpótlási törvény módosítása, az államelnök által július 25-én aláírt jogszabály végre kárpótolja a kommunista diktatúra még élő áldozatait is.

A törvénytervezet a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után alkalmazható.

A módosításokról vitéz Gráma Jánost, a Volt Politikai Foglyok Szövetsége (VPFOSZ) Maros megyei titkárát kérdeztük.

Gráma János elmondta, hogy a VPFOSZ a 118-as számú törvény módosítását kezdeményezte oly módon, hogy a volt politikai foglyok, a kitelepítettek, a kényszerlakhelyre kötelezettek házastársai és gyermekei is részesülhessenek kárpótlásban, függetlenül születésük időpontjától, mivel ők is szenvedő alanyai voltak a korszaknak. A törvénymódosításból – magyarázta Gráma János – törölték a gyermekeket és az utódokat. 

A 118-as törvény csak a volt politikai foglyok, az elhurcoltak, a kitelepítettek kárpótlásáról szól, mert a kezdeményezők annak idején nem foglalták bele, hogy a házastárs elhalálozás esetén örökölje a kárpót-lást, a kedvezményeket. A jelenlegi szabályzó szerint a volt politikai fogoly hátramaradt házastársának sem kell adót fizetnie, és az összes többi kedvezmény is megilleti.

„Ezt a kitételt mi kértük, mert a 60 ezerből, ahányan a rendszerváltást követően beiratkoztunk a szövetségbe, alig vagyunk még háromezren országos viszonylatban. A tervezetbe beillesztettük a gyerekeket, utódokat is, a parlament két háza elfogadta ezt a kitételt, azonban az államelnök elutasította. Ezt kivették a törvényből” – mondta a VPFOSZ Maros megyei titkára. 

– Még egyszer, mi a jó ebben a törvényben?

– Az, hogy 400 lejről 700 lejre emelték a volt politikai foglyok és a hasonló elbánásban részesülő kategóriák kiegészítő juttatását minden letöltött börtönévre, az elhurcoltaknak, deportáltaknak minden egyes évre. Ezek a pótlékok adómentesek, és összegüket nem számítják bele az „egyéb jogosultságok” megállapításába. Azok, akiknek férje vagy felesége elhunyt a kommunista elnyomó szervekkel folytatott küzdelemben, a fogva tartás alatt meghalt, vagy pszichiátriai kórházakban, deportálás alatt, fogolytáborokban vesztette életét, havi 700 lej adómentes kártalanításra jogosultak, ha utólag nem házasodtak újra. Az ilyen helyzetekben lévő embereket a helyi önkormányzatok mentesíthetik a helyi adók és illetékek alól. 

– Említette, hogy a VPFOSZ 1990 januárjában alakult meg kb. 60 ezer taggal, mára számuk 3000-re csökkent. Hányan vannak Maros megyében?

– Maros megyében talán százan ha vagyunk politikai foglyok, nem többen.

Gráma János visszaemlékezései az 1401 nap a pokolban című könyvben olvashatók. 

Fotó: Mózes Edith