2020. szeptember 24., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

– beszélgetés Kovács Mihály Leventével, az RMDSZ megyei ügyvezető elnökével –

Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei elnöke nemrég bejelentette: Kovács Mihály Levente megyei ügyvezető elnököt bízta meg a marosvásárhelyi ügyekért felelős szóvivőnek. Mit jelent ez pontosan, milyen ügyekről van szó? – kérdeztük Kovács Leventét

Kovács Mihály Levente

Fotó: Nagy Tibor (archív)


– Két nagy témáról van szó. Az egyik az ügy szervezeti részét illeti. Létrehoztunk egy ügyvivő bizottságot, amely megvizsgálja a városi szervezet eddigi ténykedését, és javaslatot tesz a politikai érdekérvényesítési munka továbbvitelére. A másik része pedig az önkormányzatban zajló legfontosabb politikai kérdéseket illeti. Ezek kapcsán nyilatkozom majd a sajtónak a közvéleményt érintő és érdeklő témákban. Erre azért volt szükség, mert a megyei RMDSZ elnöke egyben megyei tanácselnök is, és ilyen értelemben nagyon fontos, hogy a sajtó mindig tudja, hogy az RMDSZ-ben van egy olyan személy, aki bármikor elérhető, ha olyan jellegű kérdés van, ami a vásárhelyi RMDSZ-hez vagy a vásárhelyi politikai történésekhez kapcsolódik.

– Visszatérve az ügyvivő bizottsághoz, mi ennek a lényege, feladata, hatásköre?

– A lemondást követően megüresedett a városi szervezet elnöki tisztsége, az  ügyvivő bizottság pedig pontosan megnézi, hogy a városi RMDSZ hogy áll szervezeti vonatkozásban, másfelől pedig a politikai érdekképviselet vonatkozásában. 

– Olvasóink éppen azt tették szóvá, hogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy a bizottság egyes tagjai saját magukat fogják értékelni. Ugyanis ebben a bizottságban, amely – hangsúlyozom – a városi szervezet tevékenységét vizsgálgatja, ott van a városi választmány elnöke, illetve egy volt körzeti elnök is, akik valójában a saját tevékenységüket fogják átvilágítani, elbírálni…

– Pont ez mutatja a jó szándékát, a jóhiszeműségét és a teljes nyitottságát a megyei RMDSZ vezetőségének, hiszen itt néhány évvel ezelőtt az volt a probléma – az akkori belső ellenzék is azt vetette az akkori megyei vezetés szemére –, hogy mindent felszámoltak, és úgymond a gyereket is kiöntötték a mosdóvízzel, és úgy próbálták újraszervezni a városi szervezetet. Most mi pontosan azokkal az emberekkel is végezzük ezt a vizsgálatot, felmérést, ha úgy tetszik, egy konkrét, konstruktív belső górcső alá vételt, akik benne voltak a napi szintű működésben, vezették a különböző testületeket, másrészt meg azokkal, akik benne vannak a városi szervezetben, lássuk, hogyan megyünk neki a jövő évi választásoknak. Ez teljes összhangban van, és alátámasztja azt, amit a városi elnök lemondását követően a megyei vezetés is hangoztatott, hogy mindenkire szükség van, és szó sincs arról, hogy valaki vagy valakik ellen hoztuk volna létre ezt az ügyvivő bizottságot. Ilyképpen mi sem ad nagyobb legitimációt ennek a belső konstruktív vizsgálatnak – ne nevezzük átvilágításnak, hanem konstruktív helyzetképfelmérésnek –, mint az, hogy azok az emberek vannak benne, akik valamilyen módon vezették a városi szervezetet.

– Tényleg, hogy is áll a városi szervezet? Még léteznek-e és működnek-e körzetek, mert a kívülálló nem így észleli.

– A kívülállók bizonyára így látják. Most erre érdemben nem tudunk mit mondani, hiszen az ügyvivő bizottság most kezdte el a tevékenységét. A múlt héten volt a választmánnyal egy konstruktív, jó hangulatú beszélgetésünk, ahol voltak akár az ügyvivő bizottság működése tekintetében is véleménykülönbségek, azonban egészséges vita alakult ki. Az elkövetkezőkben a városi ügyvezető csapattal és a körzetekkel fogunk megbeszélést folytatni, és azt követően látképet készíteni arról, hogy hányadán is állunk. Ezután tudok majd érdemben választ adni erre a kérdésére. Tény, hogy jelenleg a tisztségbe megválasztott vezetők – ahol nem volt lemondás – itt vannak közöttük. 

– Épp ez a kérdés: mi van a városi elnökséggel, ügyvezető elnökkel, aki óvást is tett le a Területi Képviselők Tanácsa döntése ellen?

– A TKT a megyei elnök javaslatára elfogadott egy határozatot, aminek a lényege az ügyvivő bizottság létrehozása. A városi ügyvezető elnökség az én értelmezésem szerint az országos szabályzatfelügyelő bizottsághoz nyújtott be óvást az ellen a TKT-döntés ellen, amely értelmében létrehoztuk ezt az ügyvivő bizottságot, és felfüggesztettük a városi szervezetnek az összes döntéshozói és végrehajtó testületét. Ugyanez a határozat kimondja azt is, hogy a városi szervezet körzetei nincsenek felfüggesztve, ugyanúgy folytatják a tevékenységüket, ahogy eddig. 

– Az előbb említette a jövő évi választásokat. Gondolom, a helyhatósági választásokra utalt. Hogyan készülnek erre?

– Ennek pontosan ez a vizsgálat az első lépése, hogy lássuk, mik az erősségeink, mik a gyengéink. Őszintén szembe kell néznünk azokkal a hibákkal amelyek akár szervezeti szinten vannak, ezt őszintén meg kell beszélnünk. Ha valakinek fontos a város magyarsága meg az a szervezet, amelyben tevékenykedik, akkor őszinte önvizsgálatot, önbírálatot kell gyakorolnia. Úgy gondolom az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy a legutóbbi választás során szervezeti szempontból nem voltunk megfelelően felkészülve egy ilyenfajta, jó értelemben vett harcra. A kérdésre, hogy hogyan készülünk a választásokra, a válasz pontosan az, hogy rendezzük szervezeti szempontból a sorainkat, nézzük meg, hogy milyen humán, anyagi, infrastrukturális és másfajta erősségeink és lehetőségeink vannak.

A kérdésre, hogy van-e már a szervezetnek saját polgármesterjelöltje, az ügyvezető elnök azt válaszolta, hogy egyelőre nem gondolkoznak személyekben, megvárják az ügyvivő bizottság jelentését.