2020. január 22., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Testületileg hiányoztak a POL tanácsosai

Rendkívüli ülésen döntött tegnap a marosvásárhelyi tanács mintegy 4 millió lej rendeltetéséről, a legtöbb pénz – 2,5 millió lej – a közműszolgáltatások kifizetésére megy el. A teljes összeget az országos költségvetés-kiegészítésből utalták ki Marosvásárhelynek. 

Egyetlen határozattervezet szerepelt a marosvásárhelyi tanács rendkívüli ülésének napirendjén: a 2019-es költségvetés-kiegészítés. A 4 millió lej összegű kiegészítés a kormánykasszából érkezett, rendeltetéséről a polgármesteri hivatal igazgatóságainak javaslata alapján a közgyűlésnek kellett döntenie. A tegnapi ülésről a POL teljes frakciója hiányzott, a 16 megjelent képviselő azonban elég volt ahhoz, hogy döntőképes legyen a tanács. 

A közgyűlésen nemcsak a meghirdetett napirend kapcsán voltak felszólalások. A liberális képviselők részéről elsőként felszólaló Moldovan Călin felolvasta a Dorin Florea polgármester által kiadott nyilatkozatot, majd kijelentette, a PNL-képviselők azonosulnak ezzel. A szóban forgó nyilatkozatban többek között a polgármester azt írja: „Azok iránti tiszteletből írom ezeket a sorokat, akik szeretnék megtudni az igazságot, hogy ne manipulálják és ne vezessék félre őket olyan zavaros helyzetben, mint amilyenben most vagyunk. Ezek a politikusok a hazugsággal, manipulációval és csalással nevelt réteghez tartoznak, ha megfigyelik a tanulmányaik és okleveleik sorozatát. Ez a forradalom után kialakult sajátos tipológia, amely során azt hiszik, hogy a politika és hitvány módszerek által könnyen megvalósíthatják álmaikat.” Kijelenti továbbá, hogy „megtartja azt a jó szokását, hogy a lakosokat korrekt módon tájékoztassa, hogy a maguk során korrekt módon dönthessenek”. A költségvetés-kiegészítés témája kapcsán az összes információ helyes, amit önökhöz eljuttattam, a „politikusok” alávaló törekvése, hogy gátolják a várost és a projekteket, bármikor bizonyítható – hallottuk a polgármester közleményét Moldovan Călin felolvasásában. És ha már a projekteknél tartunk, a városvezető azt is közölte, hogy „Az általam vezetett csapattal ebben a városban megvalósított projektek láthatók, szemben azokkal a láthatatlan projektekkel, amelyeket önöknek kellett volna kivitelezniük, és itt megemlítem a hulladékkezelés kudarcát, a repülőtérét, a csergedi motorpályát, a várost körülvevő terelőutak, a műjégpálya kudarcát, a strandét, az IBM – orvosi tudományos kutató város projektjét és sorolhatnám…” A nyilatkozat végül kampányízű szöveggel zárul, arról szól, hogy milyennek kell lennie Marosvásárhely következő polgármesterének. 

A POL tanácsosok testületileg meglógtak       Fotó: Karácsonyi Zsigmond


Az RMDSZ részéről Csiki Zsolt, a költségvetési bizottság elnöke kijelentette: a polgármester az elmúlt három évben támogathatta volna a tanács által jóváhagyott legfontosabb projekteket. „Sokat dolgoztunk azon, hogy egy reális költségvetést kidolgozzunk a városnak, és idénre 55 millió lejjel több pénzt tudtunk jóváhagyni, mint tavaly. Ezúttal is 4 millió lejes kiegészítésről döntünk, és ez valóságos pénz, nem virtuális összeg. 2016 óta a legtöbb pénzt a tanintézeteknek hagytuk jóvá, soha nem vontunk el pénzt az oktatástól. Iskolakezdés előtt pár nappal érthetetlen, hogy miért nincs pénz a tanintézetek működésére” – mondta felszólalásában Csiki Zsolt. Javasolta, hogy az oktatás támogatása érdekében az adminisztratív osztály 133 ezer lejes költségvetéséből 100 ezer lejt fordítsanak három tanintézet javítási munkálataira: 30-30 ezer lejt a Művészeti Líceum, a Bolyai, illetve az Unirea líceumok kapnának, valamint 10 ezer lejt a Tudor Vladimirescu iskola. 

Makkai Gergely alpolgármester felszólalásának nem sok köze volt az ülés témájához. Az „emberi méltóság tiszteletének jegyében” tiltakozott a sajtóban megjelent, személyét célzó támadások ellen, melyek szerint aláírásával támogatná a polgármesteri hivatalt 100 ezer lej kiutalásával, kommunikációs célokra. „Kötelességem aláírni. Mint a végrehajtó apparátus tagja, végrehajtjuk az önök (a tanács – szerk. megj.) által hozott határozatokat” – jelentette ki, majd arra biztatta az őt támadó cikkek szerzőjét, hogy tájékozódjon jobban. 

Miculi Vasile a júliusi költségvetés-kiigazítás során „levágott” összegeket nehezményezte, a polgármesteri hivatal adminisztratív osztályának illetékese pedig azt mondta, Fodor Imre óta nem uralkodtak ilyen állapotok a polgármesteri hivatalban, és felhívta a képviselők figyelmét, hogy ha visszavágják az osztályának szánt összeget, képtelenek lesznek kifizetni a számlákat. Matei Dumitru szerint az iskolák igényei sokkal nagyobbak, mint a rendelkezésre álló összegek, majd kijelentette, a város 60 tanintézetében tanuló 30 ezer gyermek érdekeit talán úgy kellene figyelembe venni, hogy arányuknak megfelelően különítsenek el pénzt az oktatásra. 

Peti András RMDSZ-képviselő szerint az a hír járja, hogy nincs elég pénz bizonyos fejlesztésekre, és ezeket fel kell függeszteni, de, mint mondta, az ilyen munkálatokat már eleve csak akkor lehet megkezdeni, ha van rájuk fedezet. Szerinte a költségvetés-kiigazítást sem lehet okolni, hiszen a költségvetés-kiigazítás nem strukturális és stratégiai problémákat hivatott megoldani. 

A testület végül jóváhagyta a határozattervezetet, amelybe bekerült mind Moldovan Călin, mind Csiki Zsolt módosítási javaslata. Peti András a kommunikációs tevékenységre előirányzott összegek csökkentésével kapcsolatosan lapunknak elmondta: „Egyetlen tételt nyirbáltunk meg, konkrétan a protokollköltségeket és azon belül is a kommunikációs költségeket, tudniillik még nem tudjuk, hogy ki fizette azokat a – szórólap formájában a postaládákba érkezett – kampányleveleket, amelyek egyrészt teljes mértékben valótlanságokat állítanak, másrészt a tanács munkáját, a tanács működésére vonatkozó rosszmájú megjegyzéseket tartalmaznak. Reméljük, hogy nem  közpénzekből, és nem a polgármesteri hivatal finanszírozta. Nem vagyunk hajlandók hozzájárulni ahhoz, hogy újabb összegeket különítsünk el, hogy saját magunk ellen fordítsuk ezt a rágalomhadjáratot. Az igazgatóság által kért 200.000 lejt a gazdasági igazgatóság csökkentette 133 ezer lejre, s mi azt levágtuk 33 ezer lejre, annak a logikának a mentén, hogy egyrészt év elején egész évre vonatkozó költségvetést hagytunk jóvá, amely az előző év végrehajtásával egyenértékű, tehát semmi nem indokolja, hogy többet kommunikáljanak, illetve a 33 ezer lejre már beérkezett egy számla, amit ki kell fizetni. Tehát mi mindent, ami eddig végrehajtásra került, jóváhagytunk.” Peti András hozzátette, a 4 millió lejből 2,5 millió lejt közműszámlák kifizetésére, 700 ezer lejt iskolák folyó javítási és felújítási munkálataira, 700 ezer lejt utcák felújítására és a fent említett 100 ezer lejt szintén iskolák javítására szavazták meg. 

Peti András és Csiki Zsolt

Fotó: Karácsonyi Zsigmond