2019. szeptember 17., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Székely majális keretében avatták fel Makfalva közössége zászlaját, és egyéb civil programokra is sor került.

Bár a Székely majálisok programjaiban hangsúlyos részt kapnak különböző, a székelyföldi autonómiamozgalommal kapcsolatos történések, minden évben figyelnek arra, hogy a helyi közösséget érintő közéleti kérdésekkel is foglalkozzanak. Míg az előző években testvértelepülési szerződéseket írtak alá, idén Makfalva címeres zászlaját avatták fel.

Vass Imre polgármester megígérte: úgy fognak vigyázni a lobogóra, mint a székely zászlóra

Fotó: Gligor Róbert László


Az óbudai Pécsi L. Dániel februárban kapott felkérést Vass Imre polgármestertől és Péterfi László tanártól, hogy a közösség tervezett címerét „nemesítse”, szakmailag megfelelően  elkészítse. Az apai ágon nyárádmenti gyökerekkel rendelkező jelképművész a Székely majális keretében ismertette a közösség címerét a nagyközönséggel. A felső címermezőben a település névadója, Maka vezér várát ábrázolja a zöld hármas halmon álló kéttornyú stilizált várépület, alatta egy hullámos ezüstcsík a Kis-Küküllőt. Ezt az alsó címermezőktől egy aranyozott sáv választja el, benne a reformátusok jelmondata, a Soli Deo gloria! (Egyedül Istené a dicsőség!) A címerpajzs alsó részét három címermező tölti ki: a bal oldaliban a Dózsák címerét látjuk, hiszen Dózsa György édesapjának Dálnokon kívül Makfalván is voltak birtokai, a másodikban aranymezőben zöld bokály (karcsú cserépkancsó), ami arra utal, hogy nemcsak Korondon, hanem Makfalván is virágzott a fazekasság. A jobb oldali mezőben nyitott könyv Wesselényi Miklós monogramjával, utalva a székelyek jótevőjére, aki 1835-ben kollégiumot építtetett a faluban a tehetséges gyerekek elméjének pallérozására. A könyvön átlósan elhelyezett penna őt és a falu életében jelentős szereppel bíró írástudókat jelképezi. A pajzs alatt kék szalagon aranyszínű latin betűkkel és székely-magyar rovásjegyekkel Makfalva neve, az első írásos említésre utaló 1507-es és a 2019-es évszám olvasható. A zászló széleit kifelé mutató kék és piros farkasfogak díszítik, a kék a székelységet, a piros a magyarságot jelenti.

A zászlót dr. Kis Boáz csákvári és Gábor Áron Árpád makfalvi református lelkipásztor áldotta meg, az avatást megörökítő szalagot Gábor Annamária tiszteletes asszony kötötte fel a zászlórúdra, majd a lobogót átnyújtották Vass Imre polgármesternek, aki megköszönte Pécsi L. Dániel ingyen elvégzett munkáját, és megígérte: úgy fogják ezt is őrizni, mint a székely zászlót. 

Ugyancsak a majális programjában a Történelmi Vitézi Rend Szováta-Sóvidék egysége nevében vitéz Bocskai István székely kapitány vitéz Lázár Elemér helyettes főkapitány felterjesztésére megbízott hadnagyi címet nyújtott át a hármasfalusi vitéz Csonta Ferenc Istvánnak. Csonta  ígéretet tett, hogy tehetsége szerint ezután is szolgálni fogja hazáját és a magyar nemzetet, majd az ünnepi pillanatok után lapunknak elmondta: a megbízatás a térségben élő rendi tagok szorosabb összefogására, irányítására vonatkozik, ha pedig jól végzi a feladatát, egy év után véglegesen hadnaggyá avathatják.