2021. augusztus 5., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A jó pap is holtig tanul… és dolgozik

Miről szól a következő négy év, mit tartanak új megbízatásuk idején a legfontosabb teendőknek a polgármesterek? Vidéki körképünkben újrázó polgármestereket kérdeztünk elképzeléseikről. Szinte egyhangúlag az elkezdett beruházások folytatását, befejezését, az előkészített tervek életbe léptetését látják fontosnak, de a közösségépítésre is odafigyelnek. Kiderült: néhol húszévnyi munka után még mindig akad tennivaló.

Második mandátumát kezdte polgármesterként Jedd élén Bányai István, aki a szavazatok 77 százalékával nyere el megbízatását. A régi-új elöljáró így véli, a helyi tanáccsal úgy kell együtt dolgozniuk a következő négy évben, hogy kibővítsék a megvalósítások körét, és mindenki büszke legyen arra, hogy a község lakója. Ennek alapja a kölcsönös bizalom, az eredményekhez időre és türelemre van szükség, a haladáshoz pedig mindenkire.

Bányai István fő célkitűzése, hogy a község szebb, vonzóbb legyen, ezért az eddigiekhez hasonlóan minden pályázati kiírásra megpróbálnak jelentkezni. Elsőbbséget élvez a jeddi csatornarendszer befejezése és kiterjesztése Kebele, Kebeleszentivány és Marosagárd településekre, továbbá az összes helyi utca leaszfaltozása és a község képének javítása. Azt szeretné, ha a tanácsosokkal együtt a most elkezdett mandátum végén felemelt fejjel állhatnának a lakosság elé. Függetlenül a nemzetiségi vagy politikai hovatartozástól, mindenki véleményét, ötletét, építő kritikáját hasznosítani fogják – ígérte beiktatása után a polgármester.


„Nincsenek éles váltások”

Az elmúlt négy évben elkezdett beruházások folytatása várható Szovátán, hiszen ennyi idő alatt nem sok mindent lehetett megvalósítani: sok terv van előkészületben vagy a versenytárgyalás szintjén – válaszolta a második mandátumát kezdő Fülöp László Zsolt szovátai polgármester, amikor terveiről faggattuk.

Nagyon fontosnak tartja a közösségépítést, ami nem kifejezetten anyagi vonzatú kérdés. – Ha elérjük, hogy szebbé, jobbá váljon a település, és azt mindenki magáénak érzi, már az is közösségépítés. Nagy hangsúlyt kell fektetni kultúránk, értékeink megőrzésére, népszerűsítésére is – taglalta az elöljáró.

A városban nagyon fontos az egzisztencia fenntartása, ezért figyelni kell az ipari létesítményekre: Szovátán nagy múltja van a fa- és a tejfeldolgozásnak, de más lehetőségekre is szükség van, hogy több lábon álljon a város. Látható, hogy a turizmus mint a legfontosabb iparág mennyire sérülékeny, kiszolgáltatott.

Infrastrukturális téren zajlanak a megkezdett beruházások, az utcák járófelületének korszerűsítése, ugyanakkor óriási terveken is dolgoznak, az elmaradt és tönkrement víz- és szennyvízhálózat kiépítését, korszerűsítését tervezik, remélik, hogy erre is támogatást nyernek. Átadás előtti munkák is vannak, például az óvoda. Sok beruházást illetően a szerződéskötésre várnak a városban és a fürdőtelepen, folyik a versenytárgyalás az amfiteátrum építőjének kiválasztására, az Aquapark terve be van nyújtva, de még nem nyert. Jó hír viszont, hogy hamarosan támogatási szerződést kötnek a városközpont rendezésére és az ötszáz fős kulturális központ megépítésére. Ezt már nagyon várja minden helybeli, nagy szükség van rá – sorolta a legnagyobb tervezett és várható beruházásokat a polgármester.

Szovátán hamarosan új óvodát adnak át 


Tervekből és munkából nincs hiány

Az elkezdett vagy előkészített beruházások megvalósítására és beindítására összpontosít a következő négy évben Erdőszentgyörgy polgármestere is. Csibi Attila Zoltán kapásból tucatnyi projektet tud felsorolni, amelyet harmadik elöljárói megbízatása idején tervez megvalósítani: folyik a Dózsa György úti iskolaépület bővítése, jól haladnak az idén elkezdett és 22 utca teljes korszerűsítését célzó beruházással, egy több mint másfél hektáros park is épül. A közeljövőben elkezdődik a városi kórház bővítése, korszerűsítése, új eszközökkel való ellátása, a szakorvosi ellátás fejlesztése, hatcsoportos óvoda, tanuszoda, sportcsarnok és járda épül a Dózsa György úton. Továbbá parkosítják a Rhédey-kastély udvarát, beindítják a bölcsődei oktatást a már elkészült épületben, tisztázzák a tömbházlakások tulajdonjogát, szabadidő- és foglalkoztatóközpontot indítanak, de kiterjed a figyelmük Rhédey Klaudia naplójának magyar nyelvre fordítására és kiadására, a helyi turisztikai kínálat bővítésére is.

Erdőszentgyörgyön elkezdődik a kórház korszerűsítése, a szolgáltatások fejlesztése

Fotó: Gligor Róbert László (archív) 


Nagy beruházásokat fejeznek be

Elsősorban a folyamatban levő két nagy projektet kellene befejezni Mezőcsávás községben: Mezőménesen, Mezőkölpényben és Bazédon folyik a vízvezetés, amit az év végéig be is fejeznek, így a nyolc települést magába foglaló község ezt a megvalósítást kipipálhatja. Hátravan azonban a csatornahálózat kiépítése. A munkát tavalyra kellett volna befejezni, azonban a rossz minőség miatt kénytelenek voltak szerződést bontani a kivitelezővel, jelenleg folyik az újabb közbeszerzési eljárás – részletezte Szabó József Levente polgármester. Ha ezt a beruházást véglegesítik, a községközpontban újjáépítenék a járdákat. Már rendelkeznek előtanulmányokkal, az év végére a tervek is elkészülnek, amelyekkel kormány- vagy európai forrásokra pályáznának, hogy Mezőcsáváson, Mezőfelében és Mezőszabadon leaszfaltozzák a helyi utcákat. A szabadi és szabédi iskolaépületek felújítása is tervben van, és szeretnének állandó szolgálatot beindítani a községi önkéntes tűzoltóságnál – sorolta elképzeléseit a polgármester.


A kisközségekben is sok a tennivaló

Kibéd önkormányzata két pályázatot nyújtott be az Országos Beruházási Társasághoz: a hátralevő 38 kisebb-nagyobb utcát leaszfaltoznák a faluban, valamint egy iskolai sporttermet építenének, ha megkapják a támogatást. Ötödik mandátuma idején Dósa Sándor elöljáró egy nappali idősfoglalkoztató központot is szeretne építtetni, átrendezik a parkot, illetve a tekepályát felújítják. Ezek a prioritások, de van tervük a falumúzeum átalakítására is. Az egészségügyi központ helyiségeit bérbe adják család- és szakorvosi, valamint gyógyszertári célra, de hosszabb távon mentőállomás létesítésében és állandó orvosi ügyelet biztosításában gondolkodnak.

Csíkfalva községben a kiépített csatornahálózat üzembe helyezése, Csíkfalván egy új művelődési otthon és egy foglalkoztató központ építése, valamint a sportbázis befejezése, az orvosi rendelő korszerűsítése Balogh István polgármester (ötödik megbízatását tölti) tervei között szerepel. A községi utcahálózat leaszfaltozása és a járdaépítés is ugyanilyen fontos, de a folyamatban lévő munkálatokat – mint három művelődési otthon és ugyanennyi tanintézet felújítása és a jobbágyfalvi iskolaépület felhúzása – is a következő időszak legfontosabb feladatai között tartják számon.

Mezőcsávás: a vezetékes infrastruktúra építésének befejezése a cél