2019. szeptember 20., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Nem jött a víz – de a bizottság sem

A múlt heti árvíz után hétfőn újabb esőzést jeleztek, ezért a vízügy mobil gátat épített Székelyhodoson, hogy megelőzze a falu egy részének újabb elárasztását. Szerencsére kevés eső hullott, ezért a gátra  nem volt szükség. Ha a helyzet hirtelen nem változik, a hétvégén  el is szállíthatják az ideiglenes torlaszt.

A múlt heti jobbágytelki és hodosi árvíz után mindenki készültségben volt, amikor hétfőn ismét narancssárga esőriasztást jeleztek. A helyszínre azonnal kiszálltak a vízügyi igazgatóság vezetői és munkásai, és mintegy 200 méter hosszú mobil védőgátat emeltek Hodoson a patakmartra homokzsákokból,  zárófóliával borított alumíniumpannókból. A falu felső kijáratánál partmagasítást  végeztek, hogy a víz ne zúduljon át a megyei úton. Azóta  figyelik a patak vízszintjét, de szerencsére hétfő óta lecsökkent az amúgy a múlt hetinél jóval alacsonyabb vízállás, így ha hirtelen nem lesz újabb eső,  a hét végén akár el is bonthatják a vízügyiek a mobil gátat – tudtuk meg Barabási Ottó polgármestertől.

Hodoson a Nagy-patak mellett lakó családokat érintette leginkább a levonuló árhullám 

Fotó: Gligor Róbert László


„Úgy elvitte, mint a semmit”

A patak mellett lakó Török Erzsébet néni mesélte el a múlt szerdán történteket. Este elment a tejcsarnokba, de amikor visszatért, már jött az ár lefelé Jobbágytelke irányából. Nemcsak a megáradt patak öntött ki, hanem a rétről is zúdult a víz,  percek alatt ellepte a patak melletti gazdaságokat. „A gabonásban ott álltak a megrakott zsákok, a víz felemelte, s úgy elvitte, mint a semmit, de a felhasogatott tűzifát is” – idézte fel a történteket. Ahhoz képest a hétfői esőzés már elenyésző volt, a patak nem öntött ki, de mindenképpen örülnek a felállított gátnak – mondta, mutatva a fia munkagépét is, amely készenlétben áll a patak mellett, ha netán ismét jönne az ár. Úgy tudja, hogy a patak a vízügynél úgy szerepel, hogy néhány éve volt kitakarítva, ezért nem szenteltek  nagyobb figyelmet neki, így történt meg, hogy kiöntött a múlt szerdai esőzéskor.

Azóta is dolgoznak

A múlt heti eseményeket felidézve a polgármester elmondta: nagy felhőszakadás volt szerdán este, kezdetben jég hullt, majd heves esőzés következett két-három órán át. Jobbágytelkén szinte minden utcát elárasztott a víz, az alacsonyabban fekvő gazdaságok, udvarok, kertek, pincék nagy része víz alá került. Az idősebbek szerint ekkora víz csak 1970-ben volt. A felhőszakadás Hodos egy részét is érintette, de Jobbágytelkéről is lezúdult a víz a Nagy-patakon, ezért hat patak mellett lakó családot szólítottak fel lakásaik elhagyására, azok a rokonoknál szálltak meg.  A víz 70-80 centiméter magasan folyt át a megyei úton a falu másik oldalára, s már úgy tűnt, hogy egy idős házaspár kimentésére csónakot kell küldeni. Más gazdaságokban is egy méter magasan állt a víz a pincékben. A helyszínre érkeztek a katasztrófavédelmi felügyelőség emberei és a tűzoltók, de az ár szintje csak éjszaka 2 óra tájt apadt annyira, hogy elkezdhessék a pincék kiszivattyúzását,  másnap a község pumpáival kezdték el a kutak kiürítését a két faluban.  Azóta is erőgépekkel dolgoznak az eldugult sáncok, átereszek, hidak  kitakarításán, próbálják a vizet leengedni. A munkát egyrészt az nehezíti, hogy a gépek süllyednek el az iszapban, másrészt, hogy sok helyen a patak magával sodort fákat, bokrokat, amelyek eltorlaszolták a vízfolyást. Több helyen kénytelenek voltak bejárati hidakat, átereszeket szétzúzni, hogy a víznek utat nyissanak. Az utcákat azóta járhatóvá tették, de számos mezei út is megrongálódott, akkora árkokat vágott bennük a víz, hogy szekérrel nem lehet rajtuk járni. Volna segítség, munkagép, de nem tudják, miből vásároljanak üzemanyagot, hiszen a szűkös költségvetés ezt nem teszi lehetővé – tette hozzá az elöljáró.

Egyelőre nincs kárfelmérés

A prefektus kinevezett egy megyei bizottságot a múlt szerdai árvizek által okozott kár felmérésére, de az először Szászrégenben és Marosvécsen dolgozik, csak azután következik Székelyhodos  – értesültünk a polgármestertől. Addig is a mezőgazdasági és a kifizetési ügynökségtől is képviselőt igényeltek, akik részt vesznek majd a községben keletkezett károk felmérésében. A községi bizottság úgy értékeli, hogy mintegy 80 háztáji gazdaságot és lakást öntött el a víz, de frissen vetett kukorica- és szójatáblák, zöldségtermesztő fóliasátrak is  megsemmisültek, és kerítéseket is le kellett dönteni, hogy az ár vonulhasson, és házakat mentsenek meg az összeomlástól. A legnagyobb baj, hogy a gazdák zöme nem rendelkezik biztosítással. Egyelőre mindenki maradt a kárral. 

A polgármester szerint az volna a legsürgősebb teendő (és ezt jelezték is a megyei hatóságoknak), ha a vízügy a lehető leghamarabb  kiásná, szélesíteni az ügykezelésébe tartozó ehedi, iszlói és hodosi patakokat, a Nyárádba ömlő Hodos-patakát. Hodoson alul, a patak egyik oldalán nincsenek megművelve a földek,  itt lehetséges volna a meder szélesítése – hangsúlyozta. A patakokat 2006-ban takarította ki utoljára a vízügy a községben, benőtte már a nád őket, emiatt  legalább 70 centiméterrel emelkedett a vízszintjük a múlt heti esőzésekkor, és elöntött területeket, mivel nem tudott kellő gyorsasággal lefolyni a mederben.

Két éve várnak

A községben 2017 júniusában is volt  kiadós esőzés, ami főleg Jobbágytelkén rongálta meg az utcákat, gazdaságokat. Akkor a megyei felmérő bizottság 530 ezer lejre becsülte a  kárt, amiből azóta sem kaptak egyetlen banit sem. Pedig az elmúlt évben is négyszer kérvényezték a pénzt a prefektúrától és a fejlesztési minisztériumtól – idézte fel keserűen Barabási Ottó, aki úgy tudja, akkor a megye nem kapott pénzt a kárenyhítésre. Ezek után tartanak attól, hogy idén is hasonlóképpen járnak a községbeliek.