2021. január 28., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Közlemény

A Maros Megyei Tanács értesíti az érdekelteket a Maros megyére vonatkozó, a 2020–2025-ös időszakra a hulladékgazdálkodási tervhez kidolgozott környezeti jelentés lezárásáról és a tervjavaslat elérhetőségéről.
A tervjavaslat és a környezeti jelentés tanulmányozhatók a következő internetes oldalon: http://apmms.anpm.ro.
Az érdekelt személyek megjegyzéseiket és javaslataikat benyújthatják írásban a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz. alatti postacímére elküldve vagy elektronikus levélben az office@apmms.anpm.ro címre, valamint a Maros Megyei Tanács cjmures@cjmures.ro elektronikus címére (az újságban megjelenő utolsó közleménytől számított 45 naptári napon belül).