2020. november 30., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

ELNÖKÁrverés


Nyilvános árverésen eladásra kerül a Maros megye magántulajdonában levő, Mikefalva község, Abosfalva, Fő utca 1. sz. alatti, a 74/N/Mica telekkönyvbe bejegyzett, 60-as kataszteri számú ingatlan.


A Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyen 2020. december 14-én 10 órától nyilvános árverésen eladódik a Maros megye magántulajdonában levő, Mikefalva község, Abosfalva, Fő utca 1. sz. alatti, a 74/N/Mica telekkönyvbe bejegyzett, 60-as kataszteri számmal rendelkező ingatlan, amely a következőkből áll: C1 = tégla lakóház, 100 m2, 2 szoba, konyha, 2 raktár, előszoba, kamra, szín, pince, 2578 m2 földterülettel.


Gazdasági melléképület – C2 épület – 64 m2-es beépített felülettel, amely a 74/N/Mica telekkönyvbe van bejegyezve az 1219/1/1. kataszteri számmal, már nem létezik.


Kikiáltási ár: 12.700 euró.


A nyilvános árverést a megyei tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén tartják, a II. emeleti kisteremben.


Az alkalmazott eljárás: nyilvános árverés, zárt borítékos ajánlattal, a legmagasabb árajánlatot tevőnek való odaítéléssel.


Az ingatlanvásárlási ajánlatot zárt borítékban kell beküldeni a Maros Megyei Tanács iktatójába, a Győzelem tér 1. sz. alatti 1-es irodába, 2020. december 14-én 10.00 óráig.


Az eljárás adatlapja és az ingatlan eladásának feladatfüzete megtalálható a www.cjmures.ro internetes oldalon.


Az ajánlattevőknek az ajánlatok benyújtásának határidejéig ki kell fizetniük a részvételi garanciát, amely a kikiáltási ár 10%-a, azaz 1.270 euró, a Román Nemzeti Bank napi árfolyamának megfelelően, banki átutalással a Judeţul Mureş – RO11TREZ4765006XXX000224 számlára, számlakezelő a Marosvásárhelyi Kincstár, CUI 4322980. 


Az ajánlattevők romániai vagy külföldi természetes vagy jogi személyek lehetnek, akik/amelyek teljesítik az ingatlan eladására vonatkozó feladatfüzet X. fejezetében előírt feltételeket.


Az érdekeltek kérhetik az ingatlan megtekintését a feladatfüzet IV. fejezetének feltételei szerint.


Péter Ferenc

ELNÖK