2021. január 28., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Felújították a kiskendi református templomot

Pál András Levente lelkipásztor 2012-ben került a gyülekezet élére, azóta folyamatos építkezés folyik a gyülekezetben. Nem húztak fel újabb épületeket, hanem folyamatosan felújították a meglévő ingatlanokat, és természetesen azon igyekeznek, hogy tartalommal, élettel is megtöltsék a falak közötti teret.


Fotó: Nagy Tibor
– Amikor 2012-ben átvettem a gyülekezetet, rendezett viszonyokat találtam, és fontosnak tartottam, hogy az elkövetkező 10-15 év során nagy figyelmet fordítsunk a meglévő ingatlanokra. Egyházközségünknek hét épülete van: a paplak, a gyülekezeti ház, a gyászkocsiszín, istálló, gabonás, és természetesen a templom, amelyet fenn kell tartanunk – mondja lapunknak a tiszteletes.
2015-ben sikerült belül rendbe tenni a templomot, elrendezni a templom előtti teret, ahova egy adományozó támogatásával székely kapu került, és felújították a kerítést is. A templomot 1906-ban építették. Az építkezési költségek fedezésére eladták az egyházközség földterületeinek nagy részét, de így is hét hektár maradt, amelyet visszaszolgáltattak. Ebből négy hektárt használnak, és a gazdálkodásból származó jövedelemből egészítik ki a fenntartási költségeket. A templom külső felújításához szükséges pénzösszegre az egyházkerületen keresztül – a magyar kormánynál – pályáztak. A pályázat értéke 150.000 lej volt, amelyet kiegészített a gyülekezet még 16.000 lejes hozzájárulása. Az összeget az egyházfenntartáson kívül teremtették elő a hívek. A támogatásnak köszönhetően kijavították a tetőszerkezetet, amelynek érdekessége, hogy nincsen benne törés, és így külön kihívás volt a munkálatot végzőknek. Megerősítették a stukatúrát, kicserélték a csatornát, vízálló diszperzit alapú festékkel festették le a külső falakat, amelyeknek vakolatát is kijavították. Ugyanakkor kicserélték az ablakokat, és új tölgyfaajtó is került a templombejárathoz. A munkálatokat 2020 novemberében fejezték be. A lelkipásztor elmondta: avatóünnepséget is tervezett, azonban a világjárvány miatt még a hagyományos karácsonyi ünnepi istentisztelet sem tudta igazán megtartani. S bár a tavaly a pandémia miatt három hónapig az online felületre szorultak, a szigorúbb időszak feloldása után sikerült visszacsalogatni a híveket a templomba. Most már az óvintézkedések tiszteletben tartásával az Isten házában tartják meg az istentiszteleteket. Online maradtak a bibliaórák, reméli, hogy ezeket hamarosan a hagyományos formában is megtarthatják. A gyülekezethez 350 lélek tartozik, több mint 10%-uk rendszeres templomba járó, ami jó arány.
Azt is megtudtuk, hogy a teljesen felújított templom avatóünnepségére is sor kerül, mihelyt enyhül a járvány, hiszen a lelkipásztor azt szeretné, hogy Kiskenden necsak a templom újuljon meg, hanem a hívek is megújult lélekkel és erővel vegyék birtokukba e hajlékot.