2021. október 17., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Tavaly nyár elején a megyében a helyi önkormányzatok többsége önkényesen választás elé állított több száz súlyos fogyatékost. 

A válságra, pénzhiányra hivatkozva tavaly nyár elején a megyében a helyi önkormányzatok többsége önkényesen választás elé állított több száz súlyos fogyatékost. Helyenként zsarolással, fenyegetéssel érték el, hogy a polgármesteri hivatalokkal munkaviszonyban levő gondozóikról lemondva a gondozotti pótlékot válasszák. Értékben ugyanannyi pénzt fordíthattak gondozóik kifizetésére, miközben a polgármesteri hivatalok megspórolták a társadalombiztosítási járulékok befizetését, feleannyit költve a gondozók juttatására (azt is több hónapos késéssel).
Marosvásárhelyen még mindig 154, súlyosan fogyatékos felnőttet gondozó személynek van munkaviszonya a polgármesteri hivatallal. A legutóbbi tanácsülésen azonban, a polgármesteri hivatalok bérköltségeit megállapító kormányrendeletre hivatkozva, úgy határoztak a városi önkormányzati képviselők, hogy május 15-től felbontják e 154, alkalmazotti státusban levő személy munkaviszonyát. Hogy miért éppen velük kezdik a létszámcsökkentést és miért nem, mondjuk, néhány igazgatócskával, hivatal- vagy osztályvezetővel, vagy utóbbiak munkakörének átszervezésével – könnyű megérteni.
Bár a szóban forgó tanácsülésen Bakos Levente képviselő felvetette egy bizonyos kompenzációs összeg juttatását a gondozóknak arra az esetre, ha mégis sor kerül az elbocsátásukra, a vita hevében e javaslat nem került be a határozatba. A fogyatékosok szervezeteinek nyomására a polgármesteri hivatal képviselői időközben átértékelni látszanak a tanácsi határozatot, mely ha életbe lépne, május közepétől a másfél száz súlyosan fogyatékos személy gondozója válna munkanélkülivé, miközben a kompenzációra vonatkozó javaslat a levegőben lóg. Bakos Levente szerint az elbocsátással éppen azokat, akik súlyosan rokkant családtagjaik ápolására áldozzák életüket, megfosztanák a társadalombiztosítási illetve egészségbiztosítási járulék nyújtotta biztonságtól. A képviselő szerint az egyedüli megoldás az lenne, ha a jövő heti tanácsülésen visszavonnák és újratárgyalnák a határozatot. Eddigi információink szerint a prefektúrára – a tanácsi határozat törvényességét megállapító határidőn belül – a polgármesteri hivataltól egy átiratot küldtek, melyben közölték, a szóban forgó határozatot „újraelemzik” április végén.