2019. augusztus 18., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A második osztályosok országos felmérése május 7–10. között zajlik, a magyar tagozatos diákok 7-én, kedden anyanyelvi írásképességüket, 8-án, szerdán olvasni tudá-sukat bizonyíthatják, 9-én matematikai ismereteikről, 10-én románnyelv-tudásukról adhatnak számot. A negyedikesek május 14-én román nyelvből, 15-én matematikából, 16-án anyanyelvből méretnek meg. A hatodikosok május 22-én a Nyelv és kommunikáció, 23-án a Matematika és természettudományok című multidiszciplináris felmérőt írják meg. Mint ismeretes, a felmérőkön szerzett pontszám tájékoztató jellegű, és nem kerül be az osztálynaplóba.