2020. február 25., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Hétfőtől újra kezelik a daganatos betegeket

A megyei tanács által támogatott megyei klinikai kórháznak a beruházások és beszerzések terén elért eredményeiről számolt be a sajtónak csütörtökön Péter Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke és dr. Ovidiu Gârbovan nőgyógyász főorvos, a kórház menedzsere.

Fotó: Vajda György


Augusztus 26-tól újrakezdik a kezelést az onkológiai klinikán levő surgárterápiás készülékkel, ami június 21-én hibásodott meg, és azóta nem működött. A javítási költségek 781.123,53 lejbe kerültek, amit a megyei tanács saját költségvetéséből fedeztek. A cserealkatrészek az Egyesült Államokból és Németországból érkeztek, ezért kellett két hónap ahhoz, hogy a készüléket működésbe helyezzék – jelentette be a hírt a kórház menedzsere. 

Ugyancsak ebben az évben fejeződött be az intenzív terápiai klinika számára szükséges készülékek beszerzése 3,5 millió lej értékben. Március és április folyamán ért véget az új mágnesesrezonancia-készülékkel dolgozó személyzet továbbképzése. A költségeket kilencven százalékban az Egészségügyi Minisztérium, tíz százalékban a megyei tanács biztosította. 

A menedzser elmondta, hogy az idei költségvetést májusban fogadták el, és júniustól a 31,247 millió lejes összköltségvetésből 29 milliót elhasználtak, a megmaradt pénzzel való beszerzés folyamatban van. 

Febrártól elkezdődött, és 50 százalékban elkészült az az épület, ahol az új sugárterápiás készüléket szerelik fel a daganatos betegek kezelésére. Bár a jövő év elejére befejezik, működésbe helyezése valószínű körülményesebb lesz. 

Folyamatban van a megyei klinikai kórház számára szüséges készülékek beszerzése, addig minden sebészeti osztály új sterlizálóvonalat kapott, a legnagyobbakat az általános sebészet és az urológiai sebészet számára, a kisebbeket a nőgyógyászat és a 2-es számú járóbeteg-rendelő, továbbá az újszülöttosztály, a gyermekgyógyászat és a bőrgyógyászat. Az idén szereltek fel korszerű elektromos sebészeti műtéti rendszereket a sebészeti klinikákon, a sugárterápiás készülék mutatóinak napi ellenőzésére szolgáló felszerelést, egy mobil röntgenkészüléket az ortopédiai klinikán és más készülékeket, amelyeket 90 százalékban az egészségügyi szaktárca, tíz százalékban a megyei tanács által folyósított összegből tudtak megvásárolni. A következő időszakban tovább bővül a kórház felszerelése. 

A megye legfontosabb, legnagyobb költségvetésű, legtöbb személyt foglalkoztató, és a legtöbb problémát jelentő intézménye a megyei kórház – hangsúlyozta Péter Ferenc tanácselnök. Nem könnyű a 17, sokszor száz évet meghaladó, nem kórházi célra készült, köztük műemléknek nyilvánított épületekben is működő kórházi egységekben megteremteni a kötelező feltételeket. 

Ezért 2019-ben elsőbbséget biztosítottak az intézménynek, ahol a beruházásokra és készülékekre költött 31,247 millió lejből 9,6 milliót a megyet tanács költségvetéséből fedeztek. Ez az összeg jóval több annál, mint amit a múlt évben erre a célra fordítottak. Jelentős összeget szántak a dicsőszentmártoni kórház támogatására is, ami szintén a tanács hatáskörébe tartozik. 

Fotó: Vajda György


Péter Ferenc a legfontosabb két beruházásnak az onkológiai klinikán folyó munkálatokat tartja. Egyrészt a meglévő épület teljes külső és belső felújítását és az új részleg építését, az úgynevezett „bunkert”, amire a szaktárca által biztosított pénzt a megyei költségvetésből egészítik ki. A meglévő épület teljes felújítása, korszerűsítése mellett felvonókat, a hátrányos helyzetű személyek számára feljárókat építenek ki, átjáróval kötik össze a két részleget. A két sugárterápiás készülék nagyobb biztonságot jelent a betegek számára, és reményei szerint a jővő évben működni fog. 

A júliusi tanácsülés kapcsán lapunkban beszámoltunk arról, hogy a megyei tanács határozattervezetet hagyott jóvá egy szennyvíz-fertőtlenítő rendszerre a Gheoghe Marinescu u. 1. szám alatti kórház számára, amit az előírások kötelezővé tesznek (kb. 2 millió lej értékben). Elfogadták a műszaki-gazdasági mutatókat a 2-es számú járóbeteg-rendelő környékének rendezésére, 84 parkolóhely kialakítására, amire ugyancsak folyamatban van a versenytárgyalás meghirdetése. Sok más kórház esetében készültek el megvalósítási tanulmányok javítási munkálatokra – mondta el ezúttal is a tanácselnök. 

Ovidiu Gârbovan hozzátette, hogy elkészült a „régi kórház” öt évvvel ezelőtt elkezdett és félbehagyott épületrészének műszaki felmérése, következik a munkálatok folytatásának láttamozához szükséges iratcsomó (DALI) elkészítése, majd a munkálatok folytatása, mivel a megyei klinikai kórháznak nagy szüksége van új helyiségekre, és reményeik szerint megoldódik az intenzív terápia áthelyezése is, ami a jelenlegi helyén nem kapott működési engedélyt. Munkálatok kezdődtek el az ortopédiai klinika meghibásodott lefolyórendszerének javítására – egészítette ki a megyei elnök szavait a kórház menedzsere. 

Ovidiu Gârbovan kiemelte a megyei tanács támogatásának fontosságát, majd elsorolta, hogy a megyei klinikai kórház 1.180 ággyal és 2.400 alkalmazottal működik. Évente 35.000 többnapos kezelésben és 45-50.000 egynapos kezelésben részesülő beteg fordul meg a kórházban, 50.000 személy veszi igénybe a járóbeteg-ellátást, 30-40 százalékuk az ország más megyéiből. 

Sok még a tennivaló, aminek megvalósítása a jövőbeli támogatásoktól függ, hogy a kórház a legmagasabb szinten láthassa el a hozzá forduló pácienseket – összegezett az igazgató, majd válaszoltak a feltett kérdésekre.