2019. június 27., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A tegnapi Maros-parti takarítóakciónak mintegy felvezetéseképpen tartották meg a Marosvásárhelyi Rádió által kezdeményezett közvitasorozat negyedik rendezvényeként Nem szúrja a szemét? címmel kedden a hulladékgazdálkodással kapcsolatos vitát a rádió stúdiótermében.

A beszélgetés mind részt vevő intézmények, mind érdeklődők tekintetében az eddigieknél szűkebb körű érdeklődést váltott ki, a marosvásárhelyi önkormányzatot sem tanácsosok, sem hivatali illetékesek nem képviselték. Így a várost érintő hulladékgazdálkodási problémákról csak kérdések és vélemények hangzottak el, de ugyanígy hiányoztak a vitáról a vizek vagy az erdők kezelésével illetékes hivatalok képviselői is, amelyeknek a környezetben szétszórt szemét kérdésében szintén lehet érintettsége és feladatköre is.

Az év második felére beindulhat a megyei integrált hulladékkezelési rendszer

A vitán így inkább a hulladékgazdálkodás megyei helyzete került terítékre, de a hallgatóság egyéb kérdéseire is sikerült válaszokat megfogalmazni. A megyei hulladékkezelési rendszer jelenlegi állapotát Péter Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke ismertette, aki szerint a folyamatban levő önkormányzati mandátum egyik legfontosabb feladata ennek a projektnek a működésre bírása. Mint kifejtette, ennek egyik nagyon fontos eleme a raktározás megoldása volt, ami a szentpáli lerakó elindításával sikerült, és ez akár a következő évtizedre is megoldhatja a hulladéktárolás kérdését. Ezalatt sikerült lezárni a települések számos hivatalosan vagy illegálisan működtetett tárolóját, ami a környezetvédelem szempontjából is előrelépés. Az integrált rendszer fontos elemeit képező székelykeresztúri válogató állomás és a szentpáli biomechanikai lépcső is működőképes. A projektben hét részre osztott megye négy övezetében már a hulladék begyűjtésére vonatkozó szerződéseket is aláírták, a további szerződések véglegesítése is folyamatban van. Ezekből a legbonyolultabb a marosvásárhelyi szerződés kérdése, mind a hulladékmennyiséget, mind az adminisztratív részleteket illetően. Ha a szerződéskötési eljárást nem fogják az érdekelt cégek részéről óvások nehezíteni, egy hónap alatt a vásárhelyi hulladékbegyűjtési licitet is le lehet zárni, így az év második felétől megoldódhat a hulladékbegyűjtés az egész megye területén, ezzel a gazdálkodási rendszer mindegyik részét üzembe lehet helyezni. Ettől a kérdéskör a továbbiakban sem lesz egyszerűbb, mivel a hulladékgazdálkodásra elnyert uniós támogatású pályázatnak hosszú a kifutási ideje, amely alatt monitorozzák a szolgáltatás majdani működését, és ha ez nem lesz megfelelő, a pályázati pénz visszafizetésére is kötelezhető adott esetben a megye, ami gazdaságilag nagyon rossz helyzetbe hozná az önkormányzatot.

Kulcsfontosságú a nevelés

Amint a hulladékgazdálkodási rendszer alkotóelemei működőképessé válnak, onnantól kezdve lehet majd szelektív gyűjtésről beszélni. A szelektív gyűjtés problémája vetette fel a legtöbb kérdést a jelenlevők részéről, ez korábban már a megyeszékhelyen is működött egy ideig, kisebb településeken most is megoldott. A szelektív gyűjtéssel kapcsolatban az egyik legfontosabb teendő a nevelés és a tájékoztatás, ebben minden hozzászóló egyetértett. A megyei önkormányzati elnök elmondta, jelenleg is pályáznak tájékoztató kampányra. Hajdú Zoltán környezetvédelmi szakértő azt fejtette ki: ami hulladékgazdálkodási téren most nálunk zajlik, az a földrész nyugati felében már a múlt század hatvanas éveiben futott le, így elvileg az illetékeseknek csak át kellene venniük az ottani működőképes tapasztalatokat. Ám nem így történt, inkább kísérletezések folytak a rendszerváltás óta. A hulladékmenedzsmentnek három lépése van – fejtette ki –: egyszer kell egy működőképes rendszer, utána a nevelés és a tájékoztatás. Ameddig nincs a szelektív gyűjtésre alapozott hulladékgazdálkodási rendszer, addig a tájékoztató kampányok egyenesen kontraproduktívak, mert a környezettudatos emberek azzal szembesülnek, hogy hiába gyűjtik szelektíven a szemetet, ha azt a szolgáltató úgyis egyben szállítja el. Ezért lenne fontos az integrált megyei hulladékgazdálkodási rendszer beindítását követően ismét egy alapos tájékoztatási kampány, vélte a szakértő, aki szerint csak e két tényező megvalósulása után kell számolni harmadik lépésként a bírságolással. Több hozzászóló szintén fontosnak vélte a büntetések kirovását a szemetelőkre, amiben a környezeti őrség mellett a helyi rendőrségeknek is van hatásköre, viszont az a nagy gond ezzel, hogy tetten kell érni a kihágást elkövetőket. A vitázók egyetértettek abban, hogy egy jól működő hulladékgazdálkodási rendszer mellett is társadalmi összefogás kérdése odáig eljutni, hogy ne szúrja a szemét a szemünket sem a természetben, sem a lakóhelyünk közelében.