2020. július 10., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Ismét terítéken a moldvai autósztráda terve

Múlt pénteken a szállításügyi minisztériumban ismét kérvényt iktatott be Nyárádszereda polgármestere, aki évek óta kéri a kisvárost érintő Marosvásárhely–Jászvásár autópálya első szakasza nyomvonalának megváltoztatását, most pedig a leszállópálya helyét is módosíttatná.

Az elöljáró a tervezett pályaszakasz 22. és 33. kilométere közötti szakasz módosítását szeretné elérni, hogy a nyomvonal mintegy négy kilométeres többlettávolsággal az eredetileg tervezett helyett kikerülje Nyárádszereda belterületét. 

Indokai között egyrészt az szerepel, hogy a nyomvonal négy kilométeren érinti a belterületet, és ez nemcsak tucatnyi lakóház lebontását eredményezné a település szentannai övezetében, hanem értékes mezőgazdasági területek elveszítését is, valamint a Kis-Nyárád jelenlegi medrének elterelését vagy lefedését, továbbá károsítaná a városrendezési tervben ipari zónaként, pihenőhelyként és lakóterületként megjelölt területeket, ami elfogadhatatlan számukra, mert a város szeretné megőrizni a belterületek épségét. Azt is indokként hozza fel, hogy az egész autópálya Marosvásárhely és Jászvásár között csupán két település belterületét érintené, ez pedig Nyárádszereda és szomszédja, Székelybere község.

Polgármesterek vizsgálják a tervezett nyomvonalat – talán a módosított változat kevesebb rosszat hozna a nyárádmentiek számára Fotó: Gligor Róbert László


Régi térkép okozza a bosszúságokat

Az autópálya tervezett nyomvonala a Vécke-csatorna mellett haladna fel a Nyárádmentén, majd Demeterfalvát elhagyva Nyárádszeredán átvágna és a Kis-Nyárád völgyében haladna, Székelybere, Nyárádmagyarós, Sóvárad, Szováta érintésével érne át Hargita megyébe, ahol Gyergyóditróig vezetne az autópálya első szakasza. 

Nyárádszereda azt szeretné elérni, hogy az atópálya nyomvonala a belterületből kikerüljön a külterületek övezetébe. Az általa javasolt nyomvonal kikerülné a város szentannai részét, és a dombokon át, Rigmány fölött érne Székelybere községbe. Ugyanakkor a város 2012 óta kérvényezi egy leszállópályá megépítését Nyárádszeredánál, amely a Kis-Küküllő vidéke, a Bekecsalja, Felső-Nyárád mente és a Felső-Maros mente számára is elérhetővé tenné az autópályát. A javaslat annyiban került meghallgatásra, hogy néhány éve a megkérdezésük nélkül a tervezők „találomra” megjelölték egy „jövőbeli lehajtó” helyét Demeterfalva felső felénél, amely Nyárádszereda alsó végénél haladna el, és Székelytompa közelében érné el a 135. megyei utat. A polgármester szerint ez a helyszín azért sem megfelelő, mert a város érintett, délnyugati része időközben lakóövezetté vált. Ezért két éve azt kérik, hogy a lehajtót 1,6 kilométerrel lennebb, Szereda és Nyárádgálfalva között építsék meg, így azt Székelytompa mellett lehetne elérni a 135-ös és a 135A megyei utakról. 

Tóth Sándor úgy véli, most az ideje a változtatni a terven, mert amikor a munkagépek megjelennek, már késő lesz. Szerinte azért is szükséges megváltoztatni a nyomvonalat és a lehajtó helyét, mert a tervező nem a legújabb, hanem egy közel negyvenéves térkép és légi felvétel alapján dolgozott, nem ismerve a helyszíni valóságot, illetve a bekövetkezett változásokat. Azt is elmondta: ha ezeket nem tudják elérni, akkor az autópálya számukra semmi hasznot nem hoz, csak kárt okoz, ezt pedig nem tudják elfogadni, s ebben az esetben teljes ellenzői lesznek a tervnek.

Aggodalomra azonban még nincs ok – tette hozzá a polgármester. Egyelőre csak a tervek szintjén beszélhetünk az autópályáról, egyhamar nem fognak még munkagépek dolgozni itt. Ugyanis 2012 óta a szállításügyi minisztérium már a negyedik előtanulmányt készítteti, így még azt sem tudni, hogy az mikor válik majd véglegessé. Csak azután kerülhet sor a műszaki tervek megrendelésére, s elkészítésük sem lesz rövid kifutású, úgy ahogy a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás sem.

Sok haszon nem lesz benne

A másik igencsak érintett község a szomszédos Székelybere lenne, hiszen a terv szerint a nyomvonal Szeredát elhagyva átszelné Seprődöt, majd Bere mellett vonulna el. Valójában azonban Berében a lakóházak és az erdő borította domb között alig néhány méter távolság van, tehát itt vagy lehetetlen pályát építeni, vagy a lakóházakat kellene lebontani a 135-ös megyei út mentén. 

Benedekfi Csaba polgármester szerint itt „lábakon álló” szakasz haladna el a házak mellett, esetleg az erdő szélét kellene ledózerolni, így megmenekülnének az ingatlanok. Ennél valamivel jobb lenne a módosított nyomvonal, amely Seprőd és Nyárádszentimre között elhaladva legalább lakott területet nem érintene, bár az elöljáró nem látja még ennek kivitelezhetőségét a domborzat miatt. A községnek semmi haszna nem lenne a pályából, hiszen amelyik településen átmegy, ott zaj- és környezetszennyezés lesz az eredmény. 

Legjobb esetben a községbeliek Szeredában fel tudnának hajtani a pályára, és el kell ismerni, az autópálya hasznára volna a térségnek, lendítene a vidék gazdaságán – mondta el az elöljáró.