2019. december 14., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Óvás után csekély javulás

Szombaton kifüggesztették a nyolcadikot végzett diákok országos képességvizsgájának végső eredményeit. Maros megyében az óvások előtti, ideiglenes eredmények szerint a vizsgázók 69,65%-a ért el 5-ösnél nagyobb jegyátlagot. A fellebbezések elbírálása után – a korábbi évekhez hasonlóan – csekély javulás észlelhető, a vizsgázók 69,73%-ának lett 5 fölötti a médiája.

A megyei eredményekről 

Camelia Irimie, a Maros Megyei Tanfelügyelőség szóvivője tájékoztatott. Megyénkben összesen 13 diák érdemelte ki a maximális pontszámot, és a színtízesek száma az óvások után nem nőtt. 9 és 9,99 közötti médiája 268 diáknak lett, az óvások után számuk 275-re emelkedett. 8–8,99 közötti átlagra 503 diák teljesített, a fellebbezések elbírálása után azonban számuk 497-re csökkent. A legtöbb vizsgázó – 677-en – 7–7,99 közötti médiát ért el, a dolgozatok újrajavítása után a számuk 684-re nőtt. 6–6,99 közötti átlaga 650 diáknak volt, a fellebbezések után számuk 642-re csökkent. 5–5,99 közötti médiát 632-en értek el, számuk 635-re nőtt. Az 5 alatti jegyátlagot elért diákok arányán nem javított a fellebbezés: 4–4,99 közötti médiát 505-en értek el, számuk 503-ra csökkent, 3–3,99 között 349-en teljesítettek, számuk eggyel csökkent, 2–2,99 közötti médiája 229 diáknak lett, számuk az óvások után nem változott. Nem módosult a leggyengébben teljesítők száma sem, 1–1,99 közötti médiája összesen 112 Maros megyei diáknak van. 

Szerdától választanak

A megyei tanfelügyelőség honlapján megtalálható ütemtervnek megfelelően július 3-tól, szerdától 7-éig, vasárnapig választhatnak az új tanévre meghirdetett kilencedik osztályokból a nyolcadik osztályt végzett és az országos képességvizsgán részt vett diákok. A diákok szüleik és osztályfőnökük jelenlétében töltik ki az űrlapokat. Az V–VIII. osztályos jegyátlag és a vizsgaeredmények alapján történő számítógépes elosztásra, az eredmények közzétételére július 12-én kerül sor. A felvételt nyert diákoknak július 13–18. között kell elfoglalniuk a középiskolai helyeket. Az első elosztás során kimaradt tanulók július 24–30. között választhatnak a betöltetlenül maradt helyekből, elosztásukra július 31. – augusztus 1. között kerül sor.