2019. május 26., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Tisztújító közgyűlés az RMPSZ megyei szervezeténél

Március 6-án a Bolyai Farkas középiskolában tartották meg a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megyei szervezetének tisztújító közgyűlését, amelyen Lászlófy Pál tiszteletbeli elnök képviselte az országos vezetőséget. Az ülésen a házigazdák, a Bolyai líceum és a Református Kollégium igazgatói mellett rész vett Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes, a leköszönő elnökség és a megye körzeteinek küldöttei. 

A pedagógusok szakmai szervezetének munkájáról Horváth Gabriella leköszönő elnök számolt be, a jelenlevőknek kiosztotta a nyomtatott beszámolót is, amely napra lebontva tartalmazza az elmúlt két évben végzett tevékenységet. Ennek főbb mozzanatai: tiltakozás a marosvásárhelyi római katolikus iskola megszüntetéséért folytatott kampány ellen, tiltakozás az elemi osztályokban a román nyelv oktatásával kapcsolatosan hozott intézkedés ellen. Korábban a nem megfelelő számú kilencedik osztályok indítása miatt emeltek szót, amiért az MPP közbenjárása nyomán a Diszkriminációellenes Tanács másodszor is pénzbírsággal sújtotta a tanfelügyelőséget. Az intézmény diszkriminatív intézkedései ellen mind a megyei, mind az országos elnökség a sajtóban is tiltakozott.

A magyar kormány megbízásából az RMPSZ bonyolította le az óvodaprogramot, amely óvodai játszóterek kiépítését, didaktikai eszközök beszerzését teszi lehetővé. Megyénkben a megpályázható 32 játszótér telepítésére 58, míg a lehetséges 41 oktatástechnológiai fejlesztésre 73 pályázat érkezett, amelyeket a megyei szervezet bírált el. Dicsőszentmártonban felavatták a magyar óvoda és bölcsőde épületét, átadták az első óvodai játszóteret Marosszentgyörgyön, majd a következőt Havadon. A 212 „magyar sarok” fejlesztőcsomag szétosztását Buslig Dalma szovátai és Vincze Csilla marosvásárhelyi óvónők szervezték meg. A program keretében kreditpontos oklevéllel járó továbbképzést tartottak az óvónőknek.

 Fotó: Bodolai Gyöngyi


Bár nem jár kreditpont érte, továbbra is több száz pedagógus jelentkezik a Bolyai Nyári Akadémia tanfolyamaira, népszerűek a magyarországi tanfolyamok, amelyeken az RMPSZ-tagok vehetnek részt. Az évközi továbbképzők az V-VI. osztályokban tanító magyartanároknak és az óvónőknek szóltak. 

A páratlan években kiosztották az Ezüstgyopár díjakat a példaértékű életpályát befutott pedagógusoknak, valamint az Apáczai-díjat a figyelemre méltó tudományos munkásságért. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóvoltából az utóbbi években díjazzák a negyedszázadon át kiemelkedően dolgozó, nyugdíjba vonuló pedagógusokat. 

Összteljesítményükért a diákok a Mákvirág, a legjobb irodalmárok a Kós Károly-, a legjobb matematikusok a Bolyai Farkas-díjat vehetik át.

Az RMPSZ bonyolítja le a Szülőföldön, magyarul pályázatot, az érintettek megelégedésére. A szövetség ajándékkönyveket kapott és osztott ki az iskoláknak. Vetélkedőkre, versenyekre szóló felhívást továbbítottak a tanintézeteknek, és szerveztek is. Megyénk küldöttsége – bár néha nem teljes számban – részt vett az országos küldöttgyűlésen. 8-14 személlyel van jelen az országos tanévnyitókon, az ideit a zilahi református templomban fogják tartani. 

A szovátai Domokos Kázmér iskola szervezi meg az Educatio kupáért kiírt teremfoci-bajnokságot, ezért köszönetet mondtak Vass Ferenc iskolaigazgatónak – hangzott el a megyénket is érintő tevékenységekről. 

Mihály István, a megyei elnökség tagja, gazdasági felelős ismertette a szövetség pénzügyi helyzetét. Elhangzott, hogy havi 2,50 lejes tagdíjat kell a megyei szervezetnek befizetni, ahol többet gyűjtenek, azt saját célokra használhatják fel. 

Hozzászólásában Lászlófy Pál tiszteletbeli elnök kifejtette, hogy sokszor elköveti azt a hibát, hogy véleményt mond a romániai pedagógusképzésről. Kifogásait ezúttal sem rejtette véka alá: sokan hivatástudat nélkül, csak a biztos fizetés reményében lépnek a pályára, és hiányzik belőlük az elkötelezettség. Holott pedagógusnak lenni olyan hivatás, amelyről nyolcvanévesen is úgy érzi: ha újrakezdené, csak azt tudná választani. Mindenért kárpótolja, hogy diákjai szeretetét folyamatosan érzi; ma sem fordítják el a fejüket, hanem gyermekeiket és unokáikat is bemutatják neki. 

A tiszteletbeli elnök beszéde után zajlott le a tulajdonképpen tisztújítás. A kerületekből beérkezett javaslatokon a Horváth Gabriella neve szerepelt, és szintén őt javasolta az országos elnökség is. A küldöttek egyöntetűen megszavazták. Ezt követően az elnökségi tagságot a továbbiakban nem vállaló Kovács Júlia nyugalmazott óvónő-szakfelügyelőnek (Nyárád menti körzet) és Fülöp Judit nyugalmazott óvónőnek (Szováta körzet) – akik megalakulásától tevékenykedtek a szervezetben – köszönték meg eddigi munkájukat, továbbá Silaghi 

Melinda tanárnőnek is, aki több mint tíz éven át irányította a szászrégeni körzetet. Majd a megyei elnök azt javasolta, hogy a továbbiakban tiszteletbeli elnökségi tagokként működjenek a területi elnökségekben, hogy tapasztalatukat, véleményüket átadhassák az új felelősöknek.

Az elnökség megválasztása előtt elfogadták, hogy a területek számát eggyel, a mezőségi körzettel növelik. A megyeközpontot Horváth Gabriella mellett a következő időszakban is Kosztándi Krisztina, Mihály István és Molnár Zoltán képviseli. A területi elnökök: Aszalos Rozália (Marosludas körzet), Bocskai László (Segesvár körzet), Csíki Levente (Nyárádmente) Deák János (Mezőség), Dénes József (Szászrégen körzet), Pataki László (Dicsőszentmárton körzet), Vass Ferenc (Szováta körzet). 

Elhangzott a javaslat, hogy a Közép-erdélyi régiótól leválva Maros megye Besztercével együtt alkosson különálló területet az országos felosztásban, amelynek az élére ugyancsak Horváth Gabriellát javasolták. Ezt megszavazták, majd a kérdések következtek.

A tisztségébe újraválasztott Horváth Gabriella megköszönte a közgyűlésnek az újabb két évre szóló bizalmat, és megígérte, hogy igyekezni fog a munkáját nem rosszabbul végezni, mint eddig. 

– Próbálom még hatékonyabbá tenni azáltal, hogy lehetőleg mindenkihez, akit érdekel, eljussanak az információk. A több mint egy hónapja zajló iskolai, területi tisztújítások, sok esetben iskolai szervezetek megalakulása is azt bizonyítja, hogy pezsgőbbé vált a szövetségi élet, egyre többen igénylik a tagságot, látva annak sok előnyét, a sok szakmai tevékenységben való részvétel lehetőségét is – tette hozzá.

Majd bejelentette, hogy az új mandátum első lépése az lesz, hogy az elnökséggel hamarosan találkozót szerveznek, és pontosan leosztják az egyes területekhez tartozó településeket azért, hogy egyetlen iskola se maradjon ki. 

Már elkezdték és elég jól haladnak a kapcsolattartó személyek megnevezésével minden iskola esetében. Eddig a területi elnököknek és az iskolák magyar igazgatóinak/aligazgatóinak küldtek állandó tájékoztatót, de nekik van elég más elfoglaltságuk, ezért a felelősöknek is továbbítani fogják. Nekik az lesz a feladatuk, hogy állandóan értesítsék a kollégákat az RMPSZ tevékenységeiről, a továbbképzőkről, a versenyekről stb.

 Az elnökség utolsó határidőként április 25-ig várja a javaslatokat a Pedagógus Szolgálati Emlékéremre, amelyet a nyugalomba vonuló, legkevesebb 25 éves kiemelkedő pedagógusi tevékenységet kifejtő szakemberek kaphatnak meg; május 25-ig kell beküldeni a javaslatot az Ezüstgyopár díjra. A hozzászólások kapcsán tisztázták azt a kérdést, hogy miért kell megmaradnia szakmai szervezetnek, és miért nem válhat szakszervezetté a pedagógusok szövetsége, hogyan lehet új tagsági könyvet kérni, és törleszteni a tagdíjat annak, aki éveken át nem tette. 

Megszavazták az április 13-án Szovátán sorra kerülő országos tisztújító küldöttgyűlésen részt vevő küldöttséget, és országos elnöknek továbbra is Burus Siklódi Botondot, az RMPSZ jelenlegi országos elnökét javasolták. 
Kapcsolódó cikkek: