2021. január 28., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

MAROS MEGYEI TANÁCS – MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG – MUNKÁLATKÖVETÉSI OSZTÁLY


A MAROS MEGYEI TANÁCS „A 142A jelzésű, Vámosgálfalva – Szászbogács – Szeben megye határa közötti megyei út egy szakaszának a felújítása” beruházás tulajdonosaként értesíti az érdekelteket, hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség besorolási döntése alapján a beruházást környezeti hatástanulmány nélkül lehet elvégezni. „A 142A jelzésű, Vámosgálfalva – Szászbogács – Szeben megye határa közötti megyei út egy szakaszának a felújítása” beruházást Maros megyében, Szászbogács községben, Szászbogács település bel- és külterületein fogják kivitelezni a 142A jelzésű megyei úton. A besorolási döntéstervezet és ennek indoklása tanulmányozható a http://apmms.anpm.ro weboldalon.

Az érdekeltek a besorolási döntéstervezettel kapcsolatos megjegyzéseiket/ellenvetéseiket benyújthatják a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnek a döntés weboldalon való közlésétől számított 10 napos határidőn belül.


Az ELNÖK nevében

Szász Zoltán Tibor

MEGYEMENEDZSER

Paul Cosma

FŐJEGYZŐ