2020. május 30., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Hatvan évvel ezelőtt létesült orvosi körzet Csíkfalva községben, addig a közeli Deményháza körorvosa látta el a község lakosságát. Nagy Lajos Millió évek sodrásában című könyve is feljegyzi: „1959-ben dr. Kelemen Mária alapította a csíkfalvi orvosi körzetet. Pár hónap után a koronkai orvosi körzetet hozta létre, gyönyörű szép munka volt”. 

Néhány hónapig a deményházi orvos, dr. Léb László teljesített szolgálatot Csíkfalván, majd 1961. október 1-jétől 1983. december 12-ig dr. Székely Mihály volt a község orvosa. Az ő idejében épült meg a lakosság és a kollektív gazdaság összefogásának eredményeként Csíkfalván az orvosi rendelő, amelyet szolgálati lakással és gazdasági melléképületekkel láttak el. Az építkezés 1965-ben befejeződött, de az épület teljes elkészítése és berendezése még néhány évet igénybe vett, míg a körzet teljesen leköltözött Nyárádszentmártonból, ahol addig Kocsis Sándor lakásában működött. Ekkor az orvos mellett négy középkáder – védőnő-asszisztens, felcser és két szülésznő – dolgozott. Az orvost akkor lovas kocsin szállították a községhez tartozó és a szomszédos falvakba, Dordea József két gyönyörű lovat gondozott erre a célra, és állt mindig készenlétben – emlékeznek vissza ma is az idősek. Huszonkét év áldásos munka után a községbeliek nagy szomorúságára Székely doktor családjával Magyarországra költözött, Debrecenben lett orvos, ahol nyugdíjazása után is folytatta praxisát a 2003-ban történt végleges visszavonulásáig. Személyisége, munkássága ma is mérvadó a csíkfalviak számára, hiszen ritka jó diagnoszta volt, továbbá 1967-ben és 1976-ban is kitüntetést kapott az egészségügyi minisztertől.

Távozása után dr. Kerestély János következett a csíkfalvi orvosi körzetben, 1988 óta dr. Nyárádi Enikő Erzsébet végez szolgálatot a községben. Az ingatlanban a rendelő mellett gyógyszerpont is működik. 2003-ban Székely Mihály tiszteletére emléktáblát lepleztek le az épület falán.

A hatvan év alatt öt orvos szolgált Csíkfalván

(Fotó: Gligor Róbert László)