2021. március 7., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Online pályázat a nemzeti értéktár megőrzésére

Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatására igényelhetnek határon túli civil szervezetek is egyszeri, vissza nem térítendő támogatást a HUNG-2021 pályázat révén. Az online pályázatok beküldésére március 1-jétől nyílik lehetőség.

Az anyaországi és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatására, a települési, tájegységi értéktárak létrehozásának segítésére, valamint a Kárpát-medencei hagyományos öltözetkultúra továbbörökítésére megjelent az idei hungarikumpályázat 930 millió Ft keretösszeggel. Az agrárminiszter a Hungarikum Bizottság elnökeként a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényben nyílt pályázatot hirdet a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. 

A pályázati felületen 2021. február 2-án 12 órától lehet a pályázati adatlapot elektronikusan kitölteni, illetve a mellékleteket feltölteni, de a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 2021. március 1-jén 8 órától március 30-án 23.59 percig van lehetőség. Amennyiben az igényelt támogatások összege a beadási (véglegesítési) határidő lejárta előtt eléri a célterület keretösszegének 150%-át, a támogató 2021. március 1-jén 9 óra után a pályázatot lezárhatja. A pályázatokat csak a pályázati felületen kell benyújtani, papíralapon, postai úton nem. 

Támogatási célterületek: nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítésével, nemzeti értékeket vagy az értéktár bizottság értékgyűjtő tevékenységét bemutató írott vagy elektronikus kiadványok megalkotása, szerkesztése, összeállítása, kiadása és terjesztése, új honlap létrehozása, meglévő honlap szerkesztése és fenntartása, fényképsorozat, film készítése és népszerűsítése. Bemutató terek kialakítása, a Htv. szerinti nemzeti értékeket vagy az értéktár bizottság értékgyűjtő tevékenységét bemutató terek kialakítása állandó vagy legalább a beszámoló benyújtásának határidejéig tartó időszaki kiállításként. Rendezvények megvalósítása, a nemzeti értékek bemutatását, népszerűsítését szolgáló rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása. Települési, tájegységi értéktárak létrehozásának segítése 

Hagyomány a divatban – viselet másként; a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrájának, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazásuk a mai öltözködéskultúrában. A pályázattal elnyerhető támogatások összege célterületektől függően 250.000– 4.000.000 forint közötti lehet. A pályázatról bővebben a https://palyazat.hungarikum.hu/index_main1.php?id=&valid=&id2=&valid2= honlapon lehet tájékozódni.