2020. július 4., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A marosvásárhelyi modern román művészeti galéria megnyitásáról írtunk már lapunkban, az állandó kiállítás katalógusának megjelenését is említettük. Az utóbbira azonban érdemes visszatérnünk, mifelénk ugyanis eseményértékű, ha egy ilyen igényes, rendkívüli kivitelezésű és gazdag műmelléklete miatt igen költséges kiadvány egyszerre három nyelven lát napvilágot.

A marosvásárhelyi modern román művészeti galéria megnyitásáról írtunk már lapunkban, az állandó kiállítás katalógusának megjelenését is említettük. Az utóbbira azonban érdemes visszatérnünk, mifelénk ugyanis eseményértékű, ha egy ilyen igényes, rendkívüli kivitelezésű és gazdag műmelléklete miatt igen költséges kiadvány egyszerre három nyelven lát napvilágot. Ilyesmire talán országos viszonylatban sem volt még példa, annál nagyobb tehát a kezdeményezői, elsősorban a megyei múzeum művészeti részlegét vezető Ioan Şulea festőművész és művészettörténész kolléganője, Cora Fodor, a katalógusszöveg szerzőjének az érdeme. Azonos tartalommal, egyazon külalakban egyszerre került közönség elé a román, a magyar és az angol nyelvű változat. 94 alkotó 220 művének a reprodukciója nyújt átfogó képet a román képzőművészet 1850-1950 közötti évszázadáról, egyben a Maros Megyei Múzeum több mint kétezer műtárgyat felölelő nagybecsű gyűjteményéről, amelyben számos magyar festő, grafikus, szobrász munkái is megtalálhatók. A Kultúrpalota két III. emeleti szárnya immár igen jelentős régebbi magyar és román anyagot kínál a látogatóknak. Jó lenne valamiképpen megtalálni annak is a módját, hogy a kortárs alkotóművészek képtári műveit is folyamatosan felmutathassák a művészetkedvelőknek. De ez a jelenlegi gazdasági helyzet ismeretében bizonyára majd csak valamikor később válik megoldhatóvá. A mostani megvalósítás fontosságát azonban nem kisebbíti, még akkor sem, ha máris akadnak olyan elvakultak, akik a megyei önkormányzat és a megyei múzeum vezetőinek erőfeszítéseit ilyen-olyan mondvacsinált vádaskodásokkal akarják minimalizálni az ilyesmit különös hajlandósággal közlő sajtótermékekben. A galéria megnyílt, a városba látogatók újabb vonzó kulturális látnivalót találhatnak maguknak, a szép katalógus pedig románnak, magyarnak, angolnyelv-ismerőknek külön örömöt szerezhet, és ez a lényeg. Hogy mi van az albumban, arra a Cora Fodor (mellékelten) közölt bevezetőjéből is lehet következtetni.