2020. szeptember 24., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Rendkívüli tanácsülés Marosvásárhelyen

Módosításokkal, felére „vágva” a tervezetben szereplő összeget, augusztus 1-jén a marosvásárhelyi tanácsülésen megszavazták a költségvetés-kiegészítést. Nemcsak a reklám- és protokollköltségeket csökkentették, hanem 400 millió lejről 270 millióra a többéves pénzügyi kötelezettségvállalásra korábban jóváhagyott keretösszeget is. 

A költségvetés-kiegészítésről szóló vita rövid volt, a szavazás fejezetről fejezetre történt. Az ülésen 17 képviselő vett részt, öt hiányzott. A voksolás előtt az RMDSZ részéről Csiki Zsolt szólalt fel, közölve, hogy egy hónapnyi munka után a költségvetési bizottságban végre sikerült egy elfogadható tervezetet összeállítani. A 105 millió lejes kiegészítést lefaragták felére, a többéves kötelezettségvállalás címen elfogadott mintegy 400 millió lejes keretösszeget 270 millióra csökkentették. Gyakorlatilag a legfontosabb területekre csoportosították a tegnap (csütörtökön) jóváhagyott összegeket, úgymint tanintézmények, utcák javítására, parkok kialakítására, a virágkertészetnek, sporttámogatásra, az őrző-védő szolgálat tevékenységére. Pápai László POL-képviselő úgy foglalta össze, hogy „egy, már elfogadott rossz költségvetést próbáltak kijavítani a bizottsági munka során”, de még mindig „sok minden benne maradt, amivel bajok vannak”. Néhány példával érzékeltette, mivel elégedetlen a frakciója: túl sok alkalmazottja van a polgármesteri hivatalnak, túl sokat (23 millió lejt) költ a város a nyugdíjasok étkeztetésére, 30 millió lejbe kerül évente a városnak a közszállítási kedvezmények kifizetése, idén egy közműszolgáltatónak 19 millió lejt kell törlesszen a város, a városi sportklub milliókba kerül stb. Csiki Zsolt hangsúlyozta: értékeli Pápai László Zsolt költségvetési bizottsági munkáját, de emlékeztette, hogy a Szabad Emberek Pártja 2017-ben elfogadta a költségvetést, amiben megszavaztak többek között 20 millió lejt, és 8 millió lejre kötelezettségvállalást a kulturális rendezvényekre, illetve 10 millió lejt és 8 millió lejre kötelezettségvállalást a sporttámogatásra. 

A POL tanácsosai végül bojkottálták a költségvetés-kiegészítést, szavazógépüket lezárták. A testület fejezetenként szavazta meg a költségvetés-kiegészítést. 

Ennek kapcsán Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke azt mondta, hogy „olyan költségvetés-kiegészítést dolgoztak ki a tanácsosok, ami kiküszöböli az adóssághalmozást, ugyanakkor az összes olyan költségsoron megszorításokat tartalmaz, amelyek révén a város takarékos gazdálkodását irányozza elő a csőd elkerülése érdekében”. Kovács Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi ügyekért felelős sajtószóvivője pedig úgy fogalmazott, hogy „a költségvetés-kiegészítés kapcsán az RMDSZ Maros megyei szervezetének Területi Állandó Tanácsa is állást foglalt, ami alapvetően egy elvi álláspontot jelent: a város működését nem szabad veszélyeztetni, és csak annyit szabad jóváhagyni, ami elegendő ahhoz, hogy takaréklángon ugyan, de működhessen a város”. Hozzátette, a tegnap jóváhagyott összegek szeptemberig elegendők az alapvető közszolgáltatások fenntartásához, a további kiegészítésekről várhatóan szeptemberben fog újra dönteni a testület. 


CEDO-per lehet

A tanácsülésen a POL tanácsosai kivételével a képviselők jóváhagyták a második negyedévi költségvetési zárszámadást, a különböző pályázatok finanszírozását, de elhalasztották a parkolóhelyekre vonatkozó tervezetet. A tanácsülésen jelen volt és még a tanácsülés elején felszólalt Kovács Angela, a Romániai Építészek Rendje Maros megyei kirendeltségének az elnöke, korábban Marosvásárhely főépítésze. Kiemelte: a városépítészeti, városrendezési kérdésekben fontos lenne a szakemberekkel egyeztetni, hogy a lehető legjobb megoldásokat találják meg. Ugyancsak a közgyűlés előtt szólalt fel Smaranda Enache, a Pro Európa Liga társelnöke azoknak a Rozmaring utcai menhelyen, illetve szociális központban lakóknak a nevében, akik csütörtöktől – a polgármesteri felszólítás szerint – el kellett volna hagyják a központot, mivel az épületben elkezdik a javítási munkálatokat. Smaranda Enache hangsúlyozta: a szóban forgó, szociális támogatásra szoruló lakók (köztük sokgyermekes családok is vannak) esetében önkényesen vonták meg a támogatást, a lakóknak két hetet adtak a kiköltözésre, sorsuk bizonytalan. Ez jogtalan, hiszen az épület javítása idejére nem biztosítják számukra a szociális ellátást – tette hozzá. A hivatal szociális igazgatóságának képviselője közölte, minden lakónak felajánlottak megoldást, munkahelyet is – igaz, más megyében – de minden ajánlatukat elutasították. Smaranda Enache azt kérte a tanácstól, hogy javítsa ki a polgármesteri hivatal által elkövetett hibát, és halassza el az építkezési munkálatokat annyi időre, míg a lakók számára sikerül megoldani a lakhatást. Radu Bălaş POL-képviselő közölte, nem a tanács, hanem a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik a munkálatok felfüggesztése, ez a teremben jelen levő, a szociális ellátásért felelő Makkai Gergely alpolgármester utasítása alapján megtörténhet. Makkai Gergely Smaranda Enachénak címezve ennyit közölt: „Legalább megemlíthette volna, miről beszélgettünk. Köszönöm”. Samaranda Enache a tanácstermet elhagyva a sajtó érdeklődésére elmondta, Makkai Gergely alpolgármesterrel mintegy másfél órát tárgyalt, de konkrét, a lakók esetében személyre szóló, írásban is megfogalmazott megoldás az alpolgármesterrel való megbeszélés nyomán nem született. A Népújság kérdésére, hogy hogyan tovább, hozzátette: a diszkriminációellenes koalícióhoz, az ombudsmanhoz fordulnak, illetve nem zárja ki azt sem, hogy az Európai Emberjogi Bíróságon (CEDO) keresnek jogorvoslatot.

Fotó: Antalfi Imola