2020. július 4., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A mai rohanó világban a globalizáció, de ugyanakkor a mai fiatalokra jellemző élet- és gondolkodásmód miatt, diákjaink egyre ritkábban szembesülnek népi, nemzeti hagyományainkkal, egyre kevesebb időt fordítanak önművelésükre.

A Domokos Kázmér Iskolacsoporton belül működő Pro-Scola Alapítvány célja az iskola diákjainak összefogása, érdekvédelme, szórakoztatása. A mai rohanó világban a globalizáció, de ugyanakkor a mai fiatalokra jellemző élet- és gondolkodásmód miatt, diákjaink egyre ritkábban szembesülnek népi, nemzeti hagyományainkkal, egyre kevesebb időt fordítanak önművelésükre, nem jönnek létre köztük tartalmas emberi kapcsolatok, a szüleik pedig már csak elvétve engedhetik meg maguknak, hogy a család kulturális jellegű kirándulásokat tegyen, a tehetségesebb gyerekek jutalomkirándulásai is ritkábbak.

Ezen igények kielégítésére és a hiányok pótlására született meg az iskola egyetlen ilyen jellegű kezdeményezése: a Hagyományőrző napok. A rendezvény célja, hogy diákjaink és a vendégként itt tartózkodó magyarországi diákok megismerhessék egymást, bővítsék látókörüket, kialakulhasson bennük a helyes gondolkodás- és szemléletmód, megismerhessék, felelevenítsék és éltessék népi hagyományaikat. Tervünk és immár harmadik éve megvalósuló elképzelésünk az, hogy minden októberben minden érdeklődő diákot toborozzunk egy közös rendezvényre, melyen kellemes hangulatban, játékos, szórakoztató tanulás révén sajátítanak el bizonyos szakértők illetve szervezők által fontosnak ítélt elméleti és gyakorlati ismereteket. Rendezvényünk kínálata a Pro-Scola Alapítvány anyagi áldozatainak, illetve a Communitas Alapítvány és a megyei tanács támogatásának köszönhetően évről évre egyre bővül és gazdagodik. A programot a diákok és pedagógusok között végzett felmérések alapján állítjuk össze, ötvözve a hasznosat a kellemessel. Idei programunk állomásai: a parajdi Só-szoros, a korondi Illyés-Vészti fazekasműhely, a farkaslaki Tamási Áron emlékmű, Kalonda-tetői szénégetők, a szejkei Orbán Balázs síremlék és székely kapuk, Székelyudvarhely, máréfalvi festett székely kapuk, Homoród.

Végállomásunkat és egyben szálláshelyünket is jelentette a szentkeresztbányai Múzeum Szálló. Itt megtekintettük a helyi katolikus templomot, temetőt, tájházat, illetve a gyapjúfestő és fonó műhelyt, kürtőskalács-készítő konyhát és a faragóműhelyt. Vendégeink voltak a püspökladányi Karacs Ferenc Iskola, valamint a tatai Bláthy Ottó Szakközépiskola képviselői (12 diák és 4 tanár). A Domokos Kázmér Iskolacsoportot 24 tanuló és diák képviselte, azok akik az extrakurrikurális tevékenységben eredményeket értek el.

Tudatában vagyunk annak, hogy kezdeményezésünk még a harmadik évében is gyerekcipőben jár, azonban reméljük, hogy az immár hagyományosnak tekinthető programunk a Pro-Scola Alapítvány, a Communitas Alapítvány és a megyei tanács támogatásával nem csak fennmarad, hanem egyre inkább megfelel küldetésének. Iskolánk, térségünk jövőjének egyik alapját a cél- és öntudatos emberek jelentik. Ezért számunkra létfontosságú diákjaink ilyen téren való nevelése. Hisszük azt, hogy ebben rendezvényünknek is fontos szerepe lehet!

Szilágyi Mónika, Szabó Zsolt, Lengyel Emese, Soós Levente