2019. december 14., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A nyolcadikosok jól teljesítettek

Gyengén szerepeltek az erdőszentgyörgyi középiskola diákjai az idei érettségin. Ezzel szemben az Erdőszentgyörgyre járó nyolcadik osztályos diákok nagy része, 86 százalékuk sikeres kisérettségit tud maga mögött. Az intézmény igazgatója szerint az utóbbi évek tapasztalata az, hogy a jól tanuló diákok nagy része elsősorban a megyeközpontban folytatja középiskolai tanulmányait. 

Léta Áron, az erdőszentgyörgyi iskolaközpont igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, sajnos a diákjaik nagyon gyengén szerepeltek az érettségin, az idei huszonnégy végzős közül mindössze kettőnek sikerült a vizsgája. A legtöbb diák román nyelv és irodalomból bukott el. Sajnos köztudott, hogy nemcsak Hargita és Kovászna megye magyar diákjai küzdenek a románnyelv-tanulással, hanem Maros megye magyarlakta vidékein is, hiszen az iskola falain kívül nem igazán van lehetőségük gyakorolni a nyelvet, és ez hátrányukra válik.

Az igazgató szerint az előző években valamivel jobb volt az átmenési arány, átlagban a diákjaik 20-26 százalékának sikerült az érettségije. Az igazgató rámutatott, próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy felkészítsék a diákokat az érettségire, illetve elmélyítsék a románnyelv-tudásukat, nemrég egy, a technológiai líceumoknak szóló projektet nyertek, amelynek keretében különórákat tartottak a diákoknak az érettségi tantárgyakból, illetve román tan-nyelvű iskolákkal vették fel a kapcsolatot diákcsere végett. Ez a program tavaly indult el, viszont, mint mondta, a diákok tudásának a megalapozását jóval korábban kell elkezdeni. 

– Az én meglátásom – és a kollégáim is ezen a véleményen vannak –, hogy azért ilyen gyengék az eredmények, mivel eleve nagyon gyenge jegyekkel érkeznek hozzánk a diákok. Őket feltornázni legalább 5-6-os átlagra, anélkül hogy meglegyenek az alapismereteik, nagyon nehéz. Az élelmezés-turizmus osztályokban ez a helyzet. A nyolcadik osztályig hozzánk járó diákok közül a jobb tanulók elmennek Marosvásárhelyre, a Bolyaiba, az Elektromarosba, újabban a katolikus iskolába, vagy pedig Segesvárra. Idén ősztől kevesebben tanulnak tovább máshol, két osztály végzett, és hatan mennek el – tájékoztatott az igazgató. 

Fotó: Nagy Tibor


Egy líceumi és két szakképző osztály indul

Mint megtudtuk, ősszel a vezetőtanács döntése értelmében a magyar tagozaton egy elméleti és két szakképző osztály indul. A líceum természettudomány osztályába eddig 18-an iratkoztak be. A két szakképző osztály közül az egyik élelmezés-turizmus, ahol a vendéglátóiparba képeznek munkásokat. Egyelőre erre a szakra 10-en iratkoztak be. Ezenkívül indul ősszel egy kétprofilú osztály is, asztalos és esztétika szakon. Az asztalos szakra 5-en vannak beiratkozva, a leendő szépségipari dolgozókat képező esztétikára pedig 14-en. 

Az igazgató elmondta: van egy bizottság, amely minden évben kérdőíves felmérést végez a környékbeli iskolákban, ennek alapján döntik el, hogy milyen profilú osztályokat indítanak a következő tanévben. Szívesen indítanának matematika-informatika vagy társadalomtudomány osztályokat is, viszont a környékbeli gyerekek körében nem mutatkozik igény ezek iránt. 

– Sajnos felkészültség szempontjából elég gyengék a diákok, akik hozzánk jönnek. Az iskolának az imázsa nagyon sokat romlott 2008 óta. Ennek ellenére jól felszerelt szaktantermeink vannak. A Bethlen Gábor Alapnál nyert finanszírozás révén berendeztünk egy asztalosműhelyt az iskolában, az erdőszentgyörgyi alapítvány adományként idén is befektetéseket eszközölt, felszereléseket vásároltak. Emellett az esztétika tanműhely 2008 óta működik, az élelmezés-turizmus műhely pedig 2004 óta – tette hozzá. Kérdésünkre, hogy együttműködnek-e a helyi cégekkel a diákok szakmai gyakorlata terén, az igazgató elmondta, több példa is van a sikeres együttműködésre, 

Az egyik helyi, bútorgyártásra szakosodott cég szívesen fogadja a diákjaikat, akiket a szakmai gyakorlat lejárta után alkalmaznának is, de sajnos a fiatalok nagy része inkább külföldön próbál szerencsét, nagyobb bér reményében. Az élelmezés-turizmus szakos diákok közül sokan helyi üzletekben, valamint szakácsként, felszolgálóként dolgoznak egy helyi, valamint egy makfalvi étteremben. 

Az esztétika szakos fiatalok szinte mindenike a szakterületen dolgozik, többen a városban nyitottak saját céget. 


A nyolcadikosok jól szerepeltek

Érdeklődésünkre, hogy a nyolcadik osztályosok miként szerepeltek az országos képességfelmérő vizsgán, Léta Áron jó hírekkel szolgált, tanulóik 86 százalékának sikerült a kisérettségije. Az igazgató szerint ez annak is köszönhető, hogy Novák Csaba Zoltán és Császár Károly Zsolt szenátori irodája, illetve az RMDSZ Maros megyei szervezete ingyenes felkészítőt szervezett a vizsgatantárgyakból a nyolcadikos diákoknak.