2021. május 13., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A megye középiskoláinak kínálata

Megjelent a nyolcadik osztályok végzőseinek készült felvételi útmutató füzet, amelyet a megyei tanfelügyelőség a napokban valamennyi iskolába eljuttat, hogy a diákok és szüleik is tanulmányozhassák. 

A tájékoztató füzet a folyton változó rendelkezések miatt az utolsó percben jut el az érintettekhez, amikor már az úgynevezett „vokacionális” osztályokba jelentkezőknek fel kell iratkozni a különböző alkalmassági vizsgákra, mint az idegennyelv-ismeret, bibliaismeret, zenei, képzőművészeti, színjátszói képességek, hozzáértés a rajz, testnevelés és a zene terén. 

A legpontosabban a választott iskoláknál tájékoztatnak, valamint a megyei tanfelügyelőség honlapján olvasható, hogy megtartják-e és milyen módon a szóban forgó vizsgákat, vagy elismerik az általános iskolában elért eredményt ezekből a tantárgyakból. A cikluszáró vizsga június 15-én kezdődik román nyelv és irodalomból, 17-én lesz a matematika-, 18-án az anyanyelvi vizsga, az eredményeket június 22-én hozzák nyilvánosságra. 

Megyénkben 5.293 nyolcadikos diákot tartanak számon, akiknek általában a háromnegyede jelentkezik a képességvizsgára. A magyar tagozatok végzősei 43 magyar tannyelvű kilencedik osztályba jelentkezhetnek, továbbá szakiskolai osztályokba, amelyeket a jelentkezők számának megfelelően alakítanak.

A középiskolai osztályok száma nagyjából megfelel a korábbi évekből ismertnek, újdonságot jelent, hogy a Constantin Brâncuşi Technológiai Líceumban egy rajzolótechnikus (építészeti és szerelési rajzok elkészítésére) szakos osztály indul magyar nyelven. 

A Bolyai Farkas Líceumban hét osztály indul, két matematika-informatika (egyik intenzív angolnyelv-oktatással, a másik intenzív informatikaoktatással), három természettudomány (egy intenzív angol és egy intenzív angol–németnyelv-oktatással) és két társadalomtudomány szakos (egy intenzív német–olasz és egy intenzív angol).

A Szász Adalbert Sportlíceumban két sportszakos, a Művészeti Líceumban egy összevont zene és színészmesterség, valamint egy képzőművészet és műépítészet szakos osztály indul. A Református Kollégiumban egy társadalomtudomány (intenzív angol) és egy református vallás, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceumban egy természettudomány, egy társadalomtudomány (mindkettő intenzív angol–németnyelv-oktatással) és egy katolikus vallás szakos osztályba várják a jelentkezőket. 

A Mihai Eminescu pedagógiai középiskolában egy tanító-óvodapedagógus, egy csecsemőgondozó-nevelő és egy társadalomtudományok (intenzív német) szakos osztályt indítanak magyar nyelven.

Az Elektromaros Technológiai Líceum négy osztályt indít, két automatizálás szakos, illetve egy kereskedelmi és egy turisztikai szakos osztályt. Ugyancsak kereskedelem szakos osztály indul magyar nyelven az Avram Iancu szakközépiskolában.

A többi marosvásárhelyi szakközépiskola kínálata: a Gh. Şincai Technológiai Líceumban egy  számítógép-támogatott (CAD) – tervező és egy rendezvényszervező szakos osztály, a Traian Vuia szakközépiskolában egy autóvillanyszerelő és egy fodrász szakos osztály, a Ion Vlasiu szakközépiskolában egy összevont környezetvédelem – belső berendezés, bútortervező szakos osztályt indítanak. 

A vidéki iskolák ajánlata is hasonló a korábbi években megszokotthoz. A szovátai Domokos Kázmér Technológiai Líceumban egy matematika-fizika és egy természettudomány (mindkettő intenzív angol) osztályba várják a jelentkezőket. Egy összevont osztályban turisztikai technikusi és kereskedelmi technikusi képzést biztosítanak. 

A segesvári Mircea Eliade középiskolában egy humán (intenzív angol–német) szakos, valamint egy összevont matematika-informatika (intenzív informatika) – természettudományok szakos osztályba lehet jelentkezni. 

A két szászrégeni középiskola kínálata a következő: a Lucian Blaga Technológiai Líceumban egy összevont filológia-társadalomtudományok, a Petru Maior szakközépiskolában egy összevont matematika-informatika – természettudományok osztályt terveztek. 

A dicsőszentmártoni Andrei Bârseanu Elméleti Líceumban egy összevont természettudományok-filológia osztályt indítanak.

Az erdőszentgyörgyi Szent György Technológiai Líceumban egy humán osztályt terveztek. 

A nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceumban egy természettudományok (intenzív angol) és egy humán (intenzív német) szakos osztályt indítanak. 

A képességvizsgák megszervezéséről és a további tudnivalókról csütörtöki lapszámunkban olvashatnak.