2021. január 28., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Iskolabővítés és napközitervek Dózsa György községben

Húsz év alatt a Dózsa György községi tanintézményekbe járó gyerekek létszáma csekély mértékben csökkent, így létjogosultsága lehet az iskolák és óvodák fenntartásának, bővítésének és korszerűsítésének.

A Dózsa György községi Rákosi Lajos Általános Iskola bővítésére és felújítására finanszírozási kérelmet nyújtottak be, az önkormányzat önrésze 2,6 millió lej. A 6,5 millió lej összértékű terv elbírálás alatt van, de mindenáron megvalósítanák, mert egyre nagyobb az igény egy sportteremmel és laboratóriumokkal felszerelt korszerű iskolára. 2008-ban a nagyteremi 1–8. osztályos iskola és óvoda épületét is szépen felújították.  A tervek között szerepel a Lőrincfalvára és Teremiújfaluba tervezett napközi otthonok építése – mivel erre is egyre nagyobb igény mutatkozik a szülők részéről –, akárcsak a községközponti óvoda felújítása, bővítése és felszerelése is. A lőrincfalvi napközi otthon 1.047.920 lejbe kerül, az összeg fele az önkormányzat saját hozzájárulása, a teremiújfalui napközi felépítése 1.353.602 lejbe kerül. A községközpont óvodájának a felújítása és kibővítése, valamint felszerelése több mint 870 ezer lej, ebből a hivatal önrésze közel 380 ezer lej.

Fotó: Nagy Tibor