2020. január 25., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Ünnepélyes, tartásos és színvonalas műsorral léptek a marosvásárhelyi Kultúrpalota színpadára Udvarhelyszék, Háromszék, Gyergyószék, Csíkszék és Marosszék férfi dalosai. Műsoruk a Vásárhelyi Forgatag részét képezte, előadásuk fergeteges és feledhetetlen volt még azok számára is, akiknek eddig idegen volt a kóruséneklés élménye. 

Meg sem kellett szólalniuk, a közönség tapssal fogadta színpadi bejövetelüket, előre borítékolva a szép, tiszta csengésű és erőt sugárzó daloló nagy család sikerét. 

A Száztagú Székely Férfikórus az Udvarhelyi Székely Dalegylet férfikórusából, a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda, a Gyergyószentmiklósi Ipartestület Férfikórusa, a Csíkborzsovai Férfikórus és a Marosszéki Harmónia Dalcsoport tagjaiból állt össze.

Az egyesített kórus története 2013-ban kezdődött, amikor az első három kórus kezdeményezte egy nagy férfikórus létrehozását. Az első közös éneklésük dalos ünneppé varázsolt egy jubileumi kórustalálkozót. A három férfikórushoz csatlakozott a csíkborzsovai római katolikus kórus, s egy csíkszépvízi dalostalálkozón megszületett a Száztagú Székely Férfikórus. 2016 decemberében az adventi hangversenyen csatlakozott a többnyire marosszentgyörgyi énekesekből álló Marosszéki Harmónia Dalcsoport. 

– Együtt énekelünk, imádkozunk, dicsérjük Istent, emlékezünk hős elődeinkre. Jelen vagyunk keresztény egyházi ünnepeinken, nemzeti megemlékezéseinken, történelmi és kulturális évfordulók alkalmával. Célunk nemzeti, nyelvi és keresztény identitásunk megőrzése és erősítése, felbecsülhetetlen értékű hagyományaink ápolása, s az együtt éneklés a nemzeti összetartozás erősítéséért. Szakavatott, nagy tapasztalatú karnagyok, sok évtizedes múlttal rendelkező dalosok és fiatalok adták össze erejüket, tudásukat és idejüket az összpróbákhoz. Megadatott, hogy a híres Kultúrpalotában is felcsendüljenek a magyar és nemzetközi dallamvilág gyöngyszemei. Célunk, hogy a székelyföldi kórusok révén éltessük a magyar dalt, s adjunk példát a többi székelyföldi és erdélyi férfikórusnak, hisz oly kevesen maradtunk – fogalmazott Bereczki Sándor, a Marosszéki Harmónia Egyesület elnöke. 

A kórust Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke házigazdaként köszöntötte, majd Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere volt kórustagként üdvözölte a résztvevőket, akiket egy fából faragott, kis méretű Szent György-szoborral ajándékozott meg. A polgármester viccesen jegyezte meg: addig énekelt, míg polgármester lett, s jó lenne, ha egyszer a polgármesterek száztagú énekkara is színpadra állhatna. 

A kórus műsorát Kilyén Ilka színművész konferálta be, és a daloló család ünnepének nevezte a rendezvényt. A kórus műsorán Bárdos Lajos-, Franz Schubert-, Hilóczky Béla-, Huszka Jenő-, Kodály Zoltán-, Robert Rappert-, Gárdonyi Zoltán-, W. A. Mozart-, Erkel Ferenc-művek csendültek fel. Zongorán kísért Bordos Nagy Csilla és Ványolós Orsolya, vezényelt Ványolós András, Jakab Árpád és Bartalis Izabella. Az erőt sugárzó, a létünket igazoló, felemelő rendezvény a magyar és a székely himnusz eléneklésével zárult.