2019. december 12., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Marosvásárhelyen is megvalósítanák

Szenvedélybetegeken és szerfüggőkön segítenének azzal a projekttel, amelyet a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájában ismertetett július 17-én, szerdán dr. Dorin Florea polgármester és Călin Zamfirescu ötletgazda.

A tervek szerint a helyiséget az önkormányzat biztosítaná a várban, a heti két-három alkalommal tartandó csoportos tevékenységeket kezdetben önkéntességi alapra helyeznék. Pszichológusok, lelkipásztorok, szociális gondozók, tanácsadók képeznék a szakmai bázist. Hosszú távú terveik között szerepel az önkéntes jelentkezők továbbképzése a kolozsvári székhelyű, keresztény alapokra épített, szociális szolgáltatásokat nyújtó Christiana Egyesület jóvoltából, annak érdekében, hogy akkreditált önkormányzati intézményként működhessen majd a terápiás központ. A jelenleg csoportterápiás foglalkozások keretében önkénteskedő közgazdász öt éve került kapcsolatba Kolozsváron a Minnesota-modell csoportterápiájával, azt szeretné meghonosítani Marosvásárhelyen is. Mint hangsúlyozta, abból a felismerésből indult ki, hogy a megyeszékhelyen is nagyon sok alkoholfüggő és szenvedélybeteg él, ennek ellenére nincs egy olyan központ, ahol intézményes keretek között heti rendszerességgel foglalkoznának velük, tanácsokkal látnák el mind az érintetteket, mind családtagjaikat. Elképzelését dr. Dorin Florea polgármester hasznosnak ítélte, és a támogatásáról biztosította, ugyanakkor az alkohol romboló hatásáról is beszélt. „Örülök, hogy egy ilyen rendkívül fontos és motiváló program megvalósítását támogathatom, mivel ez valóban egy olyan terület, amit mindig mindenki felületesen kezelt. Életeket menthet, családokon segíthet, fiatalok sorsát változtathatja meg gyökerestől, ha a társadalomba való beilleszkedésükhöz vagy visszailleszkedésükhöz segítséget kapnak” – jelentette ki.

A polgármester elsőként felajánlotta a vár Kádárok bástyáját az információs/terápiás székhely számára, ősszel pedig a helyi tanács képviselőtestülete előtt ismertetik a tervet annak érdekében, hogy tanácsi határozat révén a helyi költségvetésből elkülönítsenek egy bizonyos összeget a kiadásokra.

Az ötletgazda elmondása szerint a kórházak addiktológiai osztályai támpontot adhatnak, noha az eredményességük sokak által vitatott, mivel a kezelt betegek nagy hányada nem saját akaratából, inkább egészségügyi kényszer miatt veszi igénybe a kórház/pszichiátria nyújtotta szolgáltatásokat. A Minnesota-modell fejlődése azonban felülírni látszik az eddigi tendenciákat, mivel a kirekesztéssel járó megbélyegzés helyett az alkoholizmusra betegségként tekintenek, mely a szenvedőre fizikailag, mentálisan és spirituálisan egyaránt hat. A korholást, a szégyent vagy a szidást is eredménytelennek tartják. A Minnesota-modell egy Amerikából származó terápiás program, amely az egészségügy orvosi ismeretanyagára támaszkodik, ám túlnyomórészt saját élményű, felépülésben lévő munkatársakat alkalmaz. A programjai intenzívek, mivel csoportterápiát, előadásokat és tanácsadást is tartalmaznak.

A remélhetőleg ősszel induló projekt koordinátorát arról kérdeztem, ismeri-e a magyarózdi Bonus Pastor Alapítvány munkáját, mivel szakmai bázisuk, tapasztalatuk egy esetleges együttműködés szempontjából is hatékony lehetne. Bevallása szerint nem ismeri a Maros megyei központot, de elképzelhetőnek tartja a kapcsolatfelvételt, mivel a régóta működő intézmény szakemberei hasznos tanácsokkal láthatnák el. Arra a kérdésre, hogy amennyiben beindul és lesznek jelentkezők, a román nyelven kommunikáló csoport mellett lesz-e magyar nyelvű csoport is, igennel válaszolt. Meggyőződése, hogy a legjobban anyanyelvükön lehet megértetni az emberekkel a szenvedélybetegséggel járó függőséggel, az önpusztító életvitellel való felhagyás fontosságát, és úgy próbálnak segíteni, hogy felhasználják a szenvedélybetegben élő vágyat. Megismertetik egy felépülési programmal, amely támogatást nyújt abban, hogy az egyén felszámolja a függőséget, hogy ne pusztítsa tovább önmagát és környezetetét. „Utat mutatva segítenénk az elindulásban” – összegzett a projekt megvalósításával megbízott Călin Zamfirescu.

Dr. Dorin Florea és Călin Zamfirescu
 Fotó: Szer Pálosy Piroska