2020. augusztus 10., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Ballagtak a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum végzősei

Május 28-án történelmi esemény, különleges ballagási ünnepség színhelye volt a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum, amelynek első három végzős osztályát búcsúztatták. „Hazaérkeztetek, itthon köszöntelek benneteket” – mondta 1352 nappal ezelőtt, a 2015. szeptember 14-i tanévnyitón dr. Tamási Zsolt igazgató a még befejezésre váró önálló iskolában, ahol együtt kezdtek hozzá a régi-új otthon építéséhez. 

Ami azután következett, az már sűrítve maga volt a történelem. „Ezeréves erdélyi múltunk minden kihívását, harcát, megpróbáltatását, a folyamatos újrakezdések örömét nem tanítanom kellett, hanem élnem veletek, amikor és ahogyan lehetett. Amikor és ahogyan a körülmények engedték”  – mondta az igazgató, a ballagó diákok történelemtanára.

Fotó: Vajda György


„Én személyesen úgy érzem, hogy ti voltatok újrainduló iskolánk ősegyháza. Mert társak voltunk ez alatt a négy év alatt, egy volt a szívünk-lelkünk. Időnként más volt a szívritmus, de ugyanazért dobbant mindenkinek. Mert ti és mi mindannyian vidáman, szabadon akartunk élni, lenni itt, ebben az otthonban.  Hogy közben három pecsét kísérte a folyamatosan cserélődő ellenőrzőben a folyamatosan változó iskola nevét, az csak kísérő jelenség volt. Az élet zajlott... Sajátos ritmus szerint... Négy év után szívesen visszapörgetném, újraélném ezeket a pillanatokat. Persze, néhány apró részletet kihagynék a történetből, de a veletek való találkozásokat biztosan nem. Hiányozni fogtok, s ez jó. Mert csak az hiányozhat, ami élmény volt. S nekem élmény volt veletek lenni. Élmény volt rácsodálkozni, hogy mekkora ajándék vagytok. Magatoknak, társaitoknak, szüleiteknek, iskolánknak. S ezért nehéz most búcsút venni. Az emlékek, amelyek összekötnek, itt élnek bennünk, bennem és bennetek” – mondta az igazgató, aki  Kalkuttai Szent Teréz szavaival kívánta a ballgóknak, hogy ismerjék fel küldetésüket, s legyen bátorságuk, erejük és kitartásuk annak megfelelően élni.

Az igazgatót követően az Erdélyi Római Katolikus Státus nevében – amely kitartó küzdelmet folytatott és folytat az iskoláért –, az igazgatótanács alelnöke, ft. Vizi Zakariás atya szólt a jelenlevőkhöz.

Dr. Tamási Zsolt köszöntötte a Maros Megyei Tanfelügyelőség képviselőit, Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettest és az iskoláért felelős szaktanfelügyelőt, Kiss Tündét, majd Illés Ildikónak adta át a szót. 

Köszönetet mondott a római Szentszék romániai nunciatúrájának az iskola érdekében tett erőfeszítésért, dr. Farkas Balázs konzult pedig arra kérte, hogy továbbítsa köszönetüket a konzulátusnak és Magyarország kormányának.

Dr. Tamási Zsolt igazgató tart ünnepi beszédet

Fotó: Vajda György


Érdekképviseletünk megyei elnöke, Péter Ferenc mellett nagy szeretettel köszöntötte dr. Novák Csaba Zoltán szenátort, az érdekképviselet helyi és országos szervezeteiben, az Oktatási Minisztérium kisebbségügyi államtitkárságán kitartóan dolgozó szakembereket, majd Novák Csaba Zoltán szenátornak adta át a szót, aki beszédét követően az Ezer év Erdélyben, száz év Romániában című könyvet adományozta az iskola könyvtárának, és ígéretet tett, hogy minden évben visz egy könyvadományt. 

– Ez az ünnep önök nélkül nem jöhetett volna el – mondta –, köszöntötte az iskola szülői közösségét, amely példát mutatott kitartásból, helytállásból, és dr. Márton Gyöngyvért felkérte, hogy tartsa meg beszédét.

Folytatásként a végzős osztályok búcsúja és díjazása következett. Az első, második és harmadik díjak és dicséretek mellett értékes különdíjakat adtak át. Dr. Farkas Balázs konzul bejelentette, hogy a magyar állam egy rodostói kirándulást biztosít 20 diák számára, a konzulátus nevében pedig egy-egy könyvcsomaggal jutalmazta a kiemelkedő eredményt elért diákokat. Balla Imre iskolalelkész pedig az egyház pénzjutalmát nyújtotta át az arra érdemesnek tartott végzősöknek.

A VIII. osztályos végzősök nevében Taurean Laura beszélt, majd Nagy Éva osztályfőnök  osztotta meg gondolatait. A XII. A római katolikus teológiai osztály diákjai nevében Baranka Katalin szólt társaihoz, majd Farkas Iván osztályfőnök. A XII. B intenzív angol-német természettudomány osztály diákjai nevében Benedek Kristóf beszéde következett, és végül Brandner Judit Emőke osztályfőnök köszönt el megható szavakkal diákjaitól.  

A végzős osztályok együtt ballagtak a hálaadó szentmisére, ahol folytatódott az  ünnepség. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa nevében dr. Farkas Balázs osztotta meg gondolatait, a hetedikes diákok részéről Brandner Botond búcsúztatta a nyolcadik osztályt végzőket, a tizenegyedikesek nevében Szabó Zsófia szólt a ballagókhoz.

A szentmisét és az áldozást követően dr. Tamási Zsolt arra kérte Balla Imre iskolalelkészt, hogy áldja meg az iskola csengőjét. Reményeik szerint Lázár Imre harangöntő ajándéka sokáig fogja fogadni az érkezőket, s útjára bocsátani a távozókat. Az igazgató áldást kért a Végzősök könyvére is, amelybe az idén ballagók először írhatják be, hogy mit üzennek az utánuk következőknek, majd a végzősök átadták az iskola zászlaját a nyomukba lépőknek. A szentmise végén a templomból kijövő diákokat a szülők, hozzátartozók, barátok köszöntötték.