2021. március 7., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Felemás félévkezdés

Három forgatókönyv szerint kezdődött meg tegnap az oktatás megyénk tanintézményeiben. Hogy miképpen fogadták diákok és pedagógusok a nagy újrakezdést, a maszk takarásában nehéz volt eldönteni. 

Egy biztos: ahogy szavaikból kiderült, részben örültek, hogy a megszokott módon taníthatnak és tanulnak, hogy életre kel az iskola, és újra lehetőség nyílik a találkozásra, a tananyag figyelmesebb követésére, ki lehet mozdulni otthonról iskolába menet, szünetekben pedig jó együtt lazítani az osztálytársakkal. Másrészt a megszorítások és kötöttségek, a teljes felszabadultság érzésének a hiánya sokat levont a kezdés öröméből. A diákok kényelmesebbje viszont, ahogy egyesek bevallották, nosztalgiával gondol vissza, hogy mennyire könnyű volt reggelente akár pizsamában is odaülni a számítógép vagy táblagép elé, s közben megreggelizni, s feleletkor akár lesni is egy keveset, ha a tanár nem kreatív feladatot adott.


Fotó: Nagy TiborMég vörösben 

A közel 700 lakosú Mezőbodon községben öt koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, ezért február 8-án nem kezdődhetett meg az iskola, pedig nagyon fontos lett volna, hiszen az online oktatás során voltak olyan tanulóik Bugusalja tanyáról például, ahol nem működik az internet. Akiket nem sikerült bevonni a digitális oktatásba, azoknak a diákoknak hazaküldték a tananyagot. A fennakadások miatt lenne nagyon fontos, hogy a 18 magyar és 12 román tagozatos 0-IV., valamint a 9 román és 17 magyar tagozatos V-VIII. osztályos diákjuk részt vegyen a tantermi oktatáson legalább a második félévben. Nagyon remélik, hogy egy-két héten belül csökken a fertőzöttek száma, és rátérhetnek a személyes jelenléttel folyó oktatásra – mondta Máté Viorica igazgatónő. A pedagógusok közül nem mindenki iratkozott fel, hogy beoltassa magát – tette hozzá érdeklődésünkre. 

Sárgában 

– Milyen a felemás iskolakezdéssel induló első nap? – kérdeztük a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskolát vezető Kupán Edit igazgatónőtől. 

– A főépületben tanuló három nyolcadik osztály egyikében kezdtem a mai napot. A másik épületbe járó 0-IV. osztályokban, ahol sokkal többen vannak, a kolléganőm volt a szolgálatos. A 810 diákunk közül 503-an jöttek ma iskolába. Azok a tanárok, akik a nyolcadik osztályban kezdtek, a főépületben folytathatták a kisebb diákok online tanítását, erre lehetőséget teremtettünk a tantermekbe beszerelt asztali számítógépekkel és kamerákkal. Ez lehetséges volt, mert vannak olyan kollégák, akiknek csak az V–VII. osztályokban van órájuk, és ők továbbra is otthonról taníthatnak. 

Az igazgatónő elmondta, hogy az iskolakezdés előestéjén tartott megbeszélésen senki sem jelezte, hogy lenne covidos beteg gyermek, akinek online kellene órát tartani. Ezt korábban két elemi osztályos, krónikus betegségben szenvedő diák szülei igényelték. 

– A nyolcadikosok, akik elszoktak az iskolába járástól, furcsának találják a mai napot, bár örülnek, hiszen erre vártak, de látszik rajtuk, hogy vissza kell szokniuk az iskolába járáshoz, ahogy nekünk, pedagógusoknak is. A termekben egyszemélyes padok vannak, és a távolságtartást biztosítani tudjuk a nagyobb létszámú osztályokban is, amelyek számára már eleve nagyobb tantermeket jelöltünk ki.

A tanárkollégák is várták a visszatérést, de azért nekik is le kellett mondani a viszonylagos kényelemről, ami az otthonról való tanítással járt.

A diákok tesztelésével kapcsolatosan a szülőknek vasárnap küldtük el a formanyomtatványt, és hétfő estig kell(ett) összegyűjteni a válaszukat, hogy beleegyeznek-e vagy sem. Az első nappal kapcsolatosan úgy döntöttünk, ha észreveszik, hogy valamelyik gyermeknek tünetei vannak, értesítik a szülőt, de erre nem volt szükség. Estére pedig elektronikus formában összegyűjtjük a válaszokat. Az iskolánkban működik orvosi rendelő, de a teszteléshez szükséges felszerelést még nem kapták meg. A pedagógusainknak a hatvan százaléka igényli a védőoltást.

Személy szerint az a véleményem, hogy a körülmények ellenére a szabályok szigorú betartásával az életnek, a munkának mennie kell tovább – nyilatkozta Kupán Edit igazgató.

Zöld út Erdőszentgyörgyön

A Szent György Technológiai Líceum mind a 764 kis- és nagyobb diákja számára személyes jelenléttel kezdődött meg az oktatás. A körültekintő intézkedésekről, a biztonságos feltételek megteremtéséről Léta Áron iskolaigazgató számolt be. 

Mint elmondta, két váltásban kellett megkezdjék a tanítást, öt osztály délután jár, mert csak így tudták biztosítani az előírt feltételeket. Egy óra takarítás, szellőztetés, fertőtlenítés után érkezik a második váltás. A diákok és a tanárok számára is külön be- és kijáratokat biztosítottak, a tornatermet külön szabályzat szerint használják, az informatika szaktermeket egyelőre kénytelenek osztályteremként üzemeltetni. Az intézmény egész területén biztosított az internet-hozzáférhetőség, a tanfelügyelőségtől kilenc asztali számítógépet kapott az iskola, így ötödik osztálytól az összes tantermet ellátták, ezenkívül két interaktív táblát vásároltak, amelyeket a középiskola elméleti osztályaiban szereltek fel. Pályáztak a padok felújítására, amiben segített az önkormányzat is, így az osztályok többségében egyszemélyes padok vannak, de a többi teremben is meg tudták oldani, hogy másfél méternél is nagyobb legyen a diákok között a távolság, ugyanis a bútorokat, sőt a katedrát is eltávolították, hogy nagyobb legyen a hely. Az osztálylétszám legfeljebb 23, a nagyobb létszámúak a nagy termeket kapták, a két szakot tanuló osztályok a közös órákat egy nagy teremben, a szakórákat külön kisebb termekben tartják. 

A tanítás reggel egy időben kezdődik, a szüneteket viszont eltolták, így egyszerre kevesen tartózkodnak az udvaron. Minden szinten szolgálatos tanár ügyeli fel a mellékhelyiségeket, az osztálytermekben is biztosított szünet idején a felügyelet, az udvaron hasonlóképpen. 

Érdeklődésünkre az igazgató hozzátette, hogy külön iskolaorvosuk nincsen, s bár az újabb előírásokban nem szerepel, reggel minden diáknak megmérték a testhőmérsékletét. Mindhárom épületszárnyban van egy elkülönítő szoba, ha valamelyik diáknál a betegség tüneteit észlelik, a pedagógusok értesítik a szülőket, ha a diák már nagykorú, saját felelősségére a családorvosához fordul. Ha a szülőt nem tudják elérni, akkor fordulnak a sürgősségi ügyelethez.

Tegnap (hétfő) reggel a helyi rendőrség képviselői is jelen voltak a reggeli kezdéskor, egyikük az iskola, társa az óvoda bejáratánál, a bözödi iskolánál úgyszintén. Nyolc óra öt perckor zárják a kaput, és aki elkésett, az első szünet után mehet be, hogy ne zavarja a tanítást. 

Érdeklődésünkre az igazgató elmondta, hogy az iskolának 103 alkalmazottja van, akik közül 30-an iratkoztak fel védőoltásra, a 64 tanár közül 19-en. Hatot már beoltottak, a többieket, akik februárra voltak előjegyezve, áttették márciusra. Még a múlt évben hárman átestek a betegségen. Jelenleg az 5400 lakosból két bizonyítottan fertőzött személy van Erdőszentgyörgyön, ami 0,37 százalékot jelent. 

– A diákok örömmel mentek-e iskolába, milyen a hangulat?

– Egyelőre csendben vannak, még túlságosan is nagy csendben. 

Bekötött szájjal nehezebb zajongani – tehetnénk hozzá az igazgató szavaihoz, biztosak lévén abban, hogy idővel felbátorodnak, megjön a kedvük.