2020. november 30., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Orvosaink emlékezete 2.

Ezzel a címmel látott napvilágot a Studium–Prospero Alapítvány által fenntartott és működtetett marosvásárhelyi Studium Kiadó gondozásában ez év nyarán dr. Kiss Csekme Márta, Péterffy Attila és prof. dr. Péterffy Árpád kötete. Az alapítvány ügyvezető elnökének beköszöntő sorai után a szerző, dr. Kiss Csekme Márta, a fülszöveg írója, Bodolai Gyöngyi újságíró, illetve a lektor, Kiss Zsuzsánna ajánlja figyelmükbe a kiadványt.


Emlékápolás

„A Studium–Prospero Alapítvány 22 éve az állami magyar felsőoktatás háttérintézménye Marosvásárhelyen. Következetesen újszerű és fejlődést biztosító projektekkel rukkolunk elő, melyek a változást és mégis a megmaradást jelentik közösségünk számára (…)

2002-ben alapított könyvkiadónk felvállalja olyan munkák megjelentetését is, melyeknek elsődleges célja – a tudománynépszerűsítés és ismeretterjesztés mellett – az emlékápolás. A dr. Kiss Csekme Márta és szerzőtársai által összeállított, 2017-ben megjelent kiadványt követően, melynek adatgyűjtése 2016 decemberében zárult, s mely a marosvásárhelyi református temetőben nyugvó orvosainkat vette számba, nagy örömömre szolgál, hogy idén a római katolikus temető orvos-sírjait feltérképező, bemutató kötet is megjelenhetett. Az újabb számbavétel eredménye az a 2019 novemberéig elhunyt száznegyvenhárom orvos, akiknek szerteágazó munkásságáról, mindannyiunk számára tanulságos és iránymutató életútjáról olvashatunk. Sok szeretettel ajánlom e kötetet lapozásra valamennyi emlékező marosvásárhelyinek, marosvásárhelyi kötődésű érdeklődőnek” – dr. Vass Levente, az alapítvány ügyvezető elnöke és alapítója.

„Kedves olvasók!

Hetvenes éveim második felében, amikor már nem gyakoroltam orvosi hivatásomat, nagy fába vágtam a fejszémet. Hosszú családi gyász után két jó ismerősömmel, egyben rokonommal elhatároztuk, hogy felkeressük a református temetőben elhantolt orvosok sírjait, és az ő emlékükre egy életüket, pályájukat felidéző kötetet állítunk össze. Két év alatt elkészültünk az albummal. Ez a munka megerősített és újabbra sarkallt. Örültünk a hat hónap alatt három kiadást megért könyvünk sikerének, és nekiláttunk a római katolikus temető orvos-sírjainak a megkereséséhez, és az ott nyugvók életének és munkásságának felkutatásához. Kutatásainkat 2019 decemberében fejeztük be, éppen a koronavírus-járvány kezdetén. A nyár folyamán máris kézbe vehettük második albumunkat. Készülődtünk a könyv bemutatójára, eljuttattuk a kötelező példányokat a könyvtáraknak, az egyházközségeknek és egyetemeknek, a tiszteletpéldányokat pedig támogatóinknak. Sajnos sok érdeklődőnek nem jutott belőlük példány, a könyvben szereplő orvosok családjának sem az esetek többségében. Ezért a Studium Kiadóval elhatároztuk, hogy még nyomtattatunk száz darabot, és hozzávetőleg egy hónap leforgása alatt valamilyen formában be is mutatjuk a könyvet. Reméljük, hogy munkánk elnyeri az olvasók tetszését” – dr. Kiss Csekme Márta, a kötet szerzője.


Beváltott ígéret

A marosvásárhelyi református temető orvos-sírjai címmel megjelent könyv nyugalmazott, de a két kötet tanúsága szerint nagyon is aktív három szerzője, dr. Csekme Kiss Márta családorvos, dr. Péterffy Árpád szív- és mellkassebész professzor és Péterffy Attila távközlési mérnök eleget tett korábbi ígéretének. Segítőtársaik támogatásával ezúttal a marosvásárhelyi egykori Kálvária-sírkert, a katolikus temető orvosnyughelyeit vették számba. A gondozott sírok mellett az elhanyagoltakat is, amelyeket rendbe tettek, a lekopott feliratokat újrafestették, ahol nem volt sírkő, kopjafát állítottak, és mindenik sírról fénykép készült. Majd nem kevés kutatómunka nyomán az elhunytak életéről, munkásságáról is hosszabb-rövidebb bemutató szöveg került a fényképek mellé. A könyv végén egy melléklet is olvasható azokról a híres 18. századi orvosdoktorokról, akiknek sírját a szerzők nem találták meg, akik nem a katolikus temetőben nyugszanak, köztük a marosvásárhelyi orvostársadalom doyenjei, akik 2019-ben költöztek ki, illetve külföldről haza a református temetőbe – Bodolai Gyöngyi


Elhivatott gyógyítók, hírneves szaktekintélyek 

„Bizonyára nincs is olyan marosvásárhelyi ember, aki ne tudna kapásból elmesélni pár kerek történetet városunk legendás orvosairól. Mindannyian őrizzük, fényesen vagy fakón, emlékképeit egy-egy betegségnek és gyógyulásnak, műtétnek, kórházba futásnak, orvosi vizsgálatnak…Tudjuk, az orvosi vizsgálat egyik első lépése a kórelőzmények figyelembe vétele. Biztos diagnózis csak az anamnézis birtokában állítható fel. Az anamnézis görög szó, visszaemlékezést jelent. A visszaemlékezés bűvereje vezérelte könyvünk szerzőit is. Csekme Márta a református, majd a katolikus orvoselődjei életútját kutatta fel, Péterffy Attila az elhunyt orvosok sírjáról készített varázslatos fényképeket, Péterffy Árpád történelmi bevezető tanulmányokkal rótta le tiszteletét az erdélyi kisebbségi lét, illetve az orvossors hősei előtt. Igaz, Marosvásárhely még nem termett Nobel-díjas orvost, de számtalan elhivatott gyógyító és hírneves szaktekintély élt és dolgozott itt, zivataros századokban, nehéz és még nehezebb körülmények között, szépen, igaz emberséggel” – Kiss Zsuzsánna, a kötet lektora.

A kötet bemutatására a járványügyi helyzet és a korlátozások alakulása függvényében reményeink szerint novemberben sort keríthetünk, addig is bárki számára elérhető és megvásárolható a szerzőnél, dr. Kiss Csekme Mártánál. Igényléseiket a 0265 219 130-as telefonszámon jelezhetik. A kötetet szeretettel ajánljuk valamennyi emlékező narosvásárhelyinek, marosvásárhelyi kötődésű érdeklődőnek, különösen a római katolikus temetőben nyugvó orvosok hozzátartozóinak, családtagjainak!

Az Orvosaink emlékezete 2. A marosvásárhelyi római katolikus temető orvos-sírjai kötet megjelenése a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Nagy Zsolt, a Studium Kiadó felelős kiadója, a kötet szerkesztője