2022. január 19., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

485 diák kezd a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceumban

Napfényes udvaron 485 diák zsibongásával kezdődött el a 2021–2022-es tanév a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumban. Az ódon iskola udvarán bizalommal és reménységgel telve sorakoztak az előkészítősöktől a XI.-esekig tanítóik, osztályfőnökeik társaságában. A találkozás mindannyiuknak öröm, hiszen a járvány sokáig távol tartotta a gyermekeket az iskolától. A tanévet Tamási Zsolt igazgató nyitotta meg. 


 Fotók: Mezey SaroltaSohasem voltak ennyien 

Ennyi rákóczis diák még sohasem sorakozott a katolikus iskola udvarán. Induláskor, 2015-ben, 13 osztály kezdett, amikor 2018-ban újraindították az oktatást, 15 osztály volt, most már 18 osztály kezdi meg a tanévet az intézményben. Van egy hiányzó évfolyam, a XII. osztály, mert amikor újraindult az iskola, a IX. osztályosok számára a számítógépes elosztás már lejárt, IX. osztály nem indulhatott. Jövőtől teljes lesz a létszám, akkor 21 osztály kezdi az iskolát. 

A tanévnyitó ünnepség az előkészítősök virágfolyosó alatti bevonulásával kezdődött, majd Tamási Zsolt igazgató Jób szavait idézve kezdte beszédét. „A fában mindig marad még reménység: hogyha lenyesik is, új ágakat hajthat, zsenge hajtásai el nem maradhatnak.”

– A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum tanévnyitója az idén is különleges, mert sohasem voltunk még ennyien együtt. 18 osztály, 485 diák, 40 kolléga, szülők s minden jóakarónk. Évszázados múltunk során „ágainkat” sokszor nyesték le, vagy próbálták tőből kivágni iskolánkat. Egy dolgot viszont „a favágók” elfelejtettek: a fában mindig marad reménység, mert újra és újra új ágakat hajt. Ti és szüleitek lehet, hogy a médiából tudjátok, amit a nagyobb társaitok és szüleik maguk tapasztaltak: ezt az iskolát sokan nem akarták, sokan hitték azt, hogy új ágakat már nem hajthat.

De hajtott! Mert a hit és bizalom nem a múló földi erősségeken múlik.

Mert a hit és bizalom alapja, hogy minden reménységünk Krisztusból fakad. S elődjeinkhez hasonlóan mi is észre akarjuk venni, hogy vannak lehetőségek. S akarjuk, hogy a lehetőségekkel élni tudjunk. S akarjuk, hogy ezért tegyünk! Mert a mi lehetőségünk a kölcsönös bizalom, az egymásra támaszkodás, a hit, hogy tőlünk senki sem tudja elvenni az álmainkat. S így van, létezik – sokszori újraindulással – ez az iskola. Amely puszta létével, veletek, velünk együtt tudja és meri hirdetni, vállalni, hogy új ágakat hajtson – fogalmazott az igazgató. 

A legfontosabb a bizalom

– A Rákóczi nem csak egy iskola. Teszünk azért, hogy úgy legyünk együtt, hogy a tananyag mellett arra is figyeljünk: az iskola ennél nagyobb értéket képvisel. Mert tudatosan a keresztény gyökerekre támaszkodunk, ezekből a gyökerekből növekszünk, ezek a gyökerek táplálják azt az évszázados fát, amelyet hiába akarnak időnként lenyesni. S ez a fa nemcsak hajt, hanem gyümölcsöket is terem. A kölcsönös bizalom gyümölcsét, a tudás, a sikerek, az eredmények, a bölcsesség, a kitartás, a barátságok, a kapcsolatok, a megmaradás, a példamutatás, az öröm gyümölcsét. Bízzunk egymásban, tanár a diákban, diák a tanárban, szülő az iskolában, az iskola a Gondviselésben. S abban, hogy miénk a reménység! – fogalmazott Tamási Zsolt igazgató, aki elmondta, az oktatás szempontjából pozitívum, hogy a fertőzöttségi rátát 6 ezrelékes küszöbre emelték, így valószínűleg sokáig tudnak tantermi órákat tartani. Az online kihíváshoz mindenki rugalmasan alkalmazkodott, viszont az online oktatás nem tudja pótolni az iskola legfontosabb feladatát, a nevelést. A közösségépítő tevékenységek is nagyon hiányoztak, és remélik, hogy lesz lehetőség a hagyományos rendezvények – „összerázók”, gólyabálok stb. –, a közös tevékenységek megtartására. Hiszen ezek révén is többletet tudnak adni. Ezek visszavezetése az új tanév legnagyobb kihívása. 

Az iskolaigazgató jelezte, hogy az oktatáson és nevelésen kívül az iskolának lesznek más „kihívásai” is, bírósági tárgyalások, amelyek 2016 óta az iskola „kísérőjelenségei”. – A lényeg az, hogy mindenki jól érezze magát a tanév során az iskolában – mondta az igazgató. 

A tanévnyitó kedden misével folytatódik 

Az iskolakezdésen az Erdélyi Római Katolikus Státus igazgatótanácsának alelnöke, Balla Árpád atya is köszöntötte az egybegyűlteket, aki Márton Áron személyében példaképet állított a diákok elé. Márton Áronnak idén ünneplik születése 125. évfordulóját, aki püspökként mindig kiállt az iskola ügye mellett, áldozatot vállalva azért küzdött, hogy fenn tudjuk tartani azt az örökséget, ami ránk maradt. 

A tanévnyitón beszédet mondott és köszöntötte az egybegyűlteket Portik Vilmos, Marosvásárhely alpolgármestere, Kovács Mihály Levente, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke, Novák Csaba Zoltán szenátor, Molnár Miklós Csaba szülői bizottsági elnök, Urzică Liliana, a tanfelügyelőség képviselője, Cosma Mariana, a megyei rendőr-felügyelőség képviselője és Porkoláb Xénia, a diáktanács elnöke. 

Kedden a Veni Sancte szentmiséken folytatják a tanévnyitót, Isten áldását kérve az új tanévre, a diákságra és a pedagógusokra.