2021. április 11., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az online tér nem az, amihez évszázadokon át hozzászoktunk

Nehéz időszakot élünk, a járvány nemhogy csillapodna, újra erőre kapott, ismét sok a beteg. Az emberek türelme a végéhez közelít. Több mint egy éve a betegségtől való félelem, sok családban a gyász, a korlátozások írják felül az eddig megszokott életet. A járvány miatt le kellett mondani a közösségi, művelődési és egyházi életről, eseményekről, istentiszteletekről. Miután tavaly húsvétkor a karantén miatt üresek maradtak a templomok, idén a korántsem derűs helyzetben hogyan nézünk húsvét elébe? – kérdeztük Jakab Istvánt, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperesét.

– Reménykedem abban, hogy nem lesznek újabb, istentiszteleteket illető szigorítások, mert akkor kiszorulunk a templomból a templomudvarra, szabadtérre. Nem is akarok arra gondolni, hogy egy újabb húsvétot úgy kell megélnünk, hogy távol vagyunk a közösségtől és Isten házától, hogy be kelljen zárni a templomot! Ha mégis lesznek szigorítások, a templom udvarán veszünk részt az istentiszteleten. Udvarfalván – ahol a lelkészi szolgálatot végzem – ezt könnyen meg lehet oldani, itt egy nagy és négy kisebb sátrat állítunk fel. Tavaly is, miután már lehetett, így zajlottak az istentiszteletek. Most is erre számíthatunk. Az egyházmegyében az egyházközségek nagy része ugyanígy oldja meg. A mezőségi kicsi gyülekezetekben, ahol kevesebben vannak, a templomban is megtartható az istentisztelet. Tavaly húsvétkor teljes lezárás volt, online közvetítették a húsvéti istentiszteleteket, a gyülekezetek így kapcsolódhattak be az igehirdetésbe, de a hívek nem vehettek részt személyesen! Persze, az online közvetítés nagy segítség volt. Sohasem gondoltam volna, hogy hálát adok Istennek azért, hogy van Facebook, meg YouTube, meg egyebek… Nagyon nagy segítség volt, hogy legalább online térben együtt lehettünk. De ez nem az, amihez hozzászoktunk, amit évszázadok óta gyakorlunk. A személyes találkozást, a közösségi együttlétet nem pótolja semmi! – fogalmazott Jakab István esperes.


Ha vásárolni lehet, egy órára a templomba is el lehet menni!

– A tavaly a rossz hírek, a betegségek mellett az a tény, hogy két hónapig csak online istentiszteletet tarthattunk, nagyon megviselt. De túléltük. A lelkipásztorainknak a 70 százaléka átesett a fertőzésen, s azt hiszem, a híveink jelentős része is. Udvarfalván nem volt olyan sok megbetegedés, jelenleg nem is tudok senkiről, aki beteg lenne. Magyarországon szigorítottak, teljesen bezárták a templomokat, bízunk abban, hogy nálunk ez nem következik be. Nem vagyunk vírustagadók, szembenézünk a problémákkal, igyekeztünk minden óvintézkedést betartani. Nem volt feszültség amiatt, hogy maszkot kell viselni. Vásárolni el kell menni, szerintem templomba is el lehet menni egy órára! Ha másképp nem, akkor szabadtéri istentiszteletre! Amíg nem lehetett szabadtéren istentiszteletet tartani, Udvarfalván vasárnaponként három szertartás volt, a gyülekezetet utcánként osztottuk be, hogy aki akar, tudjon ott lenni! Ugyanis egy időben hozzávetőlegesen csak 60-an lehettünk a templomban. Virágvasárnap megtartottuk a konfirmációt, négyen konfirmáltak, nem volt nagy tömeg, mint máskor, de így is a gyülekezet fele kint volt az udvaron.


Megtörténhet, hogy szabadtéri istentiszteletek lesznek

– A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság által közzétett táblázat szerint a Maros-Mezőségi Egyházmegyéhez tartozó települések közül március 30-án három település is vörös besorolásba került: Marosvásárhely, Marosszentanna és Marosszentkirály. Itt a pozitív esetek száma 3 és 4 ezrelék között mozog. 

– Marosvásárhelyen öt gyülekezet tartozik a Maros-Mezőségi Egyházmegyéhez: a meggyesfalvi, az alsóvárosi, a Szabadság utcai, a Szabadi úti és a felsővárosi. Tekintettel arra, hogy az esetszám napról napra változhat, megtörténhet, hogy itt csak szabadtéri istentiszteleteket tarthatnak. Remélem, lesz annyi bölcsesség a kormányban, hogy az istentiszteleteket nem tiltja be, erről már magas szintű döntés született. 


Városon nagyobb a lemorzsolódás

– Hogyan értékeli, az elmúlt évben tapasztalható volt-e lemorzsolódás a gyülekezetekben?

– A városi gyülekezetekben a korábbiakhoz viszonyítva van egy 40-45 százalékos lemorzsolódás a templomba járók számát illetően. Kis gyülekezetekben ez a jelenség szinte nem tapasztalható, a közepes, illetve a nagy gyülekezetekben nagyon változó a helyzet. Többnyire attól függ, hogy tavaly hogyan tudták megoldani a szabadtéri istentiszteletek megszervezését. Ott, ahol rendezett, nagy templomudvar van, ahol be lehetett tartani a távolságot, nincs lemorzsolódás. Ilyen például a legnagyobb gyülekezetünk, a mezőpaniti, vagy a mezőbergenyei is, ahol a kinti istentiszteletet meg lehetett oldani. Ott sem volt lemorzsolódás, ahol vasárnaponként több szertartást tartottak, viszont ott, ahol ezt nem sikerült megoldani, a hívek körülbelül 10 százaléka maradozott ki. De vannak olyanok hívek is, akik ebben a nehéz időszakban kezdtek el rendszeresen templomba járni. Úgy látom, hogy ahol első perctől komolyan vette a lelkész és a presbitérium az óvintézkedéseket, nem tiltakoztak a maszk és a távolságtartás ellen, az biztonságot adott a gyülekezetnek. Ahol azt mondta a presbitérium, hogy nem kell maszk, nincs veszély, folyjon minden tovább, ahogy eddig, egy-két hónap elteltével a hívek egy része elmaradozott, mert úgy érezték, hogy nincsenek biztonságban. Én úgy gondolom, hogy a járványhelyzetben az egyháznak felelősen és felelősséggel kell viszonyulnia az előírásokhoz. Adja Isten, hogy közösségeinkben ne legyenek betegek sem húsvétkor, sem azután! – fogalmazott az esperes.