2020. szeptember 21., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Máris nagy az érdeklődés

Múlt héten tartotta első tagfelvételi ülését a nemrég megalakult Nyárád Mezőgazdasági Szövetkezet. Az alapítók elismerték: egy kissé kényszerhelyzet eredménye volt ez a lépés, de tartalommal fogják megtölteni.

Múlt héten Nyárádszeredában találkoztak azok a Maros megyei gazdák, akik érdeklődésüket fejezték ki az új mezőgazdasági társulás iránt. A szervezetet az elmúlt két hónap munkájának eredményeként jegyeztették be a 2004. évi 566-os törvény alapján, az alapításhoz szükséges tőkét – egyenként kétezer lejt – magánszemélyként adták össze Tóth Sándor nyárádszeredai, Karácsony Károly nyárádgálfalvi, Balogh István csíkfalvi, Benedekfi Csaba székelyberei és Ozsváth István nyárádmagyarósi elöljárók. A bejegyzett szervezetet egyelőre Tóth Sándor vezeti, aki szerint az önkormányzatok segíteni szeretnék a szövetkezetet, annak pedig lábra kell állnia, amihez viszont szükséges a tagság és hamarosan egy vezető csapat is.

A szövetkezeteknek jövőjük van, és a támogatások lehívásában hagsúlyos szerepük lehet – mondották a felszólalók
 Fotó: Gligor Róbert László


A nagyszámú érdeklődőre való tekintettel a tervezett egyalkalmas tagfelvétel ötnapossá bővült, így a szövetkezetbe a múlt hét folyamán mintegy 150 személy lépett be 300 lej befizetése mellett. A további tagfelvételekre évente kétszer kerül sor, de a következőkben már 600 lej a belépési díj. Aki a szövetkezetből egyszer kilépett, nincs visszatérési lehetősége. Az új társulás nem termelő, hanem főleg érdekképviseleti és értékesítő jellegű.

Össze kell fogni

Tóth Sándor elismerte: kissé kényszerhelyzet szülte a szövetkezet létrehozását. Amikor a Pro Economica Alapítvány a székelyföldi gazdaságfejlesztési program keretében meghirdette a gazdák számára a 15 ezer euró értékű támogatási pályázatait, az elbíráláskor pluszpontokat szerezhettek azok a gazdák, akik valamely szövetkezetnek a tagjai. Most, amikor a nyerteseknek alá kell írniuk a támogatási szerződést, fel kell mutatniuk a tagsági igazolást, ebben is segíti őket a szövetkezet. Azonban az elöljáró meg van győződve, hogy tovább kell lépni, és tartalmat kell adni a létrehozott formának. Még nem tudni, hogy a 2021-2027-es európai fejlesztési ciklusban hogyan osztják le a mezőgazdasági támogatásokat, de arra lehet következtetni, hogy a szövetkezetek kapnak nagyobb hangsúlyt. Ezt erősítette meg Szabó Árpád, a Székely Gazdaszervezetek Szövetségének alelnöke is, hozzátéve, hogy Nyugat-Európában már kevés az olyan gazda, aki ne lenne tagja legalább egy szövetkezetnek. A kérdést komolyan meg kell fontolni, mert előrelépést csak szövetkezet révén lehet elérni – mondta.

Az ülésen részt vett a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója is, aki aláhúzta: össze kell fogni az érdekek érvényesítéséért. Kis értékű támogatásaival az alapítvány technológiát, s mellette hitet is ad a székelyföldi gazdáknak, hogy érdemes mezőgazdasággal foglalkozni, ugyanakkor támogatják a felvásárlási egységeket is, hogy azok a támogatott ötezer gazda számára piacot teremtsenek. Ezért a termékfeldolgozáshoz kapcsolódó nagyberuházások során a 66 pályázatból hét szövetkezet is támogatást nyert fejlesztésre. Az is szinte biztos, hogy a következő európai fejlesztési ciklusban a szövetkezeteknek van nagy esélyük kistérségi támogatások lehívására is – fejtette ki Kozma Mónika. 

Öt nap alatt mintegy 150 gazda iratkozott be a szervezetbe 


Közlednek a határidők

A székelyföldi gazdaságfejlesztési programban kiírt kis értékű mezőgazdasági pályázatok nyomán mintegy ötezer gazdával kötnek támogatási szerződést, az elsők aláírása már a napokban várható, és akár kistérségenként is sor kerülhet ilyen jellegű találkozókra – derült ki a beszélgetésen. Csak azokat a pályázókat utasította el az alapítvány, amelyek nem feleltek meg a jogosultsági szempontoknak, de így is több mint 300 fellebbezés volt, még nyertes pályázóktól is. Ezeket a múlt héten felülbírálták, így a nyertesek megkapják az értesítést a szerződés aláírásának időpontjáról, helyszínéről. A nyerteseknek szerződést kell kötniük a pályázatban megjelölt beszállító céggel, át kell utalniuk a cégnek a vállalt önrészt, majd a mindezekről szóló bizonylatokat fell kell tölteniük az online pályázati rendszerbe. Amint ezek a rendszerben megjelennek, az alapítvány egy-két héten belül átutalja a megítélt támogatást a kiválasztott beszállítónak. Kozma Mónika figyelmeztette a gazdákat, hogy ezeknek a lépéseknek december 31-ig meg kell történniük. Mivel a pályázatok eredményeivel jövő év június 30-áig el kell számolniuk, a gazdáknak figyelniük kell arra, hogy olyan szerződést kössenek, amely kötelezi a beszállítót, hogy legkésőbb áprilisig átadhassa számukra a megvásárolt mezőgazdasági erőgépeket, kapcsolódó felszereléseket vagy termelési technológiákat. Ha egy beszállító nem hajlandó kiszolgálni a nyertes pályázót, annak joga van más beszállítóval szerződést kötni. Továbbá a Pro Economica igazgatója elképzelhetetlennek tartja, hogy a Székelyföldön megtörténjen, hogy a beszállító visszaél a pályázók bizalmával, és az általa kibocsátott árajánlatot meghaladó összegért akarja leszállítani a technológiát.