2021. január 28., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

a Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról

MAROS MEGYEI TANÁCS – ELNÖK


A Maros Megyei Tanács elnöke,

tekintettel a járványügyi helyzetre, valamint a 55/2020. sz. törvény előírásaira, amely a COVID–19-világjárvány hatásainak megelőzését és leküzdését célzó intézkedésekről rendelkezik, továbbá a 394/2020. sz. kormányhatározattal bevezetett veszélyhelyzetre, amelyet a 967/2020. sz. kormányhatározattal november 14-től meghosszabbítottak, és amely a veszélyhelyzet idejére szóló intézkedésekről rendelkezik,

mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket hozni, amelyek biztosítják, hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon, az előírt egészségügyi szabályok betartásával, 


az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (2) bekezdése, 179. cikkelye, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, (4) bekezdésével, (5) bekezdésének a), a^1) és a^2) pontjaival, a 135. cikkely, valamint a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján


elrendeli:

1. cikkely: (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre 2020. november 26-án 13 órára, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.

(2) A soros ülés napirendtervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.

3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.


Péter Ferenc                                                                                                       Ellenjegyzi

ELNÖK                                                                                                                Paul Cosma

                                                                                                                             FŐJEGYZŐ


A Maros Megyei Tanács elnöke 2020.11.20./475. sz. rendeletének melléklete


A Maros Megyei Tanács november 26-i soros ülésének

NAPIRENDTERVEZETE

1. Azoknak a megyei tanácsosoknak az eskütétele, akik a 2020. szeptember 27-i önkormányzati választások jelöltlistáján póttagokként szerepeltek, és akiknek a mandátumát a Maros Megyei Bíróság érvényesítette. 

2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020. 11. 05/158. sz. határozata 3. mellékletének módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács szakbizottságainak a megszervezésére vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet Maros megye 2020. évi költségvetésének kiigazításáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a 2020. szeptember 30-i, Maros megye konszolidált általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet a mezőgazdasági termékek árának megállapításáról a 2021-es évre, a törvény előírásainak megfelelően, a természetben megállapított haszonbér lejben történő felbecsülése érdekében;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020/34. sz. határozatának módosításáról, amely a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. 2020. évi bevételeire és kiadásaira, valamint a működtetésre kapott állami támogatás jóváhagyására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalatot érintő egyes pénzügyi intézkedésekről;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a Nyárádszereda városhoz tartozó Székelytompa településen levő 70/A sz. alatti ingatlan megvásárlásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó, Segesvár, Margaréta utca 16. sz. alatti ingatlan elkülönítéséről, amely a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság ügykezelésében van;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Marosvásárhely, 1918. December 1. út 24–26. sz. alatti ingatlanban a 103. sz., orvosi rendelőnek használt helyiségre vonatkozó intézkedések meghozataláról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet a Marosvásárhely, Horea utca 24. sz. alatti ingatlan helyrajzi és kataszteri adatainak aktualizálására irányuló intézkedések jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet a 142A számú, Vámosgálfalva – Szászbogács – Szeben megye határa megyei útnak a kataszteri és ingatlan-nyilvántartó rendszerbe való beiktatására irányuló egyes intézkedések meghozataláról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet a kerelőszentpáli hulladéklerakó területéhez tartozó egyes ingatlanok összevonásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020.07.30./114. sz. határozata 1. mellékletének kiegészítéséről, amely a tanács megyei közérdekű, kulturális és társadalmi tevékenységének megszervezésében, lebonyolításában és finanszírozásában való részvételének jóváhagyására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács, a Maros Ecolect Kistérségi Fejlesztési Egyesület és a Környezetvédelmi Alap igazgatósága közötti partnerség jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

16. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság részvételének jóváhagyásáról partnerként a „VIP – PLUS önkéntesség – kezdeményezés – professzionalizmus a kiszolgáltatott közösségekből származó gyermekeknek szánt napközi szolgáltatások minőségének javítása érdekében” elnevezésű projekt kivitelezéséről;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

17. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér vezetőtanácsába egy nem ügyvezető igazgatónak a kinevezéséről az auditáló bizottságba;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

18. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ügykezelését biztosító egyes intézkedésekről;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

19. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 2019/7. sz. határozata 2. mellékletének módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseiről rendelkezik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

20. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 2014.09.08./138. sz. határozatának módosításáról és kiegészítéséről, amely a Maros Megyei Múzeum szervezési felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

21. Határozattervezet a „Maros Megyei Klinikai Kórház – a Tüdőgyógyászati Klinika udvarának kiépítése” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

22. Határozattervezet a „Maros Megyei Klinikai Kórház – az I-es Fertőzőklinika udvarának kiépítése” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

23. Határozattervezet a „Maros Megyei Klinikai Kórház – a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika udvarának kiépítése” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

24. Határozattervezet „A 153E számú út kiszélesítése, 15-ös számú országút – Marosbogát – DALI fázis” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

25. Határozattervezet „A 136-os számú megyei út egy szakaszának leaszfaltozása, Erdőszentgyörgy – Bözöd – Hargita megye határa – DALI fázis” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

26. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.


Péter Ferenc

ELNÖK