2021. január 28., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Támogatás krónikus beteg és sajátos igényű gyermekek foglalkoztatására

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány meghirdette a 12. Gyermekgyógyító Programot, amely olyan civil szervezeteknek nyújt támogatást, amelyek krónikus betegségekben szenvedő vagy sajátos igényű gyermekek részére biztosítanak emocionális terápiás foglalkozásokat vagy pszichoszociális beavatkozásokat.

A pályázatokat online lehet benyújtani 2020. december 2-ig a www.kozossegert.ro honlapon. A program támogatási alapja 400.000 lej, egy civil szervezet legtöbb 25.000 lej támogatásban részesülhet előfinanszírozás formájában, amelyet 2021. február–augusztus között megvalósítandó pályázatra fordíthat. A 12. kiírás 400.000 lejes támogatási alapjával együtt a program tizenkét éve során a támogatások összértéke eléri a 4 millió lejt. Az elmúlt 11 év alatt 3,6 millió lejjel támogatott 209 pályázat révén több mint 11.500 gyermek számára biztosítottak terápiás foglalkozásokat.

Az új kiírás online meghirdetésén az előző évben nyertes egyesületek ismertették a 2019. december és 2020. október között megvalósított pályázatok eredményeit. A szakemberek megosztották az év folyamán szerzett tapasztalataikat; a bemutatókban kitértek a járványügyi helyzet miatt bevezetett korlátozások tevékenységükre gyakorolt hatásaira, a pályázatokban eszközölt változtatásokra, valamint a munkájukban alkalmazott sajátos megoldásokra.

A 2019-ben támogatott tizennyolc egyesület közül hétnek sikerült befejeznie pályázatát, másik hét pedig a megvalósítás különböző szakaszaiban tart, módszereiket és eszközeiket a korlátozások szabta keretekhez igazítják, illetve az új helyzettel összeillő lehetőségek felkutatásán dolgoznak. Két terápiás tábor megrendezését elhalasztották, másik két pályázatot pedig átszerveznek. Az elmúlt tizenegy hónap folyamán a befejezett és a folyamatban levő pályázatok keretében több mint ötszáz sajátos igényű gyermek részesült művészetterápiás foglalkozásokban – zeneterápia és asszisztív technológiákkal alkalmazott zeneterápia, Phronetic művészetterápia, kombinált művészetterápia (rajz, festészet, modellezés, kollázs), tánc, mozgás és szerepjátékok; állatasszisztált terápiákban; emocionális terápiákban – színjátszás és álarckészítés, meseterápia.

„Az év elején kirobbant járvány példátlan helyzetet teremtett, és rendkívüli kihívások elé állított mindannyiunkat. Megnehezítette az amúgy is nehézségekkel küszködő, krónikus betegségekben szenvedő és fogyatékkal élő gyermekek és családjaik mindennapjait is. Az érdekükben alkalmazott eljárások megfelelő újragondolására volt szükség, a programban támogatott egyesületek munkatársai pedig szakszerűen válaszoltak erre a kihívásra, és hatékonyan alkalmazkodtak az új helyzethez. A MOL Románia továbbra is támogatja azokat a szervezeteket, amelyek munkájuk révén pozitív változásokat idéznek elő a gyermekek életében” – nyilatkozta Camelia Ene, a MOL Románia ügyvezető igazgatója.

A járványügyi helyzet dacára a MOL Románia továbbra is a közösségek megbízható partnere marad, és támogatja a sérülékeny csoportok érdekében folytatott szociális felelősségvállalású programokat. A MOL Gyermekgyógyító Programot A Közösségért Alapítvány szervezi, az anyagi alapokat pedig a MOL Románia biztosítja. A program tájékoztatója elérhető a www.kozossegert.ro és a www.molromania.ro honlapokon. Regisztrálni és pályázni a www.kozossegert.ro honlapon lehet – tájékoztatott Felméri Erzsébet, a MOL Románia CSR, és PR-koordinátora és András Imre, A Közösségért Alapítvány ügyvezetője.