2022. május 18., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Hiánypótló szolgáltatás

Nagy igény mutatkozik az iskolások körében az egészségnevelésre, a prevenciós foglalkozásokra. A marosvásárhelyi Szent Balázs Alapítvány képzett önkéntesek révén életmód-, szexuális prevenciós, elsősegélynyújtási oktatást biztosít azokban a tanintézetekben, osztályokban, ahonnan erre felkérés érkezik. A lassan egy évtizede zajló program keretében a főleg orvostanhallgatókból álló jelentkezőket interaktív kortársoktatásra készítik fel, képezik ki, hogy prevenciós órákat tarthassanak közép- és általános iskolákban az egészséges táplálkozásról, a testmozgásról, a szexuális nevelésről, az újraélesztésről. Az interaktív, gyakorlatias órák igazi élményt jelentenek a diákok számára, és örvendetes, hogy nemcsak városi, hanem vidéki tanintézetek is érdeklődnek a foglalkozások iránt.

Dr. Szabó Mónika belgyógyász, diabetológus főorvos, a Szent Balázs Alapítvány elnöke elmondta: az alapítvány a ’90-es években jött létre, szakorvosok alapították, mivel úgy gondolták, szükség van egy hiánypótló szolgáltatásokat nyújtó orvosi alapítványra. A kilencvenes években a tevékenységeknek a célcsoportját maguk a szakorvosok képezték, akkoriban továbbképzéssel foglalkozott az alapítvány (ugyanis erre akkor nem volt annyi lehetőség, mint ma), segélygyógyszerek, műszerek célba juttatása, Bálint csoport működtetése stb. volt a feladat. Később azonban, a 2006–2008-as évek táján, amint változtak az igények, az orvosképzés hiátusainak pótlását tűzte ki célul a szervezet, ezen belül az orvostanhallgatók érzékenyítését a holisztikus medikális szemlélet irányába, és ennek részeként szervezte meg bevonásukat a köz szolgálatát biztosító tevékenységekbe. – Ugyanakkor egyre egyértelműbbé vált, hogy a 21. század medicinája tulajdonképpen a megelőzés medicinája kellene hogy legyen, mivel népbetegségszintűvé váltak az anyagcsere-betegségek és ezeknek a szövődményei. A kezelésük sokszor nehézkés, költséges és nem hatékony. A megelőzés elsősorban a egészséges életmód, életszemlélet kialakítása útján történhet, ezt pedig fiatal-, illetve gyerekkorban kell elkezdeni, mert később már az életmód szokásokká rögzül. Ugyanakkor az elmúlt tizen-, huszonévben egyre inkább teret nyert az úgynevezett kortársoktatás mint pedagógiai módszer, vagyis az a szemlélet, hogy igazából a célcsoporthoz korban közelálló személyek sokkal jobban tudják befolyásolni azoknak a gondolkodását, akikhez szólnak, mint tegyük fel az egy generációval idősebbek. A Szent Balázs Alapítvány kb. 2012-től, mintegy kilenc éve kezdte el egészségnevelő tevékenységét a kortársoktatás módszerével. Az oktatási programot orvostanhallgatóknak és asszisztensképzős diákoknak, illetve az utóbbi években a Sapientia Egyetem közegészségügy szakára járó hallgatóknak hirdettük meg.


Kezdetben főként az egészséges életmódra fektettünk hangsúlyt, illetve a drogprevencióra, majd a képzési tematikába bevettük a szexuális nevelést is, illetve az alapszintű életmentést, idéntől pedig az elsősegélynyújtást is beiktattuk a programba. A képzés lényege, hogy azonkívül, hogy egy megtanulandó ismeretanyagot bocsátunk az orvostanhallgatók rendelkezésére, főként a módszertani felkészítésre fektetjük a hangsúlyt, ugyanis a kortársoktatás mellett hiszünk abban, hogy az interaktív órákon elhangzottak nagyobb hatással vannak a gyerekekre, fiatalokra, jobban eljut hozzájuk az üzenet. Az évek során csiszolódtak a módszereink, és örömmel tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az igény ezen egészségnevelő órák iránt. Gyakran azzal a gonddal küszködünk, hogy nagyon sok a felkérés, és nincsen elegendő önkéntesünk, akik ezeket a foglalkozásokat megtartsák. Az egészséges életmód keretében a mozgás jelentőségére fektetünk kiemelt hangsúlyt, illetve a táplálkozáson belül az egészséges táplálkozási szokások kialakításában próbálunk segítséget nyújtani, nem a tiltásokra fókuszálunk. 

A szexuális nevelés többrétű téma, sokat beszélünk például a HPV elleni oltásról, mivel ennek az elutasítása komoly következményekkel járhat, illetve a serdülőkori változások, a szexuális úton terjedő betegségek és ezek megelőzése is szóba kerül a foglalkozások során, emellett a helyes szexuális magatartásról, a nemiséggel kapcsolatos kérdésekről, a menstruációról, az abortuszról és annak a lehetséges következményeiről is beszélgetnek a diákokkal az erre képzett önkénteseink – ismertette dióhéjban a Szent Balázs Alapítvány prevenciós programjait dr. Szabó Mónika.

Mint mondta, a prevenciós foglalkozásokkal most már minden korosztályhoz eljutnak, ugyanis míg kezdetben a 9–12. osztályosokat célozták meg, ma már vannak foglalkozásaik alsóbb osztályokban, még elemi iskolában is. Természetesen mindig az adott életkornak megfelelő információkat juttatnak el a gyerekekhez. Mindegyik témakörben kidolgoztak egy életkor-specifikus információs anyagot, illetve módszertant, és ezzel próbálják elérni a kisebb-nagyobb gyerekeket.


Érdeklődésünkre az alapítvány elnöke elmondta, különösen a szexuális prevenciót fogadják szívesen a hozzájuk forduló pedagógusok, ugyanis erről a témáról általában mindenkinek nehezére esik beszélni, nemcsak a korkülönbség, hanem a viszonyrendszer miatt is. Fontos szempont ugyanakkor, hogy az alapítvány képzett önkéntesei ebben a témában sok olyan információval tudnak szolgálni, ami szakspecifikus, hiszen míg az egészséges életmódról mindenki rendelkezik bizonyos mennyiségű információval, a szexuális egészség terén rengeteg dolog van, amit csak egy erre képzett szakember tud hatékonyan átadni. A szexuális prevenció mellett nagy sikernek örvendett az alapszintű újraélesztési program is, ami szintén egy jól koreografált képzés, sok benne az interaktív elem, és örvendetes, hogy már mintegy háromszáz diáknak sikerült megtanítani, mi a teendő abban az esetben, ha valaki rosszul lesz, összeesik mellettük. Az újraélesztés egy gyakorlaton alapuló program, bábuk használatával zajlott a felkészítés, ezért most, a járványhelyzet miatt ezt a programot szüneteltetni kellett. Az egészségre nevelés keretében szakorvosok felügyelete mellett az oktató orvostanhallgatók „prevenciós” mese- könyvet is írtak kisiskolások számára (amit a Bolyai líceum diákjai illusztráltak).

Dr. Szabó Mónika szerint évente nagyon változik az egészségnevelő programokba bekapcsolódó hallgatók száma, az első évben, amikor még nagyon újdonságnak számított, mintegy kilencvenen jöttek el a képzésre, ebből azonban elég kevesen vállalták utólag a konkrét munkát, azaz, hogy prevenciós tevékenységeket tartsanak az iskolákban.

Több száz önkéntessel dolgozott együtt mostanáig az alapítvány, közülük kimondottan a prevenció terén foglalkoztatottak száma eddig negyven-ötven körül van. Az évek során több ezer iskoláshoz sikerült eljuttatni az egészségnevelő foglalkoztatásokat. Az alapítvány önkéntesei rendszeresen járnak a Bolyai, az Elektromaros, a Traian Vuia, valamint a Művészeti Szaklíceumba, de jártak már Mezőpanitban, Erdőszentgyörgyön, Segesváron, Szászrégenben, valamint Udvarhely melletti falvakban is. A munka az adott tanintézettel kötött szerződés alapján történik, a gyerekek szülői beleegyezéssel vesznek részt a programokon. A tapasztalat az, hogy városon és vidéken egyaránt nagyon nyitottak az iskolák az egészségnevelési programra. Dr. Szabó Mónika arra biztatta a vidéki pedagógusokat is, hogy vegyék fel a kapcsolatot az alapítvánnyal, amennyiben szeretnék, hogy diákjaik interaktív foglalkozásokon hozzájussanak az egyes témákban az életkor-specifikus információkhoz.

Fotók: Szent Balázs Alapítvány