2022. július 6., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

MAROS MEGYEI TANÁCS

A Maros Megyei Tanács 2022. 06. 15-én versenyvizsgát szervez toborzás útján a Maros Megyei Tanács szakapparátusa, a Műszaki Igazgatóság – Adminisztratív Beavatkozási Szolgálat keretében az alábbi szerződéses állások betöltésére:


1. – szakképzett munkás, I. fokozat (munkagépkezelő – traktorista) – 1 állás;

2. – szakképzett munkás, II. fokozat (munkagépkezelő – különféle munkagépek) – 1 állás;

3. – szakképzett munkás, III. fokozat – 1 állás;

4. – szakképzetlen munkás. I. fokozat – 1 állás.


Általános követelmények:

Egy betöltetlen állást elfoglalhat az a személy, aki teljesíti a következő feltételeket:

a) román állampolgár, az Európai Unió más tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államnak az állampolgára, és romániai lakhellyel rendelkezik;

b) ismeri az írott és beszélt román nyelvet;

c) életkora (alsó korhatár) megfelel a törvényes előírásoknak;

d) teljes cselekvőképességgel rendelkezik;

e) az egészségi állapota megfelel az állásnak, amelyre jelentkezik, ezt a családorvos vagy az erre jogosult egészségügyi egységek által kiadott egészségügyi igazolások alapján bizonyítja;

f) teljesíti a tanulmányi (és esetenként a szolgálati időre vonatkozó) feltételeket vagy más sajátos elvárásokat a meghirdetett állásnak a követelményei szerint;

g) nem volt elítélve jogerősen az emberiség ellen, az állam és a hatóságok ellen elkövetett, szolgálati vagy a szolgálattal kapcsolatos, az igazságszolgáltatást akadályozó, hamisítási vagy korrupciós bűncselekményért vagy szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amely inkompatibilissá teszi a tisztség gyakorlásával, kivéve ha rehabilitálták. 


Az I. fokozatú szakképzett munkás (munkagépkezelő – traktorista) állás sajátos követelményei:

– középfokú és/vagy általános iskolai végzettség;

– B, CE/Tr kategóriájú gépjárművezetői engedély;

– szakmában eltöltött szolgálati idő: minimum 9 év;


A II. fokozatú, szakképzett munkás (munkagép kezelő – különféle gépek) állás sajátos követelményei:

– középfokú és/vagy általános iskolai végzettség;

– B, C, CE kategóriájú gépjárművezetői engedély;

– szakmában eltöltött szolgálati idő: minimum 6 év;


A III. fokozatú szakképzett munkás állás sajátos követelményei:

– középfokú és/vagy általános iskolai végzettség;

– képesítő tanfolyam: építőipari mázoló/kivitelező/dolgozó;

– szakmában eltöltött szolgálati idő: minimum 3 év.


Az I. fokozatú szakképzetlen munkás állás sajátos követelményei:

– középfokú és/vagy általános iskolai végzettség;

– szolgálati idő: minimum 3 év.


A versenyvizsga lebonyolítása:

A versenyvizsga gyakorlati próbából és interjúból áll.

A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén kerül sor. 

A gyakorlati próba 2022. június 15-én 11 órától lesz, a vizsgáztató bizottság által meghatározott terv alapján, amely a következő értékelési kritériumokat foglalja magába:

a) alkalmazkodóképesség;

b) a nehéz helyzetek kezelési képessége;

c) a gyakorlati követelmények megvalósításában való jártasság és adottság;

d) kommunikációs készség;

e) a gyakorlati próbán való helytállás (a munkaeszközök megfelelő használata).

Az interjúra a gyakorlati próba dátumától számított 4 munkanapon belül kerül sor.

Az interjú dátumát, időpontját és helyét a gyakorlati próba eredményeinek a kifüggesztésével egy időben teszik közzé. 

Az iratokat 2022. június 6-ig lehet benyújtani.

A versenyvizsgára jelentkezők irataikat a Maros Megyei Tanács székhelyén – Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. – nyújthatják be, kapcsolattartó: Lucian Petruţa-Oroian, a humánerőforrás-osztály tanácsadója, telefon: 0372-651-236, fax: 0372-651-236, e-mail: petruta.lucian@cjmures.ro. 

A versenyvizsgára való beiratkozáskor a jelentkezők benyújtanak egy versenyvizsgadossziét, amely a következő dokumentumokat kell tartalmazza:

a) a versenyvizsgára való jelentkezési kérvény, a szervező közintézménynek a vezetőjéhez címezve;

b) a személyazonossági iratnak vagy esetenként bármely, a személyazonosságot igazoló dokumentumnak a másolata;

c) a tanulmányi végzettséget igazoló okiratoknak és más szakosodásokat igazoló iratnak a másolatai, valamint a közintézmény által kért, az állásnak a sajátos feltételei teljesítését igazoló dokumentumoknak a másolatai;

d) a munkakönyvet vagy esetenként a szakmában eltöltött szolgálati időt bizonyító igazolások, másolatok;

e) erkölcsi bizonyítvány vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy nincs büntetett előélete, amely összeférhetetlenné tenné a betöltendő állással;

f) orvosi igazolás, amely igazolja a megfelelő egészségi állapotot, legtöbb 6 hónappal a versenyvizsga előtt volt kibocsátva a jelentkező családorvosa vagy az illetékes egészségügyi egységek által;

g) önéletrajz.

Az egészségi állapotot igazoló bizonyítvány tartalmazza olvashatóan a dokumentum számát, a dátumot, a kibocsátónak a nevét és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott szabványos formátumban.

Az a jelentkező, aki a saját felelősségére tett nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, köteles kiegészíteni a dossziéját az erkölcsi bizonyítványnak az eredeti példányával, legkésőbb az első versenypróba dátumáig.

A b) –d) pontok által előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni, a másolataikkal való összehasonlítás végett.


Péter Ferenc                                                                                    Paul Cosma

ELNÖK                                                                                             FŐJEGYZŐ