2019. május 27., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Szerdán az anyanyelvből megtartott vizsgával

befejeződött a kisérettségi próbája. 

Kedden matematikából adtak számot felkészültségükről a hetedikes és nyolcadikos tanulók. A matematikavizsgán a 4.683 hetedikes diákból 432-en hiányoztak, a 4.544 nyolcadikosból 364-en. A magyarnyelv-vizsgán az 1.604 hetedikesből 170-en maradtak távol, az 1577 nyolcadikosból 158-an. 

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban 32 hetedikes és 33 nyolcadikos tanuló adott számot matematikai felkészültségéről – tájékozatott Mátéfi István igazgató, matematikatanár. A tételek közepes nehézségűek, a diákok számára „hozzáférhetőek” voltak, terjedelmük miatt viszont nehéz volt a két óra alatt megoldani valamennyit – mondták el véleményüket a Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola igazgatói. A tanintézményből a két tagozaton összesen 81-en próbavizsgáztak, állandó hiányzó nem volt. 

Hetedik osztályban Misimókus (Tersánszky Józsi Jenő) történetéből kiindulva kellett válaszolni a kérdésekre, amelyek a szövegrészlet műfajára, a főszereplő jellemzésére vonatkoztak. Szavak jelentését kellett megmagyarázni, szavak szófaját megállapítani, a múlt idejű igék helyesírásának a szabályát leírni. 

A fényképezés előzményeiről szóló második szövegrészletnél a helyes szövegértésre vonatkozó kérdésekre kellett válaszolni, majd néhány mondatos fogalmazást írni arról, hogy (a vizsgázó) miért szokott fényképezni. Egy szerényebb képességű diák számára összességében nem volt a legegyszerűbb feladat. 

Könnyebbnek tűnt a nyolcadik osztályosok tétele. Romhányi József szövege alapján (Mézga Aladár különleges kalandjai) kellett válaszolni a kérdésekre, kifejezéseket értelmezni, különböző végződésű szavakat toldalékolni, a szövegből kiindulva párbeszédet írni. 

A második a szöveg a szaloncukor történetéről szólt (a Wikipédia alapján), arra vonatkoztak a megválaszolandó kérdések is, majd a kedvenc édességét kellett a próbavizsgázó diák bemutassa.
Kapcsolódó cikkek: