2022. augusztus 11., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A marosvásárhelyi Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai műfészkeket készítettek a hazatérő bakcsóknak.


Nem kell bajlódniuk a Maros megyei bakcsóknak a fészekrakással, ugyanis a marosvásárhelyi Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai műfészkeket készítettek a hazatérőknek.

 

Európa-szerte folyamatosan csökken a természetes vizes élőhelyek területaránya, veszélyeztetve az ott élő növény- és állatfajok életét. Hasonló helyzet alakult ki Maros megyében is, hiszen a mezőségi, illetve Maros menti természetes tavak, ártéri vizes területek száma és felülete az ember tájátalakító tevékenységeinek (folyószabályozás, mocsarak lecsapolása) következtében töredékére csökkent. Természetvédelmi szempontból ezért fontosak az úgynevezett másodlagos, az ember által kialakított, illetve módosított élőhelyek, mint amilyenek a Radnót környéki halastavak. Ilyen meggondolásból jelölték ki a szakemberek a csapói és radnóti halastavakat Natura 2000-es környezetvédelmi területté, melyért a marosvásárhelyi Milvus Csoport felel. A terület egyik fő értékét a gémfélék, ezen belül is a bakcsók jelentik, ugyanis Erdély legnagyobb és legjelentősebb költőtelepe található itt.

Az Európai Gazdasági Térség civil alapja által támogatott Konkrét védelmi intézkedések az erdélyi bakcsókolónia megvédésére projekt keretén belül a Milvus Csoport tagjai többek között egy fész-kelősziget kialakítását valósították meg, ugyanis a természetes bakcsófészkeket tartó fűzfák a magas vízállás miatt kiszáradtak, így veszélybe került ez az igen jelentős állomány. Bár az eredeti elképzelések szerint a fészkelősziget a halastó leeresztésével, majd egy fűzfákkal beültetett, mesterséges sziget létrehozásával alakult volna meg, technikai okok miatt a kivitelezők más alternatíva mellett döntöttek. Így kerültek fémcsövek a halastó fenekére, melyekhez akácfákat erősítettek, majd azokra fonott kosarakat helyeztek el. Ezt követte az anyaggyűjtés (fűzfaágak, gallyak), majd a 40 műfészek véglegesítése.

A bakcsó vonuló madár, hazánkban áprilistól októberig figyelhetjük meg. Reményeink szerint a hamarosan hazatérő bakcsók elfogadják a számukra kialakított mesterséges fészkeket, ahol biztonságosan nevelhetik fiókáikat, hiszen a fiatal madarak sikeres kirepülésétől függ az elkövetkezendő évek generációinak léte.