2019. augusztus 17., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

December 19-én, szerdán, a karácsonyi ünnepeket megelőző parlamenti ülésen

a képviselőház elfogadta az állattenyésztési törvény módosítását. Az új jogszabály egyebek mellett elősegíti a fajállattenyésztést, megkönnyíti a legelők használatát, továbbá igen szigorúan bünteti az állatok eredetének hamisítását.

Miután közel egy éve a törvénymódosító javaslatot közvitára bocsátották, és az állattenyésztő egyesületek kiegészíthették a törvényhozók által kidolgozott módosító változatokat, december 19-én a képviselők 189 támogató, hét ellenszavazattal és négy tartózkodással elfogadták a jogszabályt. 

A korábbi jogszabályt egyeztették az érvényben levő uniós előírásokkal, jobban követhetővé tették az állatjóléti előírásokat, valamint az eredetet, az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szabályok betartását. Az új jogszabály megkönnyíti az állami tulajdonban levő legelők bérbeadását. Ehhez az állattartónak biztosítania kell a hektáronkénti 0,3 számosállatot, előnyt élvez, ha legkevesebb 5 éve szerepel állataival az országos mezőgazdasági nyilvántartásban. Igazolnia kell, hogy székhelye (lakhelye) azon a közigazgatási területen található, amelynek tulajdonában van a legelő. Amennyiben a gazdák nem tudják biztosítani a hektáronkénti 0,3 számosállatot, szerződést kell kötniük egy, a lakhelyükön vagy a megyében működő állattartó egyesülettel. Tilos megváltoztatni a legelőterületek rendeltetését. A fajállatok genetikai állományának javítását az Európai Unió jogszabályának megfelelően államilag akkreditált intézmények végezhetik, jól meghatározott programok alapján. A módosított jogszabály részletezi a genetikai állomány kezelését. Újdonság továbbá, hogy megelőző ellenőrzést is kilátásba helyezhetnek az állategészségügyi felügyelők. Szigorúan bírságolják azt is, ha valaki illegális fajtajavító biológiai anyagot vagy szaporítóanyagot hoz be az országba, ezért akár hat hónapi szabadságvesztés is járhat. Továbbá jelentős pénzbírság jár a szaporítóanyag engedély nélküli forgalmazásáért és a törvénytelen megtermékenyítésért. Továbbá megszigorították a törvénytelen legeltetésért, valamint a legeltetési időszak figyelmen kívül hagyásáért járó bírságot is. Azt is büntetik, ha a tulajdonosok nem készítettek legelőgazdálkodási tervet, elmulasztották az ebbe foglalt munkálatok elvégzését. A bírság 1000 lejtől 40.000 lejig terjed. 

Az új jogszabályt a parlamenti szavazást követően az államelnöknek kell majd előterjesztenie, a Hivatalos Közlönyben való megjelenését követően válik jogerőssé.

Tenyészbika-bemutató a marosszentgyörgyi SEMTEST BVN-nél
Fotó: Nagy Tibor