2019. december 14., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A tájékoztató füzetek a nyomdában vannak

Addig is, amíg eljutnak a nyolcadik osztály végzőseihez, közel egy hónapi késedelemmel, a megyei tanfelügye- lőség honlapján megtekinthetők a Maros megyei középiskolákban, szakközépisko- lákban meghirdetett helyek. A táblázatot a Ghidul adresat absolvenţilor clasei a VIII-a pentru admiterea în învăţământul liceal címszó alatt lehet megtekinteni az általános utasításokat követően a 32. oldaltól. 

A táblázat nagy meglepetéseket nem tartogat, bár a törvényes előírások ellenére Ecaterina Andronescu oktatásügyi miniszter május 28-án lényeges változásokat eszközölt a tanfelügyelőségek által javasolt beiskolázási terven, csökkentve a líceumi és szaklíceumi, megnövelve a szakiskolai helyek számát. Ez érzékenyen érintette volna Maros megyét is. 

A pedagógusszövetség által a megye iskolaigazgatóival szervezett június 4-i tanácskozáson elhangzott, hogy megyénkben mégsem történtek nagyobb változások. Az erdőszentgyörgyi iskolában egy magyar tannyelvű líceumi osztályt átalakítottak szakiskolai osztállyá, a tanintézmény vezetőségének a kérésére. A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum pedig három osztályt indít, egy társadalom- és egy természettudomány szakos – emelt óraszámban német nyelvet oktató – és egy római katolikus teológia szakos kilencediket. A többi iskolában maradnak a régi középiskolai és szaklíceumi osztályok a korábbi évekhez hasonlóan a magyar diákok számára szűkebb kínálattal. Turisztika szakot négy osztályban lehet tanulni, kereskedelmet, autóvillanyszerelést, könyvelést, rendezvényszervezést kettőben, pedagógiát, automatizálást, fodrászatot egyben, fél osztálynyi hely van bútor- és belsőberendezés-tervezés, számítástechnika, műszaki rajz és színművészet szakon. Erdészet, állategészségügy, élelmiszeripar, közigazgatás, mezőgazdaság stb. továbbra sem szerepel a magyarul elsajátítható líceumi szakok között. 

Hadd tegyük hozzá, hogy nem túl változatos a szakiskolák ajánlata sem, magyar nyelven négy (!) osztályban lehet autószerelést (112 hely), három és fél osztályban asztalosmesterséget, két és fél osztályban a pincérszakmát, két osztályban karbantartó villanyszerelést, szabást-varrást, egy osztályban kereskedő (elárusító) szakot tanulni. A kínálatban szerepel a fodrász-pedikűr-manikűr, a vegyipari dolgozó, szakács, pincér, kárpitos szak. 

A nyolcadik osztályok hivatalosan június 7-én fejezik be az iskolát, és június 18-án a román írásbelivel kezdődik az országos képességvizsga, 20-án tartják a matematika- és 21-én az anyanyelvvizsgát, az eredményeket június 25-én hozzák nyilvánosságra. 

Az iskolaigazgatókkal tartott ülésen újra felhívták a résztvevők figyelmét a középiskolai felvételi eljárást szabályzó 2018. augusztus 30-i 4829. számú miniszteri rendeletre. Ennek 6. cikkelye szerint a kisebbségi oktatásban részt vevő diákok a felvételi űrlap egyik fejezetében kérhetik, hogy a felvételi médiának a kiszámításakor ne vegyék figyelembe az anyanyelvi vizsgán elért érdemjegyet. Ha ezt bejelölik, a számítógépes elosztás során nem sorolják be magyar, csak román tannyelvű osztályokba azokat, akik a magyarból elért jegy figyelmen kívül hagyását kérték. 
Kapcsolódó cikkek:

Előzetes a korai télhez

2019-12-04 16:44:03 // Sebestyén Mihály

Csütörtöki kimenő